Geçici işçilere ilişkin Kanunun ilk üç maddesi kabul edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2007 07:16, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, kadro kapsamındaki kuruluşlar; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşları, KİT'ler ve bağlı ortakları, kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50'den fazlası kamuya ait kuruluşlar ile Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile müessese ve işletmeleri, belediyelerin bağlı kuruluşları olacak.

KİMLER KADRO ALACAK?

Bu kuruluşlarda 2006 yılında usulüne uygun olarak vizesi yapılan geçici iş pozisyonlarında, toplam 6 ay ve daha fazla süreyle çalışan geçici işçilerden kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmeleri devam edenler kadroya alınacak. 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmeleri askıda kalanlara da kadro verilecek. Fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına; bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri halinde sözleşmeli personel olarak atanacak.

İL GENEL MECLİSİ TESPİT EDECEK

İl özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışırken kadroya atanmak için gerekli şartları taşıyanlar sözleşmeli personel statüsüne; gerekli şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro bulunmayanlar ise sürekli işçi kadrolarına atanacak. Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi gerekenlerin sayısı, boş kadro sayısından fazla olması halinde, sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler, geçici işçi statüsünde çalışanların kıdemleri, eğitim durumları, ihtisas alanları ve hizmet ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek il genel, belediye veya bağlı idare yönetim kurulu ile birlik meclisleri tarafından tespit edilecek. Geçici işçilerden, tasarının kanunlaştıktan sonra yayımı tarihi itibarıyla, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış 56 yaşını dolduran kadınlar, 58 yaşını dolduran erkekler sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeyecek. Bu kişilerin iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenerek sona erdirilecek.

TEBLİĞDEN SONRA 15 GÜNDE KARAR VERECEK

Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri öngörülen geçici işçilere, ilgili idare, kurum ve kuruluşların kararları tebliğ edecek. Geçici işçi, sözleşmeli statüye geçirilmeye veya mevcut statüsünde çalışmaya devam etmesine ilişkin tercihini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirecek. Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek geçici işçiler için öncelikli olarak, boş sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan norm kadrolardan boş olanlar kullanılacak. Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tescilleri, Türkiye İş Kurumuna yaptırılacak. Kurum tarafından tescili yapılmayanlar, sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmayacak. Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri, tasarının kanunlaşmasının ardından yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak.

Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücretlerinde, diğer mali ve sosyal haklarında artış yapılmayacak. Tasarının yasalaşmasıyla kamuda geçici işçi istihdamına son verilecek. Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilecek.

GÖRÜŞMELER

Tasarının görüşmelerinde CHP grubu adına görüşlerini dile getiren Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin, tasarıdaki ''geçici işçi'' nitelemesini eleştirdi. İşin geçiciliğinin olabileceğini, ancak kamuda bir süreklilik olduğunu ve bu nedenle geçici işçi olamayacağını dile getiren Çetin, geçici işçilik kavramının, ''belirli süre akti ile çalışanlar'' şeklinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Çetin, Meclis'te 4-C kapsamında çalışanlar olduğunu ifade ederek, ''Meclis'te devletin istismar ettiği uygulama biçimi olmamalı ki diğer kurumlar da uygulamasın'' dedi. 70 binden fazla korucunun halen kayıtdışı olarak çalıştığını kaydeden Çetin, ''Devlet kanuna karşı hile yapıyor, özel sektöre kötü örnek oluyor'' diye konuştu. İzzet Çetin, CHP iktidarında, 4-C tarzı çalışma biçimi uygulanmayacağını, tüm çalışanlara sendika hakkı tanınacağını, sözleşmeli personel çalıştırmanın eskisi gibi istisnai bir hale getirileceğini söyledi.

''ÇALIŞANLARIN MI ÇALIŞTIRANLARIN MI?''

CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını eleştirerek, ''Çalışanların mı çalıştıranların mı bakanlığı anlamak mümkün değil'' dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas da 3 ay çalışan geçici işçiye 12 ay kadro verilmesinin, popülizm olacağını ifade etti. Kafkas, 218 bin geçici işçiye kadro veren hükümetin, kadro dışı kalan 26 bin kişiye düşman olamayacağını belirtti.

''4-C KAPSAMINDA 30 BİN KİŞİ VAR''

Soru ve eleştirileri yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, tasarıyla sözleşmeli 4-B statüsüne geçmesi ihtimal olan işçi sayısının 26 bin kişi olduğunu, 4-C kapsamında ise yaklaşık 30 bin kişi bulunduğunu kaydetti. Başesgioğlu, CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nun, ''İçişleri Bakanlığı, kayıtdışı olarak 70 bin korucuyu çalıştırıyor. Bu durumu sosyal güvenlikten sorumlu bakanlık olarak size ihbar ediyorum'' sözlerine, ''İç güvenliği, sosyal güvenliğe şikayet ettiniz. Kimin yaptırım gücü fazla?'' sorusunu yöneltti.

MECLİS VE TRT'DE ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLER

Meclis ve TRT'de çalışan geçici işçilerin durumuna ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Bakan Başesgioğlu, kurumların mali ve personel durumlarını, yine kurumların kendilerinin takdir edeceğini söyledi. Başesgioğlu, kurumun, çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini, sonra bakanlık olarak kendilerinin devreye girmesinin siyasi nezakete daha uygun olduğunu kaydetti. CHP'lilerin, ''Tasarıya destek veriyoruz'' sözlerini de eleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başesgioğlu, ''Nasıl destek bu Allah aşkına. Bu devlet, hükümet, 250 bin kişiye kadro veriyor'' dedi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, tasarının 3. maddesinin kabul edilmesinin ardından, çalışma süresinin sona erdiğini belirterek, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

Bu Habere Tepkiniz