4/B'ye Merkezi Sınav Şartı Getirilecek

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2005 yılındaki personel alımını Başbakanlık Etik Kuruluna şikayet etmiş, Kurul da, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre yapılacak istihdamlarda, sınav yapılması için Başbakanlığa resmi olarak başvurmuştu. Bu konudaki ilk adım dün atıldı.... Geçici işçilere kadro veren tasarının görüşülmesi sırasında, verilen bir önergeyle, sözleşmeli personele merkezi sınav uygulanmasının yolu açılmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2007 10:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

Bilindiği üzere 4/B'li personel alımında, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınav sonuçlarını kullanmaktadır. Son olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da 4/B'li personel alımını, KPSS'ye girenler arasından ÖSYM'ye yaptırmıştır. Ancak diğer kamu kurumlarında bu yönde bir standart bulunmamaktadır. Öyleki bazen sınav dahi yapılmamaktadır.

Bu konuda yaşanan sorunlar bir çok defa memurlar.net'te yer almıştır. Ancak, Meclis'te dün kabul edilen bir önerge ile bu konudaki sorunlar bitecek gibi görünmektedir. 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna eklenen paragraf şu şekildedir: "Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır."

Bu Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından aynen kabul edlip, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra, Bakanlar Kurulunca konuya ilişkin esaslarda değişiklik yapılacak ve 4/B'li personel alımında uygulanan sistem değişecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber