Maliye, Geçici İşler İçin Kurumları Toplantıya Çağırdı

Geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesine imkan veren düzenleme Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şimdi önemli olan, sorun oluşturmadan uygulamanın tamamlanmasıdır. Bunun için 6 aylık bir süre bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bu önemli konu nedeniyle tüm kamu kurumlarını toplantıya çağırdı. İlk toplantı 9 Mayıs'ta yapılacak...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2007 13:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.BMK.0.20

Konu: Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların
Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel
Statüsüne Geçirilmeleri

???.?????????????????????..

Bilindiği üzere, 4/4/2007 tarih ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 inci maddesi uyarınca, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlar, sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirileceklerin yaptıkları iş ve bulundukları pozisyon, bu kurumdaki toplam çalışma süreleri, sosyal güvenlik kurumlarına tâbi toplam çalışma süreleri, doğum tarihleri, öğrenim durumları ile çalıştıkları son yıldaki fiilî çalışma süreleri ve geçirilmeleri önerilen kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin tekliflerini en geç 90 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermesi ve sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemlerinin de Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının izni ile anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerinde tamamlanması öngörülmektedir.

Bu anlamda, anılan Kanunun sağlıklı uygulanabilmesi ve yapılacak işlemlerin süresinde bitirilebilmesini teminen uygulamada çıkabilecek sorunlar ve çözümleri hakkında karşılıklı görüş-alışverişi ve bilgilendirme toplantılarının yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu toplantı ekte belirtilen tarih ve yerde düzenlenecek olup, kurumunuzu temsilen Kanunun uygulamasında sorumluluk mevkiinde görev alacak en çok iki üst düzey yöneticinin katılımının sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Yazı eki için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber