Adalet Personeli İçin Önlisans Tamamlama Programı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Adalet Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında, en az lise ve dengi meslek lisesi mezunu olan personeli için adalet meslek eğitimi önlisans programı açmıştır. Başvurmak isteyen adayların, "Adalet meslek eğitimi önlisans programına başvuran adaylardan istenilen bilgi formatı" formunu eksiksiz doldurarak en geç 13/06/2007 tarihi mesai saati sonuna kadar görev yeri adalet komisyonu başkanlıklarına teslim etmesi gerekmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2007 11:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İLAN

Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında 26.07.2005 tarihinde imzalanan protokol uyarınca, adalet meslek eğitimi önlisans programından yararlanmak isteyen Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin programdan yararlanma koşulları ile izleyecekleri usul aşağıda belirtilmiştir.

1- Programdan,

En az lise ve dengi meslek lisesi mezunu olan.
- Yazı işleri müdürleri,
- İdari işler müdürleri,
- İcra müdürleri,
- İcra müdür yardımcıları,
- Adliye zabıt katipleri,
- Emanet memurları,
- Mübaşirler,
- Cezaevi 1. müdürleri,
- Cezaevi 2. müdürleri,
- Cezaevi idare memurları,
- İnfaz ve koruma baş memurları,
- İnfaz ve koruma memurları,
yararlanacaktır.

2- Yukarıda sayılan unvanlarda görev yapan ve adalet meslek eğitimi önlisans programından yararlanmak isteyen personel, ilan metnine ekli ve bir örneği de ayrıca adli ve idari yargı adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilmiş olan "Adalet meslek eğitimi önlisans programına başvuran adaylardan istenilen bilgi formatı" formunu eksiksiz doldurarak en geç 13/06/2007 tarihi mesai saati sonuna kadar görev yeri adalet komisyonu başkanlıklarına teslim edeceklerdir.

Başvurular açıklanan biçimde adalet komisyonluklarına yapılacağından Adliye ve ceza infaz kurumları personeli tarafından, ilan tarihinden önce gerek Personel Genel Müdürlüğüne gerekse Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğüne, yapılan tüm başvurular geçersizdir.

- Protokol kapsamında bulunmayan diğer unvanlarda görev yapan Bakanlığımız personelinin söz konusu programdan yararlandırılmaları için protokol kapsamının genişletilmesi Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce uygun bulunmadığından, değişik tarihlerde yapmış oldukları başvurularla belirtilen unvanlar dışında kalıp protokol kapsamında yer almak isteyen diğer personelin taleplerinin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4- Protokolün 7. maddesinde yer alan "Program, en az 5000 bin öğrencinin başvuru koşulu ile, 2006-2007 eğitim öğretim yılında başlar ve bu yıldan itibaren 2 yıl süreyle öğrenci kabul edilir. ... Programın 2 yıllık süresinin dolmasından sonra, tarafların karşılıklı anlaşması ile programa devam edilebilir." hükmü gereğince yeni bir prptoklün de gündemde olmaması nedenyle, söz konusu programa en son 2007-2008 öğretim yılı içinde kayıt yaptırılabilecek olup, mazeret beyan etmiş olsalar dahi hiçbir personelin müracaatının kabul edilmesi mümkün bulunmadığından, hak kaybına maruz kalmamaları için ilgilerin belirtilen süre içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

5- Halen açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden birine kayıtlı olup, adalet meslek eğitimi önlisans programına kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıtları, diğer programa ilişkin kayıtlarını sildirmeden yapılmayacaktır.

6- Başvuru ve kayıt kılavuzu ile, Bakanlığımızca hazırlanıp Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilen görev belgesi formu; adalet meslek eğitimi programına ilişkin protokol kapsamında olup, başvuruda bulunan adayların başvuru sırasında bildirdikleri adreslerine ilgili Üniversite tarafından gönderilecektir.

Bu Habere Tepkiniz