Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi

Kamu kurumlararası geçici görevlendirmelere ilişkin düzenlemeler bütünüyle yenilendi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2018 14:21, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2018 15:48
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme kamu kurumlarında hakim ve savcılar hariç olmak üzere statülerine bakılmaksızın bir kadro/pozisyonda çalışan tüm memurların kurumlararası görevlendirilmelerine yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, görevlendirme süreleri 1 (bir) yılı aşmamak üzere belirlenecek olup, bu süre birer yıl olmak üzere uzatılabilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin mali ve sosyal hakları kadrolarının bulunduğu kurumlar tarafından ödenecek olup, görevli oldukları süre zarfında aylıklı izinli sayılacaktır.

Farklı bir kadro veya pozisyon için görevlendirileceklerin ilgili mevzuatında asaleten atanmada aranan sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınava girme hakkının elde edilebilmiş olması şarttır.

Ayrıca, bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmelere ilişkin usul ve esasları içeren detaylar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek.

İŞTE YENİ DÜZENLEME

Kurumlararası geçici görevlendirme

EK MADDE 25- Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.

Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır.

Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber