Sağlık Bakanlığı kararnamesinde yapılan hata!

Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Sağlık Bakanlığı teşkilatında şuan yer almayan Genel Sekreter unvanı da yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2018 20:35, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2018 20:41
Sağlık Bakanlığı kararnamesinde yapılan hata!

Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamenin, Sağlık Bakanlığı teşkilatını düzenleyen 374. maddesi şu şekildedir:

Performans değerlendirmesi
MADDE 374 - (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;
a) Bakan; Bakan yardımcısının,
b) Bakan yardımcıları, kurum başkanları, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin,
c) Başkan ve Genel Müdür; başkan yardımcısı, genel müdür yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün,
ç) Diğer yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin, performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.
(2) Stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları 5018 sayılı Kanuna uygun olarak
oluşturulur ve ilgili kurumlara iletilir.

DEĞERLENDİRME

Madde metninde her ne kadar Genel Sekreter ibaresi yer almış olsa da, Genel sekreter unvanı 2017 yılında çıkarılmıştı.

Dolaysıyla madde metninde yer alan bu unan muhtemelen daha sonra yayımlanacak düzeltme kararnamesinde çıkarılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz