DDK süper müfettişlik yetkileriyle donatıldı

Bugün yayımlanan 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti ve askeri bürokrasinin yani Genel Kurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu gibi hassas ve bugüne kadar Sayıştay tarafından bile denetlenemeyen kurumların, vakıfların ve fonların sivil irade tarafından denetlenmesinin yolu açıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2018 16:10, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2018 20:24
DDK süper müfettişlik yetkileriyle donatıldı

Bugün yayımlanan 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti ve askeri bürokrasinin yani Genel Kurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu gibi hassas ve bugüne kadar Sayıştay tarafından bile denetlenemeyen kurumların, vakıfların ve fonların sivil irade tarafından denetlenmesinin yolu açıldı

Kararname ile Süper Müfettişlik yetkilerine haiz kılınan ve tam demokrasiyle yönetilen ülkelerde olduğu gibi denetimsiz bir kamu kurumu bırakmamayı hedefleyen bu yeni düzenlemeyle yargı dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) kendi denetçileri eliyle inceleme, araştırma ve soruşturma yapabilecek.

Ülke düzeyinde denetim yekisi bulunan denetim elemanları, hakim ve savcılar, öğretim elemanları ve bilişim uzmanı gibi kararnamede sayılan unvanlarda beş yıllık tecrübeye sahip olup kamuda görev yapan çoğunlukla kariyer meslek mensupları denetçi olarak DDK'da görev alabilecekler.

Yargı dışındaki tüm kamu kurum ve kuruşlarında denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yetkisine ve kamudaki tüm denetim birimlerinin / teftiş kurullarının üstünde ÜST DENETLEME ORGANI sıfatıyla düzenleyici, koordine edici bir uyumlaştırma yetkisiyle donatılan DDK eliyle bugünden itibaren kamudaki denetim birimleri arasında uyum ve işbirliğinin sağlanması mümkün olabilecek.

Ancak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokrasisinin emrinde tüm bakanlıkların üstünde iç denetim ile ilgili uyumlaştırma ve koordinasyon görevi üstlenmiş olan İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) boşa çıkmıştır. Kamu yönetiminde devletin birliği ve bütünlüğü esası göz önüne alındığında denetim alanında ortaya çıkan "iki adet uyumlaştırma birimli" bir sistem tutarsızlık ve uyumsuzuluk oluşturacaktır. Bu itibarla İDKK'nın kapatılarak Devlet Denetleme Kurulu'na bağlanması gerekecektir.

Bu Habere Tepkiniz