Mahalli İdare kontrolörleri için düzenleme

Yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mahalli idare kontrolörleri düzenlendi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Temmuz 2018 22:43, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2018 22:45
Mahalli İdare kontrolörleri için düzenleme

10 Temmuz'da yayımlanan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü oluşturulmuştu.

Bu Genel müdürlüğün görevlerinden birisi de şu şekildeydi:

"e) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü bünyesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca kontrolör istihdam edilebilir."

15 Temmuz'da yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yukarıda yer verilen (e) ve (2) nolu fıkra yürürlükten kaldırıldı.

4 Nolu Kararnameyle, İçişleri Bakanlığının teşkilatını düzenleyen maddede şu değişiklik yapılmıştır:

ğ) 276 ncı maddesinin başlığı "Demekler denetçisi ve mahalli idareler kontrolörü istihdamı" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına "Dernekler Denetçi Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Mahalli İdareler Kontrolörleri" ibaresi eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME

1- Mahalli İdare kontrolörlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmasından vazgeçilmiştir.

2- Mahalli İdare kontrolörleri, İçişleri Bakanlığında çalıştırılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz