Memurlar, parmak iziyle mesai takibinin kalkmasını istiyor

Toplu görüşmelerin ikinci tur görüşmeleri bugün yapılacak... Toplu görüşmelere, 11 hizmet kolunda en çok üyeye ulaşarak yetki alan, 11 yetkili sendika ile bunların bağlı olduğu konfederasyonlar katılmaktadır. Yetkili sendikaların faaliyette bulunduğu alanlar farklı olduğu için istekler ve talepler de farklılık göstermektedir. İşte yetkili sendikaların hükümetten talepleri...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2007 07:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KESK, toplugörüşmelerin toplusözleşmelere çevrilmesi talebine hükümetten yanıt gelmemesi üzerine görüşmelerden çekilerek bir dizi eylem kararı aldı. KESK bu amaçla, 27-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek.

Sağlıkçı: 'Sağlık TV' olsun, Haberci: 20 bin kadro Tarımcı: Fazla mesai şart

Toplugörüşmelere katılan sendikalar, hükümete hizmet kollarıyla ilgili taleplerini içeren kabarık bir liste sunacak. Toplugörüşmelerin bugün yapılacak ikinci turunda, yetkili sendikalar hizmet kollarındaki taleplerini gündeme getirecekler. Önceki yıllarda yerine getirilmeyen taleplerinin gerçekleştirilmesini isteyecek sendikalar, değişen koşullara uygun olarak listelerine yeni talepler de aldılar.

Görüşmelere Türk Kamu-Sen ve Memur-Sen konfederasyonları katılıyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve KESK'e bağlı Kültür Sanat-Sen'in toplusözleşme talebinin kabul eldilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldığı toplugörüşmelerde, hükümete taleplerini iletecek sendikalar ve hizmet kollarına ilişkin beklentilerinden bazıları şöyle:

'Sağlık TV' kurulmalı

Türk Sağlık-Sen:

Merkez ilçe dışındaki ilçe, belde ve köy sağlık ocaklarıyla sağlık evlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına mahrumiyet tazminatı ödenmeli

Hastanelerde çalışan sağlık personeline risk tazminatı ve fiili hizmet zammı verilmeli ve hastane personelinin yılda iki kez periyodik muayenesi yapılmalı

Sözleşmeli personele eş durumu tayin hakkının verilmeli

Sağlık personeli eliyle gördürülmesi gereken sağlık hizmetleri hizmet alımı yoluyla özel sektöre ihale edilmemeli.

Sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personel için uygulanan günde dokuz saatlik mesai uygulaması diğer kamu görevlileri için öngörülen günlük sekiz saatlik mesai uygulamasına çekilmeli

Halkın sağlık bilincinin yükseltilmesi, çevre ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağlaması gibi amaçlar için TRT bünyesinde 'Sağlık TV' kurulmalı

Tarımda fazla mesai ücreti

Türk Tarım Orman-Sen:

Ülkede yaşanan kuş gribi nedeniyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra kurumlarında mesai saatleri dışında, bayramda, tatil günlerinde hizmet veren çalışanlara fazla çalışmalarına karşın ne fazla mesai ödenmiş neden fazla çalışmalarına karşı izin verilmiştir. Bu ve buna benzer olağanüstü durumlarda çalışanların fazla mesailerinin karşılanması için gerekli çalışmalar yapılmalı

Zirai ilaç ve kimyasal maddelere temas eden tüm personele fiili hizmet tazminatı verilmeli

Küresel ısınmaya karşı çevre ve orman varlığının korunmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alanda çalışanlara çok görev düşüyor. Başta orman yangın sezonunun yedi aydan 12 aya çıkarılması şart. Dolayısıyla fazla çalışma süresi 12 aya çıkarılarak, tüm çalışanlara fazla çalışma ücreti sağlanmalı

Canı pahasına orman koruma ve yangınla mücadele eden çalışanlara fiili hizmet süresi zammı verilmeli

Silah taşıma yetkileri günün koşullarına göre yenilenmeli

PTT'ye 20 bin memur

Türk Haber-Sen:

İşlerin daha rasyonel yürütülmesi ve çalışma barışının sağlanması için acilen PTT Genel Müdürlüğü'ne 20 bin personel alınması için yetki verilmeli

PTT Genel Müdürlüğü'nde sözleşmeli personel eleman eksikliği nedeniyle izin kullanmayanların izinlerinin yanmaması için izinlerin bir sonraki yıla devretmesi sağlanmalı veya ücreti ödenmeli

TRT'ye mali imkânlar sağlayacak sürekli ve sağlıklı bir kaynak ayrılmalı

Özel kanallarla rekabet edilebilmesi için TRT'ye acilen teknik ve yayın eleman alımı yapılmalı

TCDD'de ücretsiz yemek

Türk Ulaşım-Sen:

Ulaştırma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına döner sermayeden pay ödenmesine imkân verecek düzenleme yapılmalı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DMHİ) personel eksikliğinin giderilmesi için yeni personel istihdamı yoluna gidilmeli

TCDD Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkların çalışanlarına ücretsiz seyahat ve taşıma hakkı uygulamasına yeniden başlanabilmesi için düzenleme yapılmalı

Limanları özelleştirme uygulaması durdurulmalı ve burada çalışan personelin mağduriyetlerine son verilmeli

TCDD'de işçiyle birlikte çalışan memur personel de işçi yemeğinden ücretsiz yararlandırılmalı

30 öğrenci üstüne ek ücret

Türk Eğitim-Sen:

Öğretmenlerin köy ve kasabalarda görev yapmalarını teşvik etmek amacıyla buralarda çalıştıkları dönemler için farklı tazminat ödenmeli

Okullarda 30 öğrencinin üzerine çıkan sınıfların öğretmenlerine ek ders ücreti artırılarak ödenmeli

Eğitim çalışanlarının emekli ikramiyeleri kamu işçi emeklileri seviyesine yükseltilmeli

Eğitim çalışanlarının maaşları AB standartlarına çıkarılmalı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmeli

Bütün eğitim çalışanlarına ucuz konut edinme imkânı sağlanmalı

Tatilin doğal bir hak olduğundan hareketle her çalışana bir maaş tutarında tatil ödeneği sağlanmalı

Dini bayramların daha coşkulu ve huzur içinde geçirilmesi için tüm çalışanlara birer maaş tutarında ikramiye verilmeli

Okullara güvenlik görevlisi ve sağlık personeli kadrosu tahsis edilmeli

Kayıt ve diğer dönemlerde velilerden para alınmamalı, ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmalı

Öğretmenlerin askerlik görevleri zorunlu hizmetten sayılmalı

Sözleşmeli öğretmenlerin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının kadrolu öğretmenler gibi olması sağlanmalı

Egzoz gazına hizmet zammı

Türk İmar-Sen:

Tapu sicil çalışanlarına, yaptıkları işlem sonucu kesilen döner sermaye ve harçlardan bir kısmı sorumluluk tazminatı olarak ödenmeli

İş hacmi normalin üstünde olan müdürlüklere eleman takviyesi yapılmalı ve hizmet içi eğitimle elemanlar daha kalifiye hale getirilmeli

Günün şartlarına göre çok yetersiz kalan harcırahlar artırılmalı

Kurumlarda teknik personel olarak görev yapanlara, otoyol ve köprülerde egzoz gazına maruz kalan gişe memurlarına, trafik bakım teknik elemanlarına ve arazide bilfiil görev yapan çalışanlara fiili hizmet zammı verilmeli

Enerji kullanımı indirimi

Türk Enerji-Sen:

Çalışanlar, kurumların ürettiği mal ve hizmetlerden işçiler gibi ücretsiz ya da indirimli yararlandırılmalı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Eti Maden İşletmeleri'nde işçilerle birlikte üretimde çalışanlara üretim teşvik primi verilmeli

Kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri çocuk yardımları baz alınarak belirlenmeli

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışanlara, yapılan yatırımların belirli bir miktarı 'yatırım tazminatı' olarak ödenmeli

Futbolda maç başına ücret

Türk Büro-Sen:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çalışanlarının görevlendirme ücretleri artırılarak, müsabaka başına ödenmeli.

Futbol müsabakalarında ödemeler, seans değil müsabaka başına ödenmeli

Okullardaki 19 Mayıs ve Gençlik Haftası kutlamalarına hazırlık için, hazırlık ödeneği verilmeli

Adli sicil birimlerinde çalışan personele çıkarılan sabıka kayıtları karşılığı ödenen ve sonra kaldırılan yüzde 5'lik adli sicil payı yeniden ödenmeli

Adalet Bakanlığı bünyesinde personelin görev tanımı yapılarak hiç kimsenin görevi dışında çalıştırılmaması sağlanmalı

Anayasa Mahkemesi üyelerinin yararlandığı sağlık haklarından kurumda görev yapan diğer personel de yararlanmalı

Başbakanlık'ta her yıl sözleşmeli personele ödenmekte olan iki teşvik ikramiyesi diğer personele de verilmeli

Parmak izine son

Bem-Bir-Sen:

İçişleri Bakanlığı'nın iş yoğunluğu ve iş yükünün fazla olması sebebiyle yönetim boşluğu oluşması, belediye ve özel idarelerde hizmetlerin aksaması ve yerel yönetimlerde istihdam edilen çalışanların sorunlarının çözüme kavuşturulmaması nedeniyle kabinede yerel yönetimler bakanlığı kurulmalı

Zabıta ve itfaiye çalışanlarının çalışma koşulları dikkate alınarak, iş riski göz önünde bulundurularak özel hizmet tazminatı ödenmeli

Belediye çalışanlarının maaşlarını zamanında alabilmeleri için gerekli bağlayıcı tedbirler alınmalı

Kamu araçları kasko sigortası kapsamına alınmalı

Parmak izi alınması veya retina taraması tespitleriyle yapılan kurum giriş ve çıkışlarıyla çalışma odalarında kameralı takip uygulamalarına son verilmeli

Hastanelere din hizmeti

Diyanet-Sen:

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası çıkarılmalı

Kadrosuz camilere kadro verilmeli

Din görevlilerine resmi tatillerde mesai ücreti ödenmeli

Dini personelin cami lojmanı (imamevi) ihtiyacı karşılanmalı

Cami aydınlatma giderleri diğer resmi kurumlar gibi faizsiz uygulanmamalı

Hastanelere din hizmeti sunulmalı

Diyanet radyo ve televizyonu kurulmalı ve diyanet akademisi açılmalı.

Bu Habere Tepkiniz