MEB'den, nöbet görevine dair önemli görüş yazısı

Destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenlerin ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları ile aynı gün hem ders hem de nöbet görevi verilen öğretmenlerin her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları ve söz konusu kurslarda nöbet görevini yerine getirmeyen öğretmenler hakkında nasıl bir işlem yapılacağına ilişkin MEB görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Kasım 2019 14:07, Son Güncelleme : 10 Kasım 2019 23:38
MEB'den, nöbet görevine dair önemli görüş yazısı

DYK'DA 10 SAATTEN FAZLA EK DERS GÖREVİ VERİLEMEZ

Destekleme ve yetiştirme kurslarında ne kadar görev verileceğine ilişkin MEB görüş yazısının giriş paragrafında; " Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinde; genel bilgi ve meslek dersleri Öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları 6. maddesinde ise; bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır." açıklamalarına yer vererek 21 saate kadar ek ders görevi verilebileceğini belirtse de bu madde kapsamında verilecek dersler kurs bağlamındaki ek ders görevleri olmayıp normal müfredat bağlamında işlenilen derslerdir.

MEB görüş yazısında; "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. maddesinde de; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir." açıklamalarına yer vermiştir. Bu açıklamalara göre; Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesindeki hükümler açıktır. Yetiştirme kurslarında en fazla 10 saat ek ders ödemesi yapılabilecektir. Yada en azından Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki ders saatlerinin doldurulamayan kısımları ile "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesindeki ek ders sayılarına göre verilen 10 saatin üzerindeki yetiştirme kursları ek dersleri %100 fazlasıyla ödenemez.

Bu konuya "Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?" başlıklı dosyamızda geniş yer vermiştik.

HAFTADA 3 SAATTEN FAZLA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEYECEKTİR

Destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenlerin ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin MEB görüş yazısının 1. maddesinde; "Diğer taraftan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Bölümünde yer alan "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümlerince nöbet görevinin süresi belirtilmeden nöbet görevi ek ders ücreti ödenmektedir.

1-Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere bu görevlerine bağlı olarak ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri içinde olmak üzere haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesi bir kişiye hiç bir şekilde haftada 3 saatten fazla ek ders ücreti ödenmemesi." açıklamasında bulunulmuştur.

DERS YILI SÜRESİ DIŞINDA VEYA HAFTA SONU GÜNLERİ İLE YAYGIN EĞİTİMDE HER TÜRLÜ NÖBET GÖREVİNE EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEYECEKTİR

Yaygın eğitim kurumlarında nöbet görevi verilip verilemeyeceğine ve ders yılı dışında ve hafta sonlarında verilen görevlere nöbet ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin MEB görüş yazısının 2. maddesinde; "2-Örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi dışında veya hafta sonu günlerinde nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenler ile ne zaman verildiğine bakılmaksızın yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin ödenmemesi." açıklamasında bulunmuştur.

Buna göre; Örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi dışında veya hafta sonu günlerinde hiçbir şekilde nöbete bağlı olarak ek ders ücreti ödenmeyeceği gibi yaygın eğitim kurumlarında hiçbir şekilde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmeyecektir.

AYNI GÜN DERS VE NÖBET GÖREVİ OLAN ÖĞRETMENE NÖBET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESE DE DERSİNE BAĞLI OLARAK EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEKTİR

Aynı gün hem ders hem de nöbet görevi verilen öğretmenlerin her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda, MEB görüş yazısının 3. maddesinde; "3- Aynı gün hem ders hem de 1'inci maddede yapılan açıklamaya uygun olarak nöbet görevi verilen öğretmenlere, söz konusu görevleri fiilen yerine getirmiş olmaları şartıyla her iki görev için öngörülen ek ders ücretinin ayrı ayrı ödenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

Buna göre; Sendikaların nöbet eylem kararı nedeniyle nöbet görevi yerine getirmese de nöbetin olduğu gün nöbet görevini, yerine getirmese de o günkü dersini fiilen yerine getiren öğretmene dersine bağlı olarak ek ders ücreti ödenecektir. Kısacası nöbet görevini yerine getirmedin dolayısıyla dese veya kursa bağlı ek dersini ödemiyorum denilemeyecektir.

NÖBET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN ÖĞRETMENLER HAKKINDA NASIL BİR İŞLEM YAPILACAĞINA DAİR GÖRÜŞ YOKTUR

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında nöbet görevini yerine getirmeyen öğretmenler hakkında nasıl bir işlem yapılacağına ilişkin, MEB görüş yazısının son paragrafında; "Nöbet görevini yerine getirmeyen öğretmenler hakkında nasıl bir işlem yapılacağı konusunun ilgili öğretim dairelerince değerlendirilmesi gerektiğinden bu konu hakkında bir görüş oluşturulmamıştır." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz