10 Ana Başlıkta 'İki Yıllık Önlisans Programını Tamamlamanın' Faydaları

Adalet Bakanlığı ile Açıköğretim fakültesi arasında yapılan bir anlaşma ile Adalet Bakanlığı Personeline üniversite sınavına girmeksizin doğrudan Adalet Meslek Eğitimi Önlisans programına kayıt hakkı verilmiştir. Lise mezunu olup da bu programa kayıt olacak adaylara,bu programı tamamlamanın kendilerine ne gibi bir avantajı olacağı konusunda detaylı bir dosya yayımlıyoruz. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2007 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULU BİTİRME PROGRAMI NE SAĞLAMAKTADIR?

1- DERECE VE KADEME AÇISIDAN

Devlet memurları 2 yıllık yüksek okul bitirmeleri sonucunda; 657 sayılı devlet memurları kanunun 36 maddesinin ortak hükümler bölümünün 12 fıkrasının (d) alt bendinde yer alan "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü uyarınca intibakları yapılması gerekecektir.

İntibak işlemi sonucunda Devlet memurunun kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ile emeklilik müktesep derece kademesi yükselecektir. Bu kazanım devlet memurlarının kişisel durumuna göre farklılık arz edebilir.

2- EK GÖSTERGE AÇISINDAN

Kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri yükselen devlet memurları, sınıflarına göre belirlenmiş derece itibariyle ek göstergeden veya daha yüksek ek göstergeden faydalanmaya başlayacaklardır. Bu durum maaşlarına olumlu olarak yansıyacaktır.

3- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI AÇISINDAN

Öğrenim durumu değişen memurların Özel Hizmet Tazminatları değişecek ve buna bağlı olarak maaşları artacaktır. Ayrıca derecelerinin değişmesi nedeniyle de özel hizmet tazminatları ayrıca artabilecektir.

4- YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECE AÇISINDAN

Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde devlet memurlarının öğrenim durumları itibariyle memuriyet giriş derece ve kademesi ile yükselebilecekleri derece ve kademeler belirlenmiştir. Öğrenim durumu ön lisans olarak değişen memurların memuriyete giriş dereceleri 10 uncu derecenin 2 nci kademesi iken, yükselebilecekleri derece de 1 inci derecenin son kademesidir. Lise mezunları en son 3. dereceye kadar yükselebilmektedir.

5- ÜST DÜZEY KADROLARA VE 1-4 ARASINDAKİ KADROLARA ATANMA AÇISINDAN

657 sayılı Kanunun 68. maddesinin B bendine göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1,2,3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına atanabilmek için istenen hizmet yılı şartı yanında yüksek öğrenim görmüş olmak gerekmektedir. Ön lisans mezunu olan devlet memurları 657 sayılı Kanun hükmünden faydalanmak suretiyle 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanabilecekler.

6-GÖREVDE YÜKSELME AÇISINDAN

15.3.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararlaştırılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Anılan yönetmelik ve bu yönetmelik uyarınca yürürlüğe konulan kurumsal yönetmelik uyarınca görevde yükselme eğitim ve sınavına girebilmek için belirli eğitim seviyesi aranmaktadır. Bu program ile lise mezunu olarak giremeyeceği sınavlara artık girme hakkı elde etmiş olacaktır.

7- EMEKLİLİK YÖNÜNDEN

Emeklilik olarak hizmetleri kifayet eder ise artık 3 üncü dereceden değil 1 inci dereceden emekli olmaları mümkün olabilecektir.

8- LİSANS MEZUNU OLUNABİLECEKTİR

Büyük bir olasılıkla ilerde bu programa katılmak suretiyle ön lisans programına katılanlara lisans tamamlama programı uygulanabilecektir. Bunun sonucunda başarmak suretiyle lisan mezunu olabilecektir. (Diyanet İşleri başkanlığında görevli devlet memurları için bu mahiyette lisans tamamlama programı düzenlenmişti.)

9- İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

Adalet meslek önlisans programının adalet meslek yüksekokulunun denkliği bulunmamaktadır. İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3. maddesine göre bu sınava katılabilmek için "Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak," gerekmektedir. Ancak ileride yapılacak bir düzenleme ile bu hükmün değiştirilmesi mümkündür. Değişiklik için Adalet Bakanlığının karar alması yeterlidir.

10- HUKUK FAKÜLTESİNE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLİR Mİ?

2007 DGS sınav kılavuzunda hukuk fakültesine dikey geçiş yapabilecek bölüm tablosunda Anadolu Üniversitesinin "Adalet meslek önlisans programı" yer almamaktadır. Daha sonra yeni bir düzenleme yapılması halinde bu programdan mezun olanların DGS'ye girmesi mümkün olabilecektir.

Bu Habere Tepkiniz