1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anayasa Mahkemesi çok sayıda kanun ve kararnameyi gündeme aldı

Anayasa Mahkemesi 2020 yılının başından beri çok sayıda bireysel başvuru ile kanun/kararname dosyalarını gündeme almıştı. Bugün açıklanan 29 Şubat Gündemiyle de 20 den fazla Kanun/Kararname iptal başvurusunu gündeme aldığını açıkladı
13 Şubat 2020 16:00
Yazdır
Anayasa Mahkemesi çok sayıda kanun ve kararnameyi gündeme aldı

Anayasa Mahkemesi 2020 yılının başından beri çok sayıda bireysel başvuru ile kanun/kararname dosyalarını gündeme almıştı. Bugün açıklanan 29 Şubat Gündemiyle de 20 den fazla Kanun/Kararname iptal başvurusunu gündeme aldığını açıkladı

İşte gündeme alınanlar:

1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun'un 73. maddesiyle değiştirilen 2. maddesi

14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. Maddesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. Madde

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 50. maddesiyle 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 37. maddesine eklenen (3) numaralı fıkra

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkra

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun'un 27. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrası

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 6728 sayılı Kanun'un 35. maddesiyle değiştirilen ek 1. maddesinin (4) numaralı fıkrası

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun'un 64. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkra

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle eklenen geçici 14. Madde

5/1/1961 tarihli ve 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun'un 1., 3., 4. ve 7. maddeleri

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun'un 28. maddesi

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun'un 32. maddesiyle başlığıyla birlikte değiştirilen 8. maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi

26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrası

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Halkın Kurtuluş Partisi Durağan ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un birçok maddesi

3.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun bazı maddeleri

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 70. maddesi

18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 29. maddesiyle 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "...6 aydan fazla..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' bazı maddeleri

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

1

E.2020/13

Ankara 15. İdare Mahkemesi

1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun'un 73. maddesiyle değiştirilen 2. maddesinin;

A. İkinci fıkrasında yer alan "...hane içinde kişi başına düşen ortalama..." ibaresinin,

B. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2

E.2020/14

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi

14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. maddesinin (E)

bendinde yer alan "Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

3

E.2020/16

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un

31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin "1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine

geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda..." ve "...basit yargılama usulü uygulanmaz."

bölümlerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

4

E.2020/18

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ

ile birlikte 132 milletvekili

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 50. maddesiyle 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un

37. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

5

E.2020/22

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli

ve 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

6

E.2020/15
Danıştay Dokuzuncu Dairesi

A. 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun'un

27. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "...ve yabancı firmalarca

da teklif verilen..." ibaresinin,

B. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 6728 sayılı Kanun'un 35. maddesiyle değiştirilen

ek 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "...ve yabancı firmalarca da teklif verilen..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

7

E.2020/17

Manisa 1. İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı

Kanun'un 64. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının;

A. (b) bendinin,

B. Bentlerini bağlayan hükmün,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

8

E.2020/19

Muş İcra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı

Kanun'un 21. maddesiyle eklenen geçici 14. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına

karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

9

E.2020/23

Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

5/1/1961 tarihli ve 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen

Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun'un 1., 3., 4. ve 7.

maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

10

E.2020/20

Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı

Kanun'un 28. maddesiyle eklenen geçici 13. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

11

E.2020/21

Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 4/4/2015 tarihli ve

6645 sayılı Kanun'un 32. maddesiyle başlığıyla birlikte değiştirilen 8. maddesinin dördüncü

fıkrasının dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

12

E.2020/24

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi

26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son

Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve

1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

13

E.2020/12

Manisa 1. İdare Mahkemesi

6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 22. maddesinin

birinci fıkrasında yer alan "...ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez."

ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

14

E.2020/1 (Değişik İşler)

Durağan Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Halkın Kurtuluş Partisi Durağan

ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona

erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

(Değişik İşler)

15

E.2018/91

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ

ile birlikte 113 milletvekili

1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un;

A. 5. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 9/A

maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...en az yetmiş puan almak kaydıyla..."

ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

B. 7. maddesiyle 2802 sayılı Kanun'a eklenen geçici 20. maddenin,

C. 9. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun

172. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

Ç. 10. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 173. maddesinin değiştirilen (6) numaralı fıkrasının,

D. 15. maddesiyle 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon

Kanunu'nun 50. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (ı) bendinin yedinci cümlesinin,

E. 17. maddesiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve

Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (t) bendinin,

F. 18. maddesiyle 6112 sayılı Kanun'un 19. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

G. 26. maddesiyle 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sal?hiyet Kanunu'nun

ek 6. maddesine eklenen on sekizinci fıkranın,

Ğ. 75. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun'a

eklenen ek 2. maddenin birinci fıkrasının,

H. 80. maddesiyle 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 2. maddesinin birinci cümlesinin,

I. 82. maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinin,

İ. 83. maddesiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45. maddesinin birinci

fıkrasına eklenen (f) bendinde yer alan "...eylem birliği içerisinde olmak..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

16

E.2018/152

İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar

Ceza Mahkemesi

3.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun,

A. 3. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının "Bilirkişi...hukuki nitelendirme ve

değerlendirmelerde bulunamaz." bölümünün,

2. (6) numaralı fıkrasının,

B. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

C. 12. maddesinin, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname'nin 176. maddesiyle değiştirilen (6) numaralı fıkrasının,

Ç. 37. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Kanun'un

63. maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (e) bendinin,

D. 42. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanun'un 63.

maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin,

E. 43. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 64. maddesinin değiştirilen

(2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

17

E.2018/139

Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi

(İş Mahkemesi Sıfatıyla)

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un

70. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen ek 17. maddenin üçüncü ve

dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

18

E.2018/163

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ

ile birlikte 138 milletvekili

18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 29. maddesiyle

26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle

Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların

Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. maddesine birinci fıkrasından

sonra gelmek üzere eklenen fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

19

E.2018/122

Danıştay Onikinci Dairesi

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde

Kararname'nin 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "...6 aydan fazla..."

ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

20

E.2019/105

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ

ile birlikte 136 milletvekili

12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin değiştirilen 353. maddesinde yer alan "...ve yurtdışı..." ibaresinin,

B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 371/A maddesinin,

C. 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

(4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

666. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendine eklenen "...ve burslar..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:29 - Erdoğan'dan sunucu Fatih Portakal hakkında suç duyurusu00:16 - MEB, öğretmenlerin gönderdiği şarkıları yayınlıyor00:04 - Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?00:04 - Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız00:01 - 7 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Bitlis'te bir köy karantinaya alındı23:49 - İzinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın23:44 - 'Emniyet'te Bağış Tarifesi' haberine ilişkin açıklama23:39 - 'Yevmiyeyle çalışanlar telefonla bizi arasın'23:37 - Sinop'ta, bir sitede, sağlık çalışanlarına tepki çeken uygulama
23:35 - 95 yaşında koronavirüsü yendi, oynayarak taburcu oldu23:33 - Balıkesir'de kaçak üretilen 9 bin 850 maske ele geçirildi23:28 - Yer sofrasından, buzdolabına eğitimde sınır yok23:23 - Arabistan'da bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi23:18 - Sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere 66 bin lira ceza23:14 - AK Parti İl Başkanı istedi, Erdoğan çözüme kavuşturdu23:10 - Bakan Soylu: Koronavirüsten bir polisimizi kaybettik23:06 - MHP Genel Başkan Yardımcısı korona'ya yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam