Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?

Yargı kararında, eğitim kurumu yöneticilerinin ancak adli ve idari soruşturma sonucu görevden alınabileceği belirtilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Şubat 2020 00:02, Son Güncelleme : 16 Şubat 2020 22:53
Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?

Bir okul müdürü, Tunceli Valiliği tarafından hizmetin ve İl Güvenlik İşleri Bürosunun yazısı gereği okul müdürlüğünden alınarak öğretmen olarak atanması üzerine açılan davada; Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 24.12.2019 gün ve YD İtiraz No: 2019/1065 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararda eğitim kurumu yöneticilerinin ancak adli ve idari soruşturma sonucu görevden alınabileceği belirtilmiştir.

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi kararında; "Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 33. maddesinde; "Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınanlar, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca, eğitim kurumları yöneticileri haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporlar yetkili amir ve kurullarca değerlendirildikten sonra bu değerlendirmenin sonucuna göre yöneticilik görevinden alınarak durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabileceklerdir.

Bu durumda; davacı hakkında varsa adli ve idari soruşturmaların sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, davacı hakkında herhangi bir soruşturma olmaksızın davacının idarecilik görevi üzerinden alınarak Tunceli İli, Pülümür İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sınıf öğretmeni olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." açıklamalarına yer vermiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz