Kontenjan ve Taban Puanlar Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 18 Aralık 2007 tarihinde yapacağı 10 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 5-12 Aralık 2007 tarihleri arasında alınacak. Bakanlık, 10 bin 324 sözleşmeli öğretmen atayacak. Görevlendirme yapılacak alanlar ile bu alanlara ayrılan kontenjanlar ve alanlara göre taban puanlar MEB tarafından yayımlanmış olup, görevlendirme yapılacak iller ile bu illerin alanlara göre kontenjanları ise daha sonra açıklanacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2007 14:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.10.04- 543 / 75047 29 KASIM 2007
Konu :Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi
GENELGE
2007 / 86

İlgi : a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
c) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
d) 2007-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu,
e) 23/08/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.10.04-367/55140 sayılı yazımız.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla İlgi (a) Kanunun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilmek üzere, İlgi (c) Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan İlgi (d) Kılavuz hükümleri çerçevesinde 10.324 sözleşmeli öğretmen alınacaktır. Görevlendirme yapılacak alanlar ile bu alanlara ayrılan kontenjanlar ve alanlara göre taban puanlar EK-1, görevlendirme yapılacak iller ile bu illerin alanlara göre kontenjanları EK-2 çizelgede gösterilmiştir.

Başvurular, 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile internet ortamında alınacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruların, İlgi (d) Kılavuzda belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte şahsen ya da vekâlet verilmek suretiyle en yakın il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylatılması gerekmektedir.

Onaylanmış başvurular üzerinde Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda gerçekleştirilecek görevlendirmeler; 18/12/2007 Salı günü bilgisayar ortamında, KPSSP10 puan türü üstünlüğü esası ve tercihler dikkate alınarak doğrudan eğitim kurumlarına yapılacak ve görevlendirme sonuçları aynı gün Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Görevlendirilenler, İlgi (d) Kılavuzda belirtilen belgelerle birlikte, görevlendirildiği eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak tebligat süresi içinde başvurmaları durumunda, sözleşme imzalamak suretiyle göreve başlayabileceklerdir. Görevlendirilenler; İlgi (b) Kanun hükümleri çerçevesinde adreslerine yapılacak tebligattan itibaren en geç 15 gün içinde görevlerine başlayacaklardır. Söz konusu tebligata rağmen süresi içinde göreve başlamayanların yerine, sırada bekleyen ve elektronik başvuru formunun 21'inci tercihinde; ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına sözleşmeli olarak görevlendirilmek istiyorum.? seçeneğini tercih edenlerden, boş kalan pozisyonlar ölçüsünde, Bakanlıkça belirlenecek yoğun öğretmen ihtiyacı bulunan alanlardan daha sonra doğrudan eğitim kurumlarına görevlendirme yapılabilecektir.

2007-2 (Ağustos-2007) atama döneminden itibaren 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenlerden, göreve başlamayanlar ile belirli bir süre görev yapıp da ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır.

İlgi (a) Kanunun 4/B maddesinde belirtildiği üzere, öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hâllerinde sözleşmeli öğretmen istihdamıyla karşılanması öngörülmüştür. Bu nedenle, sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak başvurularda; askerlik hizmetini tamamlamış, Şubat-2008 celbine kadar erteletmiş ya da bu hizmetten muaf olma şartı aranacaktır. Hâlen silâhaltında bulunanlar ile bakaya kalmış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında hâlen aday ya da asıl Devlet memuru olarak görev yapmakta olanlar ile öğretmenlik dâhil Devlet memuru iken adaylık döneminde ya da adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sözleşmeli öğretmenliğe görevlendirilenler İlgi (e) yazımız gereği; göreve başlama tarihi itibarıyla bir yıl çalıştıktan sonra sağlık ve eş durumu özürleri nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EKLER:
1- Görevlendirme yapılacak alanlar çizelgesi (1 sayfa)
2- Görevlendirme yapılacak iller çizelgesi (1 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
-81 İl Valiliğine (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

EK-1
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN ve KONTENJAN ÇİZELGESİ
Sıra No-- Alan Kodu-- Alan Adı -- Taban Puan -- Kontenjan
1 2265 Beden Eğitimi 75 110
2 1119 Bilgisayar 71 160
3 1123 Biyoloji 88 22
4 1963 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu 76 12
5 1207 Coğrafya 78 55
6 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 73 260
7 1371 Felsefe 80 45
8 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 86 210
9 1390 Fizik 90 15
10 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 50 15
11 1489 Güverte 63 4
12 1230 İHL Meslek Dersleri 80 15
13 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 76 310
14 1524 İngilizce 72 115
15 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 63 20
16 1627 Kimya 89 15
17 2353 Matematik 90 37
18 1822 Müzik 54 160
19 4439 Okul Öncesi Öğretmenliği 69 550
20 1894 Rehber Öğretmen 71 165
21 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 70 50
22 1906 Resim/Grafik 69 7
23 2403 Sınıf Öğretmenliği 65 7.050
24 2510 Sosyal Bilgiler 81 160
25 2036 Tarih 81 55
26 4900 Teknoloji ve Tasarım 60 60
27 1279 Tekstil 83 3
28 4810 Turizm ve Otelcilik Grubu 86 4
29 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 79 95
30 2143 Türkçe 71 510
31 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 50 35
Toplam 10.324

Bu Habere Tepkiniz