Diyanet, 4/C'li Kur'an Kursu Öğreticilerini 4/B Yapıyor

Diaynet İşleri Başkanlığı, 2006-2007 eğitim-öğretim döneminde en az 3 ay süre ile kısmi zamanlı Kur'an kursu öğreticisi olarak, 4/C statüsünde çalışan bayanları 4/B'li statüye geçiriyor. Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik belgesine sahip olan adayların 04.12.2007 ile 18.12.2007 tarihleri arasında bilgisayar ortamında müracaat etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Diyanet'in resmi açıklaması için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2007 10:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sayı :
Konu:Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticiliği Alım Duyurusu ve İl Kontenjanları/04.12.2007

Başkanlığımıza bağlı Kur'an kurslarındaki öğretici ihtiyacının karşılanması için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere, 4/C statüsünde kısmi zamanlı geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olanlar arasından 4.500 adet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi alınacaktır.

1) Müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:

a)-657 sayılı Devlet memurları kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b)-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesindeki şartları taşımak,

c)-Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik belgesine sahip olmak,

ç)-2004 veya 2006 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birine girmiş ve en az 40 puan almış olmak,

(KPS sınavına hangi öğrenim düzeyinde katılmışsa yerleştirmesi de o öğrenim düzeyinde yapılacaktır.)

d)-Bayan olmak,

e)-Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumlarından her hangi birinde çalışıyor olmamak ve emekli aylığı almamak,

f)-İlahiyat Fakültesi mezunu, ilahiyat ön lisans mezunu/hafızlık belgesine sahip imam hatip lisesi mezunu veya imam hatip lisesi mezunu olmak,

g)-2006-2007 eğitim-öğretim döneminde en az 3 ay süre ile kısmi zamanlı Kur'an kursu öğreticisi olarak 4/C statüsünde çalışmış olmak

(Birden fazla ilde çalışmış olanlar çalıştıkları il müftülüklerinin hepsinden ayrı ayrı belge getireceklerdir)

2) Adaylar en fazla 2 il tercihinde bulunabileceklerdir.

3)-Birden fazla il'e müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaat ettiklerinin sonradan anlaşılması halinde sözleşmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

4) Şartları taşıyanlar müracaatlarını 04.12.2007 ile 18.12.2007 tarihleri arasında bilgisayar ortamında www.diyanet.gov.tr adresindeki duyurular bölümüne girerek bu adresteki yazılı web adresi üzerinden yapacaklardır.

5) Adaylar web üzerinden kayıt işlemlerini yaptıktan sonra başvuru için gerekli evraklarla birlikte il müftülüklerine müracaat edeceklerdir. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkili memurlar http://88.255.37.60/personelprogramlari/login.aspx web adresi üzerinden aynı programa girerek adayın girdiği bilgiler ile verdiği evraktaki bilgileri kontrol edecek, gerçeğe aykırı veya hatalı giriş varsa düzelttikten sonra web programındaki onay ve aktivitasyon işleminin ardından da aday başvuru formundan iki nüsha yazdırıp, müftülük gelen evrak defterine kaydını yapacak, formun her iki nüshasını da yetkili memur (adı,soyadı,ünvanı) bilgilerini yazarak hem kendisi imzalayacak hem de adaya imzalatacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada kalacak, diğer nüshası da adayın kendisine verilecektir. Müftülük tarafından onay ve aktivitasyon işlemi yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlgili Müftülük başvuru formu ile 4/C statüsünde en az 3 ay süreyle Kur'an kursu öğreticisi olarak çalıştığına dair belge dışında adaydan her hangi bir belge almayacaktır. Kontrol edilen diğer belgeler adaya geri verilecektir. Bu işlemden sonra aday bilgilerinde hiçbir kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

6) Bilgisayar ortamında illere yerleştirilen adayların il içerisindeki görev yerleri il müftülüklerince yapılacaktır.

7) Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8) 18.12.2007 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9) Yerleştirme, Başkanlığımızca Bilgisayar ortamında KPSS puanı baz alınmak suretiyle aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.

a) Öncelikle ilahiyat fakültesi mezunları, ilahiyat ön lisans ve hafız imam hatip lisesi mezunları ile imam hatip lisesi mezunları arasından seçilecektir.

b) Bunlar arasında puanların eşit olması halinde 4/C statüsündeki hizmeti fazla olanlara öncelik verilecektir.

c) Bunlarda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan tercih edilecektir.

10) Yerleştirme işlemleri sonucunda, her hangi bir sebeple adayların başka bir il'e nakil talepleri karşılanmayacaktır.

Başvuru için gerekli evraklar;

Adaylar internet ortamında kayıt işlemlerini yaptıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte en yakın il müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

1-Nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

2-Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti (KPSS belgesindeki mezuniyeti)

3-KPSS sonuç belgesi,

4-Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik belgesi sureti,

5-2006-2007 eğitim-öğretim döneminde, Diyanet İşleri Başkanlığında 4/C statüsünde Kur'an kursu öğreticisi olarak çalıştığı müftülüklerden alacağı hizmet belgesi. (Belgede, adayın TC.Kimlik Numarası, görev yaptığı il, ilçe ve görev yeri, Adı,Soyadı, Göreve başlama ve bitiş tarihleri, 4/C statüsündeki gün, ay ve yıl olarak hizmet süresi, belgeyi tasdik eden görevlinin adı,soyadı,unvanı, imzası, mühür ve imzaladığı tarih bulunacaktır)

6-Varsa hafızlık belgesi.

SÖZLEŞMELİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ YERLEŞTİRİLECEK İLLER

İLLER UNVANI PLANLANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI
ADANA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 104
ADIYAMAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 36
AFYONKARAHİSAR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 31
AĞRI KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 6
AMASYA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 27
ANKARA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 343
ANTALYA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 111
ARTVİN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 11
AYDIN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 25
BALIKESİR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 59
BİLECİK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 13
BİNGÖL KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 13
BİTLİS KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 17
BOLU KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 21
BURDUR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 24
BURSA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 39
ÇANAKKALE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 24
ÇANKIRI KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 22
ÇORUM KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 68
DENİZLİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 28
DİYARBAKIR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 50
EDİRNE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 7
ELAZIĞ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 69
ERZİNCAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 31
ERZURUM KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 45
ESKİŞEHİR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 28
GAZİANTEP KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 88
GİRESUN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 35
GÜMÜŞHANE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 16
HAKKARİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 15
HATAY KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 117
ISPARTA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 32
MERSİN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 61
İSTANBUL KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 407
İZMİR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 148
KARS KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 15
KASTAMONU KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 27
KAYSERİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 211
KIRKLARELİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 14
KIRŞEHİR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 41
KOCAELİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 102
KONYA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 140
KÜTAHYA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 26
MALATYA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 144
MANİSA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 50
KAHRAMANMARAŞ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 75
MARDİN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 19
MUĞLA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 20
MUŞ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 24
NEVŞEHİR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 94
NİĞDE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 97
ORDU KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 30
RİZE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 41
SAKARYA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 117
SAMSUN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 84
SİİRT KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 1
SİNOP KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 15
SİVAS KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 95
TEKİRDAĞ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 11
TOKAT KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 81
TRABZON KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 66
TUNCELİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 3
ŞANLIURFA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 51
UŞAK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 8
VAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 41
YOZGAT KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 90
ZONGULDAK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 57
AKSARAY KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 36
BAYBURT KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 28
KARAMAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 31
KIRIKKALE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 23
BATMAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 98
ŞIRNAK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 3
BARTIN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 23
ARDAHAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 12
IĞDIR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 9
YALOVA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 11
KARABÜK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 42
KİLİS KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 8
OSMANİYE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 52
DÜZCE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ 63
  GENEL TOPLAM 4500

ADAY BAŞVURU ve KAYIT KLAVUZU

1 Tc Kimlik Numarası ve Yeterlik Belge Sıra Numarası Her aday kayıt ekranına ilk girişinde Tc Kimlik Numarası ve Yeterlik Belge Sıra Numarasını yazarak arama yapacak, bu bilgiler doğru ise adaya ait Başkanlık Bilgi Sisteminde var olan Yeterlik Belgesi Verilerinde bulunan kimlik bilgileri ekrana otomatik gelecek. Aday kimlik belgelerinde değişiklik yapamayacak ve kendisinden istenen diğer bilgileri kaydedecektir.
2 KPSS Tahsili Aday KPSS'ye hangi tahsil ile girmiş ise onu seçecek. Seçim için ekrana şu bilgiler gelecek. 1- İlahiyat Fak + Yüksek Lisans 2- İlahiyat Fakültesi 3- İlahiyat Önlisans 4- İ.H.L. + Diğer Lisans 5- İ.H.L. + Diğer Önlisans 6- İmam Hatip Lisesi
3 KPSS Yılı Belgede hangi yıl yazılı ise o yıl bu alana yazılacak.(2004 veya 2006 olacak)
4 KPSS Puanı Adayın KPSS belgesinde yer alan puanı belgede yazıldığı şekliyle yazılacak.
5 Hafızlık Durumu Ekrana Hafız veya Değil şeklinde iki seçenek çıkacak, adayın durumu hangisine uygun ise o seçeneği işaretliyecek. Başkanlıkça verilen hafızlık belgesine sahip olanlar "Hafız" seçeneğini işaretliyecektir.
6 Yeterlik Belgesi Başarı Puanı Adaya ait Yeterlik Belgesi Puanı otomatik olarak gelecektir.
7 Yeterlik Belgesi Yılı Yeterlik Sınavına girdiği-Belgeyi aldığı yıl otomatik gelecektir.
8 Haberleşme Adresi Adayın haberleşme adresi yazılacak. Örnek: Plevne Mah. Bahar Sokak No: 17 Keçiören- ANKARA
9 Haberleşme Telefonu 312-987 87 99 şeklinde.

DİKKAT !!!!

04-18/12/2007 tarihleri arasında; (Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir)

Açıklamaları okumadan lütfen başvurunuzu yapmayınız. Aksi takdirde yanlış veya hatalı işlemlerden dolayı aleyhinize olabilecek sonuçlardan idaremiz sorumluluk kabul etmemektedir.

1- Ayrıca; Yerleştirilseniz ve Sözleşmeniz de yapılsa dahi sonradan gerçeğe aykırı beyanlarda bulunanların sözleşmeleri iptal edilecektir.

2- BAŞVURU FORMU'nun İNTERNET ORTAMINDA DOLDURULMASI

a) Sayfa açıldığında ilk önce Nüfus Cüzdanınızdaki TC.Kimlik Numarası ile şahsınıza ait Yeterlik Belgesi Sıra Numarasını yazarak Ara Buttonunu çalıştırılacak, ardından da gelen sayfada istenen bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Tekrar tekrar bilgilerinizi kontrol ettikten sonra KAYDET buttonunu çalıştırdığınızda "Bilgilerinizin doğru olduğundan Emin misiniz?" şeklinde bir soru ile karşılaşacaksınız, Eminseniz TAMAM buttonuna basılacak, Emin Değilseniz HAYIR buttonuna basılarak bilgiler yeniden kontrol edilecektir. Çünkü KAYDET işlemi yapıldıktan sonra geriye dönüş olmayacaktır.

b) Özellikle Hafızlık, KPSS sonuç belgesinde yer alan Mezuniyetiniz ve (B) Grubu KPSS puanı bilgilerine çok dikkat ediniz.

c) En az 1 en çok 2 tercihte bulunabilirsiniz.

d) Eğer Halen bir yerde çalışıyorsanız, Emekli aylığı alıyorsanız lütfen müracaat etmeyiniz.

e) 4/C statüsünde Sözleşmeli K.Kursu Öğreticisi olarak en az 3 aylık bir hizmetiniz yoksa müracaatınızı yapmış olsanız bile hakkınızda yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

f) KAYDET buttonunu çalıştırdığınızda "Kaydınız Yapılmıştır" şeklinde ekrana bir mesaj çıkmaz ise kayıt işleminiz yapılmamış anlamını taşımaktadır. lütfen yeniden deneyiniz.

g) Eğer TC Kimlik Numaranız ile Yeterlik Belgesi Sıra Numaranızı yazdığınız halde ekrana kimlik bilgileriniz gelmiyorsa size en yakın İl Müftülüğüne müracaat ederek, Başkanlıkta programla ilgili Sistem Sorumlularıyla temas kurmalarını sağlayınız. Hata en kısa sürede ya da aynı anda giderilerek bilgilerinizin ekrana gelmesi ve dolayısıyla kayıt yapma imkanınız sağlanmış olacaktır.

3- KAYIT İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA:

Adaylar internet ortamında kayıt işlemlerini yaptıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte en yakın il müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

a) Nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

b) Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti (KPSS belgesindeki mezuniyeti)

c) KPSS sonuç belgesi,

d) Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik belgesi sureti,

e) 2006-2007 eğitim-öğretim döneminde 4/C statüsünde görev yaptığı müftülüklerden alacağı hizmet belgesi.

(Belgede, adayın TC.Kimlik Numarası, görev yaptığı il, ilçe ve görev yeri, Adı,Soyadı, Göreve başlama ve bitiş tarihleri, 4/C statüsündeki

gün, ay ve yıl olarak hizmet süresi, belgeyi tasdik eden görevlinin adı,soyadı,ünvanı, imzası, mühür ve imzaladığı tarih bulunacaktır)

f) Varsa hafızlık belgesi.

4- İl Müftülüğünce ONAY VE AKTİVİTASYON işlemi yapılmayan adaylarla ilgili yerleştirme yapılmayacaktır.

Müftülükteki yetkili memurlar tarafından gerekli onay ve aktivitasyon işlemi yapıldıktan sonra Hizmet Belgesi ve Aday Başvuru Formunun bir nüshası hariç diğer evraklar şahsınıza geri verilecektir.

5- MÜFTÜLÜKLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

a) İnternet ortamında aday tarafından bizzat yapılan kayıt işleminden sonra istenen evraklarla birlikte müftülüğünüze gelerek kaydımı yaptırdım şeklinde beyanda bulunan adaydan belgeler istenecek ve önceden yetkilendirilmiş müftülük görevlileri tarafından http://88.255.37.60/personelprogramlari/login.aspx veya http://88.255.37.60/ebasvuru adresli web programı çalıştırılarak adayın TC.Kimlik Numarası yazılıp arama yaptırılacaktır.

b) 4-C statüsünde geçirdiği hizmetlerin toplanarak gün, ay ve yıl hanelerine yazılacaktır,

c) Ekrana gelen ve aday tarafından doldurulmuş bilgiler ile adayın verdiği belgeler incelenecek, doğru ise ONAY VE AKTİVİTASYON Buttonu çalıştırılarak işlem tamamlanmış olacaktır. Eğer adayın bizzat girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgiler arasında tenakuz var ise gerekli düzeltme yapılacak ve ONAY VE AKTİVİTASYON kodu çalıştırılarak işlem tamamlanacaktır.

d) Onay ve aktivitasyonu yapılmış adaya ait Aday Başvuru Formundan iki nüsha print alınacak, ardından da Müftülük Gelen Evrak kayıt defterine kayıt yapılıp her iki forma da sayı ve tarih verilecektir.

e) Bu işlemlerden sonra her iki forma müftülükte bu işlemi yapan memur tarafından adı, soyadı ve ünvanı yazılacak ve imzalanacaktır, her iki form ayrıca aday tarafından da imzalandıktan sonra formun bir nüshası müftülükteki ilgili dosyaya konulacak, diğer form adaya verilecektir.

Bu işlemlerden sonra aday bilgilerinde hiç bir surette değişiklik yapılmayacaktır.

Başvurmak için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber