Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı mezunları eşitlik istiyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2008 11:25, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59
Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı mezunları eşitlik istiyor

Adalet Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan 26.07.2005 tarihli protokole göre Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programına kayıt yaptırdım ve halen 2. sınıf öğrencisi olarak bu programdaki eğitimime devam etmekteyim. Öncelikle bizlere verilen bu imkandan dolayı emeği geçen taraflara şükranlarımı bildiririm.

Kendi çabalarım ile yaptığım araştırmalar neticesinde Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunları veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunları ile aynı haklara sahip olmadığımızı öğrenmiş bulunmaktayım, Adalet Bakanlığı ile yaptığım yazışmalar neticesinde bu bölümden mezun olmam durumunda Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunları veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunlarının girebildikleri hizmet içi yükselme sınavlarına da katılma hakkımızın olmadığını öğrendim. Okumakta olduğumuz Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programından mezun olmamız halinde kademe ilerlememizden başka hiçbir hakka sahip olmadığımızıda öğrenmiş bulunmaktayım. Oysa Adalet Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün 5. maddesinde ?Bu proje Adalet Bakanlığının; yurt içinde görevli en az lise ve dengi meslek lisesi mezunu yazı işleri müdürleri, idari işler müdürleri, icra müdürleri, icra müdür yardımcıları, zabıt katipleri, emanet memurları, mübaşirler, cezaevi 1. müdürleri, cezaevi 2. müdürleri, cezaevi idare memurları, infaz koruma baş memurları, infaz ve koruma memurlarının 4. maddede sayılan mevzuata dayanılarak meslek eğitimi önlisans programından geçirilmeleri ve bu surette 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu statüsü kazanmaları amacıyla düzenlenmiştir.?hükmü gereğince yüksekokul mezunu statüsü kazanmamız ve Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunları ile aynı haklara sahip olmamız gerekmektedir. Ortaya çıkan bu anlaşılması zor ve benim gibi bu programda okuyan 5000 öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz.

Ayrıca bu programdan mezun olmamız halinde Anadolu Üniversitesince diğer önlisans (gerek a.ö.f gerekse örgün) mezunlarına tanınan dikey geçiş (4 yıllığa tamamlama) hakkına sahip olmadığımızı büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yine protokol gereği açılan Jandarma Meslek Eğitimi Önlisans ve Polis Meslek Eğitimi Önlisans programından mezun olanların sahip oldukları Dikeygeçiş hakkının biz Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı öğrencilerine de sağlanmasını istiyoruz.

Yukarıda arz ettiğim hususlar konusunda gerek Adalet Bakanlığı gerekse de Anadolu Üniversitesi Tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması ve mağduriyetimizin giderilmesi hususunu arz ederim.

Bu Habere Tepkiniz