Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Memura, geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödemesi yapılabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Aralık 2021 11:05, Son Güncelleme : 30 Kasım 2021 15:48
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Eşim ve ben devlet memuruyuz. Eşim Ağustos 2019'da doğum yaptı. Her ikimizde doğum izni çerçevesinde ücretsiz izin aldık. Ben Şubat 2020'de işe başladım, eşim ise Ekim 2021 tarihinde. Bu süreç içinde gerekli bildirimleri yapamadığım için ne aile yardımı ne de çocuk yardımı tarafıma ödenmedi. Söz konusu ödemeleri geriye dönük olarak ödenmesi mümkün müdür? İzlemem gereken yol nedir?

Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği kapsamında çalışmayan eşi için eş yardımı, çocukları için de çocuk yardımı ödenmektedir. Ayrıca çocuğu doğan memurlara 657 sayılı Kanun kapsamında doğum yardımı adı altında ödeme yapılırken, söz konusu ödeme kapsamı ve miktarı yeniden düzenlenerek 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 2015 yılında eklenen ek 4. madde kapsamına alınmış, buna bağlı olarak 657 sayılı Kanundaki doğum yardımı ödemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

657 sayılı Kanunun aile yardımı ödeneğini düzenleyen 202. maddesine göre aile yardımı ödemesi kapsamında memura her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi için 2134 gösterge rakamı, çocuklardan her biri için 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ödeme yapılacağı, 0-6 yaş çocuklar için yardımın bir kat artırımlı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarında yararlanacağı mali ve sosyal hakları düzenleyen 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile eş için yapılacak aile yardımı ödemesinde gösterge rakamının 2273 olarak uygulanması, engelli çocuklar için ödenecek yardım miktarının ise yüzde 50 artırımlı ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Geriye dönük aile yardımı ödeneğinde 3 ay sınırı

2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 35. maddesinde, "Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15/01/2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir." hükmü yer almaktadır. Aynı hükme 2022 ve 2023 yıllarında uygulanacak 6. Dönem Toplu Sözleşmede de yer verilmiş olup bu hüküm kapsamında 2019 Ağustos ayında doğan çocuk için geriye dönük aile yardımı ödenmesi talep edilebilecektir. Ancak, aylıksız izinli süreler için bu kapsamda ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.

Doğum yardım ödeneğinde süre sınırı var mı?

Diğer taraftan, 633 sayılı KHK'nin ek 4. maddesinde, Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacağı hükme bağlanmış, doğum yardımının ödeme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda Doğum Yardımı Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş olup, Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrasında, doğum yardımı başvurusunun çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta ve ya kargo yoluyla yapılacağı, altıncı fıkrasında ise, her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personelin başvuru dilekçesini çalıştığı kuruma teslim edeceği hüküm altına alınmıştır. Hem KHK hükmünde hem de Yönetmelikte doğum yardımı ödenmesinde hak düşürücü bir süre belirlenmediği için 2019 yılında doğan çocuk için ödeme yapılmasına bir engel bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı kapsamında 15 Ocak 2018 tarihi aşılmamak kaydıyla çalışılan süreler dikkate alınarak memura çocuğu için geriye dönük aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ayrıca kuruma başvuru yapılarak 633 sayılı KHK'nin ek 4. maddesi kapsamında doğum yardımı ödemesinden yararlanılacağını değerlendirmekteyiz.

Geriye dönük aile yardımı ödeneği için örnek dilekçe

Devlet memurları geriye dönük aile yardımı ödeneği alabilmek için şu örmek dilekçeyi kullanabilir. Tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber