KDK'dan, doktorayı bitiren öğretim elemanına verilecek kademeye dair önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının yüksek lisans üzerine doktora eğitimlerini tamamlamaları halinde 657 sayılı Kanun gereğince iki kademe verilmesinin doğru olmadığını, özel kanuna tabi olan akademisyenlere 1 (bir) derece verilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Kasım 2021 14:00, Son Güncelleme : 26 Kasım 2021 14:26
KDK'dan, doktorayı bitiren öğretim elemanına verilecek kademeye dair önemli karar

26 Mayıs 2017 tarihli "Doktora bitiren akademisyene, bir derece mi, iki kademe mi verilir?" başlıklı yazımızda, öğretim elemanlarının yüksek lisans sonrası doktora eğitimlerini tamamlamaları halinde bir takım üniversitelerde 657 sayılı Kanuna atıf yapılarak 2 (iki) kademe, bir kısmında ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca 1 (bir) derece verildiğini, bu çerçevede farklı uygulamaların olduğunu gündeme getirmiştik.

Ayrıca söz konusu yazımızda 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun öğretim elemanlarının özlük haklarını düzenleyen özel bir kanun olduğunu, bu doğrultuda genel Kanun olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun doktora değerlendirme işlemleriyle ilgili maddelerinin öğretim elemanlarına uygulanmasının doğru olmadığını ifade etmiştik.

Ne yazık ki halen birtakım üniversitelerde ilgili Kanundaki açık hükme rağmen doktora eğitimini tamamlayan öğretim elemanlarına 1 (bir) derece yerine 2 (iki) kademe verilmeye devam edilmektedir.

Bu sorunun yaşandığı bir üniversitemizden Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunan öğretim elemanıyla ilgili Ombudsmanlık tarafından yaklaşık dört sene evvel ki tespitlerimizle aynı doğrultuda bir tavsiye kararı verilmiştir.

Anılan Kararda, bir konunun hem genel kanunla hem de özel kanunla düzenlenmesi halinde özel kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği; ancak özel kanunda bu konuda düzenlenmiş bir hüküm yok ise, genel kanuna gidilmesinin mümkün olduğu, öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konulan 2914 sayılı Yükseköğretim Personeli Kanununun özel kanun niteliğinde olduğu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanacağı ifade edilmiştir.

Kararın devamında, 657 sayılı Kanun ile master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanacağı hüküm altına alınmış olsa da, aynı konuya ilişkin 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanacağı düzenlemesine yer verildiğinden hüküm bulunmayan halden söz edilemeyeceği dikkate alınarak, ilgili üniversite tarafından 2 (iki) kademe verilmesi yönündeki işlemde hukuka aykırılık olduğu belirtilmiş ve anılan kuruma işlemi düzeltmesi için tavsiye verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber