Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Ocak 2022 10:00
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin yayımladı İlanda çevre, orman, ziraat mühendislikleri ile şehir planlama mezunlarından da alabileceğini belirtmiştir.

Oysa 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" in 12. maddesinin birinci fıkrası "en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar" şeklinde bir tahdit koymuştur. Buna göre ilan açıkça mevzuata aykırıdır.

İlan metninde bahsedilen Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği için; yukarıda zikredilen Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 12. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından (23/05/2019 öncesinde İçişleri Bakanlığı) "uygun görüş" alma zorunluluğu bulunmakta idi. Nitekim daha önce yönetmeliklerine teknik bölüm mezunu ekleyen belediyelerin Yönetmeliğini ilgili Bakanlıklar onaylamamıştır.

Diğer taraftan Teftiş Kurulu Yönetmeliklerinin 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin Geçici 1. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 54. maddesi ile 2018/5 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 21. maddeleri mucibince Devlet Denetleme Kurulunun "uygun görüşünü alma" zorunluluğu bulunmaktadır.

Teftiş kurulu yönetmelikleri uygun görülen yerel yönetimler, bu kadrolara atama yapmak için 2018/7 Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Cumhurbaşkanlığından izin alınmaktadır. Yerel yönetimler sınav iznine müteakip alımları kendi teftiş kurulu yönetmelikleri uyarınca gerçekleştirmektedirler. Bu durum, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce duyurulan "Yerel Yönetimlerin (Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Birlikler) Personel Alımı Rehberi"nde açıkça belirtilmiştir.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz