Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Personele ek savunma yapması için makul bir ek süre verilebilir mi, "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının savunmasını hangi makam alır, Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen personel disiplin amiri kimdir? İşte bu soruların cevapları.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Ağustos 2022 00:02
Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.03.2022 tarih ve 46401855 sayılı görüş yazısında soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı.

İşte sorular ve cevapları;

Soru 1; Personel hakkında yapılan soruşturma sonucunda doğruluk kazanan fiilleri ile ilgili olarak savunma yapması için verilen 7 veya 10 gün süreden ayrıca, talep etmesi durumunda makul bir ek süre daha verilip verilemeyeceği,

Cevap 1; Personel hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda, hakkında doğruluk kazanan fiille ilgili olarak disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/E maddesi kapsamında; "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılması teklifi getirilmesi durumunda, anılan kanunun 129 uncu maddesinin ikinci paragrafında yer alan; " Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrakını incelemeye, ... hakkına sahiptir." hükmü gereğince soruşturma raporunu inceleme ve bununla birlikte ek süre talebinde bulunması halinde, anılan kanunun 130 uncu maddesine göre savunma yapması için 7 günden az olmamak üzere verilen süreden ayrıca, talebinin uygun görüldüğüne dair yazının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127 nci maddesi gereğince fiilin işleniş tarihi itibariyle ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğrama süresi de dikkate alınarak makul bir ek süre verilebileceği,

Soru 2; Personel hakkında disiplin yönünden getirilen "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması teklifi değerlendirilirken savunmasını, disiplin amirliği yetkisini haiz hangi makamın alması gerektiği,

Cevap 2; Personel hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda, disiplin yönünden "Kademe ilerlemesinin durdurulması " cezası ile cezalandırılması teklifi getirilmesi durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ıncı maddesi gereğince söz konusu cezayı vermeye yetkili Vali tarafından savunmasının alınarak dosyanın İl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna gönderileceği,

Soru 3; Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen memur, öğretmen veya yönetici hakkında, disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesine ilişkin hususlarda hangi disiplin amirinin yetkili olduğu;

Cevap 3; Kadrosunun bulunduğu birim/kurum dışında görevlendirilen personel hakkında isnat edilen fiil nedeniyle soruşturma onayı verme yetkisinin, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5/d ve 5/e maddelerinde belirtilen, fiilin işlendiği sırada görev yaptığı yerdeki disiplin amirlerinde ve düzenlenen soruşturma raporunda getirilen tekliflerin değerlendirilmesi yetkisinin ise Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin "TAŞRA TEŞKİLATI" başlıklı "III" üncü bölümünde belirtilen, fiilin işlendiği sırada görev yaptığı yerdeki disiplin amirlerinde olduğu,

Soru 4; Muhakkikin, devam ettiği soruşturma esnasında ilgililerin beyanı veya bilgi belge taraması sırasında, yeni bir disipline aykırı iddiayla/durumla karşılaştığında, iddianın doğrulanıp doğrulanamayacağı belli olmayan o aşamada, iddia konusu ile ilgili hemen makamdan soruşturma onayı talep edip, onay alındıktan sonra mı çalışmalara devam etmesi gerektiği, yeni iddiaları inceleyip inceleme/soruşturma çalışmalarını tamamladıktan ve disipline aykırı eylemleri netleştirdikten sonra mı onay talebinde bulunması gerektiği,

Cevap 4; Muhakkikin, soruşturma yapmak üzere görevlendirilmesine dair yazı ekindeki onayda yer alan hususlarla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma sırasında, onayda yer almayan yeni bir fiil veya hal tespit etmesi durumunda, bu yeni fiil/hal ile ilgili olarak soruşturma yapabilmesi için yetkili makamdan soruşturma onayı talep etmesi, onay verilirse soruşturma kapsamına alabilir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz