1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Araştırma Dosyaları

Araştırma Dosyaları

 
10:05
03 Nisan 2019
Okul öncesi öğretmenlerine teneffüs hakkı geliyorKamu Denetçiliği Kurumu (KDK) okul öncesi öğretmenlerine teneffüs hakkı verilmesine ilişkin tavsiyede bulundu.
 
 
00:05
30 Mart 2019
Rehber öğretmenlerin geçici görevlendirilmesi nasıl olur?Rehberlik öğretmenlerinin norm kadrosunun bulunduğu okulun dışında yapılacak geçici görevlendirmelere ilişkin planlamanın, "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu" tarafından yapılması gerekmektedir.
 
 
16:00
29 Mart 2019
Bir öğretmene, soruşturma raporuna binaen, akıl sağlığı raporu aldırılabilir mi?Öğretmenin kendi isteği ile hastaneye başvurmaması durumunda, zor kullanılarak hastaneye sevki söz konusu olmayıp ancak yargı yoluna başvurularak öğretmenin kısıtlanması talep edilebilmektedir.
 
 
10:05
29 Mart 2019
Nöbet ek ders ücreti sorunları toplu sözleşmede çözülmelidirÖrgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki okul müdürlerine, yaygın eğitim kurumlarındaki müdür yardımcılarına ve öğretmenlerine ve birden fazla tutulan nöbete ek ders ücreti ödenmemektedir.
 
 
10:10
23 Mart 2019
Okul yöneticileri, yiyecek yardımı olarak öğle yemeğinden faydalanır mı?Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınmak şartıyla Haftalık çalışma süresi 40 saat olan okul yöneticileri, yiyecek yardımı olarak öğle yemeğinden faydalanırlar.
 
 
00:05
15 Mart 2019
Öğretmenlere, zorunlu olarak veli ev ziyareti görevi verilebilir mi?Yönetmeliklerde; mesai saatleri dışında öğretmenlere yüklenen ev ziyaretlerine İlişkin herhangi bir hüküm mevcut değildir.
 
 
14:15
05 Mart 2019
Mesai saatleri içinde yada dışında resen hizmet içi eğitim ve seminer görevi verilebilir mi?Mesai saatleri içerisinde resen verilen hizmet içi eğitim ve seminerlere katılmak zorundasınız.
 
 
10:01
15 Şubat 2019
Cumartesi ve Pazar'a denk gelen idari izin ve görevlendirmelere ücret ödenir mi?Yönetici ve öğretmenler, yalnızca hafta içinde ve mahalli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan günlerde ders görevlerini yapmış sayılmaktadır. Hafta sonlarına rastlayan milli ve mahalli bayram günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarına yönelik bir düzenleme ise bulunmamaktadır.
 
 
14:10
08 Şubat 2019
Okul pansiyonlarında kimler ücretli veya ücretsiz kalabilir?Okul pansiyonlarında, yatılı öğrenciler ve görevli oldukları günlerde belletici veya nöbetçi belletici öğretmenler dışında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gelen öğrenciler, öğrencilerden sorumlu olan görevliler ile hizmetiçi eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerine katılanlar barındırılabilir.
 
 
16:02
07 Şubat 2019
Sınıftan öğrenci çağrılması nasıl yapılmalıdır?Hileyle sınıftan öğrenci çağrılabileceği, çağrılan öğrencilerin okul dışına çıkabileceği, taciz edileceği veya şiddet göreceği endişesini gidermek, olası yasal ve vicdani sorunların önüne geçinilebilmesi için öğrenciyi kimin çağırdığını neden çağırdığının bilinmesi açısından Rehberlik Servisi Görüşme Çağrı Formu ve İdare/idareci Çağrı Formu ile öğrenci çağrılması karar altına alınmalıdır.
 
 
00:10
15 Ocak 2019
Öğretmenler, öncelikle hangi mevzuatı bilmeli?Haklarını bilmeyenler dayatmalara boyun eğmek zorunda kalmakta, mali ve özlük hak kaybına uğradığının bile farkına varamamaktadır. Yine haklarını bilmeyenler angarya uygulamaların muhatabı olmaktadır. Bu araştırma yazımızda Öğretmenlerimizin öncelikle hangi mevzuatı bilmelidir. Konusunu araştırdık.
 
 
10:04
14 Ocak 2019
Öğretmenlerin il içi özür durumu sorunu nasıl çözülebilir? İşte önerilerÖzellikle il içi mağduriyet yaşayan ve yıllardır aynı ilde yüzlerce km'yi bulan uzaklıklarda çalışan öğretmenlerimiz yine yer değiştiremeyecek.
 
 
00:01
10 Ocak 2019
Meslek lisesi öğretmenlerine tam gün yerine yarım gün nöbet verilmelidirOrtaöğretim kurumlarında genellikle günde 8-10 saat arasında ders yapılmakta olup bu okullarda görevli öğretmenlerimize isegün boyunca tam gün nöbet görevi verilmektedir.
 
 
10:05
04 Ocak 2019
Okul pansiyonlarında sözleşmeli öğretmen görevlendirilebilir mi?Sözleşmeli öğretmenler için de, pansiyonlu okuldaki belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi asli görevidir
 
 
10:30
30 Aralık 2018
Sınıf öğretmeni, branşcı dersine girdiğinde kendisine verilen eğitim öğretimle ilgili görevleri yapmayabilir mi?Sınıf öğretmeni, branşcı dersine girdiğinde kendisine verilen eğitim öğretimle ilgili görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretini istemediğini yazılı olarak beyan etmesi halinde kendisine verilen eğitim ve öğretimle ilgili görevleri yapmayabilir ve bu süreler dahilinde okuldan ayrılabilir.
 
 
00:04
28 Aralık 2018
Ön lisans mezunlarına, sağlık bilimleri lisansiyerliğine bağlı olarak ilave bir derece eklenir mi?2 yıllık mezunu hemşire, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde yer alan 1 kademe ilerlemesinden yararlanabilir mi?
 
 
10:30
21 Aralık 2018
Sınav görevi almamış olan bir öğretmene, neden yine de sınav puanı verilir?Eski/yeni personel ile görev yasağı alan/almayan personel arasında denge oluşturulması, daha adil ve şeffaf bir görev dağılımı yapılması amacıyla görev puanı ile birlikte ortalama puan uygulaması yapılmaktadır yani sınavlarda görev almamasına rağmen öğretmenlere sınav puanı verilmektedir.
 
 
00:05
21 Aralık 2018
Özel eğitim öğrencileriyle yapılacak egzersizlerde ve seçmeli derslerde öğrenci sayılarına uyma zorunluluğu var mıdır?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" konulu 2010/49 sayılı genelgeyle, bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak öğretmenler ve her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar belirlenmiştir. Özel Eğitim öğrencileriyle yapılacak ders dışı eğitim çalışmalarında, (egzersizlerde) bu genelgedeki öğrenci sayılarına ve seçmeli derslerdeki öğrenci sayılarına uyma zorunluluğu var mıdır?
 
 
00:02
20 Aralık 2018
Görevden ihraç edilenler sağlıkta özelde çalışabiliyor iken eğitimde özelde çalışamıyorMEB; "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı, yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin özel okullarda, özel temel liselerde ve özel etüt merkezlerinde görev almaları mümkün görülmemektedir." diyor
 
 
10:05
16 Aralık 2018
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı göreve iade edilenlerin eski görev yerlerine dönmeyecekleri istemeyeceklerini varsayarak kişin elini genişletmek için il milli eğitim müdürlüğü emrine vermekte olup bu uygulama yerinde bir uygulamadır. Fakat göreve iade edilen eski okuluna dönmek istiyorsa da boş norm olup olmadığına bakılmaksızın bunun yerine getirilme zorunluluğu bulunmaktadır.
 
 
10:05
13 Aralık 2018
Okul pansiyonlarında belletici öğretmen görevlendirme işlemleri nasıl yapılmalıdır?Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.
 
 
00:10
11 Aralık 2018
Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?Bir okul iki ayrı okula ayrılırsa, ana okulda yer alan ve ayrılan okula gitmek isteyen mevcut öğretmenlere duyuruya çıkılarak mazeretleri (sağlık, eş durumu, can güvenliği vb), tercih ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak norm kadro ihtiyacı kadar atamalarının yapılması gerekmektedir.
 
 
00:02
10 Aralık 2018
Usta öğreticiler hangi sendikalara üye olabilir?
 
 
15:40
18 Kasım 2018
Öğretmenlere okul giriş kapılarında nöbet görevi verilemeyecekÖğretmenlik özel bir ihtisas mesleği olup öğretmenler güvenlik görevlisi değildir. Okul giriş kapılarında nöbet tutmak öğretmenlerin değil, güvenlik görevlilerinin ve müracaat memurlarının işidir.
 
 
00:04
29 Ekim 2018
KDK, MEB'e; "Boş derse giren öğretmenlere nasıl ek ders ödeneceği konusunda düzenleme yap" dedi.
 
 
00:03
29 Ekim 2018
Yüz yüze eğitim uygulamalarında hazırlık ve planlama ek dersi ödenecek
 
 
00:01
29 Ekim 2018
Destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilemeyecekÜcretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe atanmasında sigorta prim süresinin hesabında dikkate alınacak başvuru tarihinde hata yapılmaktadır
 
 
10:21
19 Ekim 2018
İmam hatip yöneticileri tam gün tam yıl kapsamında ek ders ücreti alabilir mi?Anadolu imam hatip liselerinde görev yapan müdür ve müdür başyardımcıları; tam gün tam yıl eğitim için öngörülen ek ders ücretini alabilirler mi?
 
 
00:02
18 Ekim 2018
MEB, sınıf oluşturmada üst sayılar belirlemelidirMilli Eğitim Bakanlığının sınıf/şube öğrenci sayısının kaç olması gerektiğiyle ilgili olarak bir Genelge yayınlamalıdır.
 
 
00:04
15 Ekim 2018
Sportif yetenek taramasında Beden Eğtimi Öğretmenleri görevlendirilecek
 
 
23:58
14 Ekim 2018
Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?
 
 
23:57
14 Ekim 2018
Müdür Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?
 
 
00:02
27 Eylül 2018
İşte İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi
 
 
10:10
17 Eylül 2018
MEB Yüksek Disiplin Kurulu, itirazları 30 gün içinde karara bağlamadığı için, dava açılamıyorMEB yüksek disiplin kurulu, itirazları yasal olarak zorunlu olduğu 30 gün içinde karara bağlamadığından, dava açma sürelerinde sorun yaşanmaktadır.
 
 
14:50
13 Eylül 2018
Boş geçen derse giren nöbetçi öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecekMilli Eğitim Bakanlığı görüş yazısına binaen artık boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretleri görev yaptıkları okul/kurum tarafından ödenecektir.
 
 
15:15
11 Eylül 2018
Normlar güncellenmeden, norm fazlası atama duyurusuna çıkılmasınMilli Eğitim Bakanlığı'nın norm kadro güncelleme işlemleri tamamlanmadan yapılacak olan isteğe bağlı yer değiştirme ve resen atamalar beraberinde çeşitli sorunlara yol açacak ve sağlıklı bir sonuç doğurmayacak.
 
 
10:10
08 Eylül 2018
MEB, görev tanımlarını 9,5 yıldır sonuçlandırmadı gözler yeni bakandaMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2008 ve 2013 yıllarında biteceğini belirttiği görev tanımı çalışmalarını tamamlayamamıştır.
 
 
10:10
03 Eylül 2018
MEB bürokrasisi 16,5 yıldır Lisans tamamlamayı başlatamadıMEB bürokrasisi 16,5 yıldır Lisans tamamlamayı başlatamadı gözler yeni bakanda
 
 
00:00
03 Eylül 2018
Ara sınıflar birleştirilerek öğretmenler norm fazlası yapılamaz
 
 
14:05
30 Ağustos 2018
Ders kitabı incelemek üzere görevlendirilen panelistlere yolluk ödenmiyorMilli Eğitim Bakanlığına bağlı kitap inceleme komisyonlarında görev verilen panelistlere, inceleme dönemi sonunda raporlarını sunmak, diğer panelistlerle bir araya gelerek değerlendirme yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen bir ilde toplantı yapılmakta, öğretmenler bu ildeki toplantılara görevlendirildikleri halde, bu görevlendirmeye bağlı olarak yolluk (geçici görev yolluğu) ödemesi yapılmamaktadır.
 
 
00:05
17 Ağustos 2018
Fazla çalışma ücreti yeniden düzenlenmelidirFazla çalışma ücretlerinin ILO ve Avrupa Sosyal Şartı'nda belirlenen standartlara çıkarılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ya da belli bir oranla sınırlandırılması yolundaki düzenlemelerin iptal edilmesi gerekmektedir.
 
 
14:00
27 Haziran 2018
Yönetici mülakatları iptal edilmeli atamalar sil baştan yeni yönetmeliğe göre yapılmalıdırMilli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
 
 
10:00
17 Haziran 2018
Rehber öğretmenlere yaz tatilinde tercih danışmanlığı görevi verilmesiTercih danışmanlığı dönemi Temmuz ve Ağustos aylarına rastlamakta olup, bu aylarda öğretmenler kanunen izinlidir. Bu nedenle gönüllü öğretmenlere görev verilmesi daha uygun olacaktır.
 
 
00:49
09 Haziran 2018
Öğretmenlere fazla çalışma yaptırılabilir mi?Kastamonu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü; "657 Sayılı kanunun 178. Maddesi doğrultusunda düzenlenen fazla çalışmanın uygulama esaslarını Gösterir Yönetmelik'in 6. maddesine göre ise "Amir memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak bildirir." Denilmektedir." şeklinde kurulan bu cümle ile hafta sonu yapılacak olan seminer çalışmaların öğretmenlere yaptırabileceğini savunmaktadır. Peki bu doğru bir gerekçe midir?
 
 
00:00
25 Nisan 2018
Nisan 2018 normlar güncellenmeye başlandı kadronuza sahip çıkın
 
 
17:05
10 Nisan 2018
MEB'den açığa alınan veya ihraç edilmiş iken göreve iade edilenlerin ek dersleri hakkında olumsuz görüş yazısıAnayasanın "Yargı yolu" başlıklı 125. maddesinde; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü ile idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Açığa alınmış iken görevine geri döndürülen veya ihraç edilmiş iken görevine geri iade edilen bir öğretmeni örnek verecek olursak bu öğretmene açıkta kaldığı yada ihraç edildiği süre içerisinde eğer görevde olsalardı alabilecekleri dilekçe örneği için tıklayınız.
 
 
00:01
06 Nisan 2018
MEB'den sorumluluk sınavları açıklaması
 
 
16:00
05 Nisan 2018
Öğretmenler odasına veya sınıflara kamera konulamazMilli Eğitim Bakanlığı "Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları hariç derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez" görüşündedir.
 
 
10:05
04 Nisan 2018
Okullarda boş geçen dersler nasıl doldurulur?Boş geçen derslere pedagojik açıdan o dersin branş öğretmenin girmesi gerekmektedir. Bu da boş geçen derslere telafi programı hazırlamakla mümkün olacaktır. Boş geçen dersler sorunu en kısa sürede ve pedagojik açıdan çözmenin pratik yolu ise boş geçen derslere okuldaki tüm öğretmen ve idarecilerin ücret onayları ful alınarak ders ve ek ders saatlerini dolduramayan uygun branş ve durumdaki yönetici ve öğretmenin o derse girmesi ve dersi işlemesi karşılında ek ders ücreti ödenmesi ile çözümlenecektir.
 
 
00:02
19 Mart 2018
Öğretmen tarafından dersler doldurulmadan ücretli öğretmene ders verilemezYönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesi, ücretli öğretmen görevlendirmesini "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde" şartına bağlamıştır.
 
SON HABERLER
07:30 - PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı07:20 - Aşılara dijital takip geliyor07:05 - e-Devlet'e 31 yeni hizmet06:50 - İhracatta hareketlenme başladı06:40 - Herkes üniversite okursa kim üretecek?06:10 - S-400 muamması: Ankara kararlı ABD öfkeli Ruslar heyecanlı04:17 - Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği04:15 - Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği04:13 - Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği01:24 - Uzunkaya: Gözü dönmüş tanımı, yıllar boyunca kullanılan bir polisiye terim
01:21 - CHP'nin Oğuzeli İlçe Başkanı alacak verecek tartışmasında öldürüldü00:02 - Danıştay'dan, oybirliğiyle banka promosyonu kararı00:01 - 25 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları23:42 - Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin açıklama23:36 - WhatsApp'a ekran görüntüsü yasağı geliyor23:28 - Evinin kül oluşunu gözyaşları içinde izledi23:18 - DSÖ'den ebeveynlere ekran uyarısı23:13 - Kızıl gezegende ilk deprem kaydedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam