1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Araştırma Dosyaları

Araştırma Dosyaları

 
00:04
21 Ekim 2020
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidirÖnümüzdeki alan değişikliği işlemlerinde yönetmeliğin ilgili maddesinin değiştirilerek tüm Türkiye genelinde, yani iller arasında açılacak kontenjanlara, öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmalarının yolu açılmalıdır.
 
 
14:00
08 Ekim 2020
Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yollarıSayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir. Memurlar.net olarak hem MEB'in denetim raporunu hem norm fazlası öğretmen açığının nasıl kapatılacağına dair bazı tespitlere bu yazımızda yer vereceğiz.
 
 
02:06
06 Ekim 2020
Okullar açılıyor, peki uyulması gereken kurallar neler?Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında sağlık otoritelerince belirtilen sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturulur. Ayrıca açık havada yapılacak eğ itim öğretim faaliyetlerinde de fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uygun tedbirler alınır.
 
 
10:46
22 Eylül 2020
Okul müdürleri, öğretmenlere haftalık ders programı yapmalı mı?Her an eğitim öğretim başlayacakmış gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliklerinde yer alan haftalık ders programları esaslarına göre hareket edilmesi gerekmektedir.
 
 
12:37
21 Eylül 2020
Öğretmenin idari izinli geçirdiği süreler ile seminer süreleri, doğum sonrası analık izin süresine eklenir mi?Öğretmenin doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir raporu aldığından bahisle bu rapor sürelerinden Covid-19 salgını nedeniyle okulların tatil edildiği sürelere denk gelen kısımlarının doğum sonrası analık izni süresine eklenip eklenemeyeceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.08.2020 tarih ve 10698253 sayılı görüş yazısı.
 
 
10:00
18 Eylül 2020
Memurun anne ve babasına bakması ile bakmakla yükümlü olması arasındaki fark nedir?Memurun; eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine soy bağı açsından bakması ile sağlık sigortasından yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hakkında bakmakla yükümlü olması arasında dağlar kadar fark vardır.
 
 
11:00
14 Eylül 2020
60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlere, haftalık ders programı yapılabilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslarının "Uygulamaya ilişkin diğer hususlar" başlıklı 8. maddesindeki "Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir." açıklamasına istinaden, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlere, öğretmen ihtiyacı doğurmamak adına, haftalık ders programı yapılarak, uzaktan eğitimle ilgili ders yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanmalıdır.
 
 
10:00
25 Ağustos 2020
Eşi emekli olan öğretmen il içi özür durumu yer değiştirmesine başvurabilir mi?Mevzuat hükümlerinden de görüleceği üzere, eşi emekli olan öğretmenin özür durumu yer değiştirmelerinde il içi yada il dışı başvuru yapabileceği hakkında bir kısıtlama söz konusu değildir.
 
 
11:00
16 Ağustos 2020
Covid-19 vakası nedeniyle karantinada bulunanların ek dersleri ödenir mi?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih ve 10115399 sayılı yazılarıyla Covid-19 vakası nedeniyle karantinada bulunan yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin soruyu cevaplandırdı.
 
 
15:42
12 Ağustos 2020
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin özür durumlarına dair açıklamaMEB, kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin 2020 yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme işlemleri için 12-17 Ağustos 2020 tarihlerinde ön başvurular alınacak olup 17 Ağustos 2020 tarihine kadar öğretmen kadrosuna atanan sözleşmeli öğretmenlerinde gerekli şartları taşımaları kaydıyla mazerete ilişkin yer değiştirme işlemlerinde başvuru yapabileceklerini açıkladı.
 
 
00:14
10 Ağustos 2020
Özür durumu için öğretmen eşlerin il dışına başvurması zorunlu mudur?İl dışı yer değiştirmeler öncesinde bir sonraki aşamada özür durumu yer değiştirecek olan öğretmenlerimizi bilgilendirmek amacıyla, "Özür durumu yer değiştirmeye başvurabilmek için her ikisi de öğretmen olan eşlerin il dışı yer değiştirmeye birlikte başvurması zorunlu mudur?" sorusuna cevap aradık.
 
 
00:13
10 Ağustos 2020
İl dışı yer değiştirmeler öncesi çok sorulan sorulara cevaplarİl dışı yer değiştirmeler öncesinde çok sorulan sorulara cevap aradık.
 
 
11:00
26 Temmuz 2020
Rehber Öğretmenler hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilemezRehber öğretmenlerin, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlülere rehberlik etme ve çocukların ifadelerinin alınması işlemlerinde görevlendirilemeyeceklerini Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararı ve mevzuat hükümleri ışığında detaylıca açıklıyoruz.
 
 
12:15
24 Temmuz 2020
Hizmet puanları güncellenmesi sorunları gündeme getirildiYeni hizmet puanı kriterlerine göre; öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken öncelikle hizmet puanının güncellenmesi için duyuruya çıkılması, hizmet puanı verilecek kişisel verilerin MEBBİS modülüne kaydedilmesi için makul bir sürenin verilmesi, yarışmalara ve projelere katılım belgelerinin MEBBİS modülüne işlenmesi, zorunlu bölgede çalışılan sürelerin tamamına artırımlı hizmet puanı verilmesi, geçmiş dönemlerde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirme bilgilerinin MEBBİS modülüne işlenmesi, geçmiş dönemlerde İYEP kursunda görev alan öğretmen bilgilerinin MEBBİS modülüne işlenmesi ve teşekkür, takdir ve aylıkla ödül belgelerine de artırımlı hizmet puanı verilmesi gerekmektedir.
 
 
14:00
15 Haziran 2020
Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidirEk derslerle ilgili kararın yapılacak bir çalıştayla, hazırlanan görüş yazıları ve tereddüt edilen hususlarda gözetilerek paydaşların istek ve önerileri de dikkate alınarak toplu sözleşme hükümlerinde elde edilen kazanımların da eklenmesiyle yeniden yazılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
 
 
00:48
11 Haziran 2020
Sorumluluk sınavları sadece 12. sınıflarda yapılmalıdırSorumluluk sınavlarının okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.
 
 
18:23
15 Nisan 2020
Aylıksız izinlerini keserek göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyecekMilli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.04.2020 tarih ve 6317000 sayılı yazılarıyla eğitim kurumlarında aylıksız izin kullanmakta iken Covid-19 salgını nedeniyle eğitim kuramlarının tatil edildiği sürelerde göreve başlayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere bu süreçte ne şekilde ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin soruları cevaplandırdı.
 
 
14:00
05 Mart 2020
Kararın 16. maddesin de sayılmayan hususlar da görevlendirilen öğretmenlerin ek ders kayıpları ödenir mi?Anayasanın 125. maddesi son fıkrasındaki; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca Milli Eğitim Bakanlığının çözüm bulmak yerine "ilgili mevzuatında bu yönde bir düzenleme yok ve görev fiilen yerine getirilmiyor." cevabını kullanması kabul edilemez.
 
 
10:02
05 Mart 2020
Gençlik Bakanlığının yaptığı spor yarışmalarına katılan öğretmenlere, okuldaki ek ders ücretleri ödenir mi?Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen MEB bünyesindeki öğretmenlerin bu sürelere rastlayan ek ders ücretleri ödenir mi?
 
 
15:43
13 Şubat 2020
Destek eğitimi ve evde eğitime hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?Destek eğitim odasındaki veya evde eğitim/hastanede eğitimdeki görevler maaş karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı verildiğinden, (Kararın 10. maddesinde sayılanlar (yöneticiler) hariç olmak üzere) "her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir" hükmünden yararlandırılır.
 
 
00:04
04 Şubat 2020
Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?Okul ve kurumlarda görev yapan personelin almış oldukları disiplin cezalarından dolayı açmış oldukları dava sonucunda idare mahkemelerince usul yönünden "Yürütmeyi durdurma/ iptal kararı" verilmesi durumunda hangi işlemler yapılır?
 
 
12:10
01 Şubat 2020
Öğretmenlere resen öğrenci ya da eğitim koçluğu görevi verilebilir mi?Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da okul ortamında koç vasfını üstlenen öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen planlı bir gelişim ilişkisi ve bir iş birliği modelidir. Öğrenci/Eğitim Koçluğu Sertifika Programına katılıp bu işin eğitimin alınması gerekmektedir. Fakat bu görevin mevzuat alt yapısı yoktur.
 
 
10:05
18 Ocak 2020
İkili öğretimde, müdür yardımcısı saat 17:00'de mesaiyi terk edebilir mi?Okul yöneticilerinin mesai saatleri ve diğer konularda bakanlığın kanuni düzenleme yapması gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmenlik meslek kanununda düzenlenmesi planlanan okul yöneticiliğinin ikinci görev kapsamından yani eğitim öğretim hizmetleri kapsamından çıkartılarak genel idari hizmetler kapsamına alınması gerekmektedir.
 
 
20:53
27 Aralık 2019
SRC Sınavı görevlendirmeleri duyuru sonrası sırayla yapılacakMemurlar.net'te bugün yayımlanan haber sonrasında, görev başına 400 TL ücret ödenen SRC sınav görevlendirmeleri için duyuru yapılacak.
 
 
00:05
22 Aralık 2019
Ön lisans mezunu öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi?Daha önceki yıllarda yayınlanan talim ve terbiye kurulu kararları gereğince ön lisans mezunları da öğretmen olarak atanmış olup bu öğretmenler; Esasların Geçici 1. Maddesindeki; "(1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, daha önceki Kurul kararları kapsamında atandıkları alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler." hükümlerine göre görevlerine devam etmekte fakat ön lisans mezunlarının alan değiştirme başvuruları alınsa bile red edilmektedir.
 
 
00:03
20 Aralık 2019
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?Merkezi bir sınava katılacak kişilerin sınav binalarına alınırken yapılan üst ve çanta araması ile kontrollere ilişkin, kolluk görevlilerine yardımcı olunması amacıyla memur/personel veya öğretmenlerin görevlendirilmesi mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.
 
 
11:00
24 Kasım 2019
Öğretmenler, öğrenci devamsızlığını ticari bir yazılıma girmek zorunda mıdır?Resmi mevzuatımıza göre, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin öğrenci devamsızlığını sadece e-okul sistemine girme zorunluluğu bulunmaktadır. Bazı okulların, öğrenci devamsızlığını ilk 7 dakikada ticari bir yazılıma girmelerini zorunlu tutan talimatlar, mevzuata aykırıdır.
 
 
00:01
30 Ekim 2019
Yabancı uyruklu öğrencilere de DYK verilecekYabancı Uyruklu (Suriyeli, Iraklı ve Afganistanlı) öğrencilere yönelik 30 Ekim 2019 - 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Destekleme Eğitimin yapılacaktır.
 
 
10:30
27 Ekim 2019
İlkokul ve ortaokulda, bir sınıftaki öğrenci sayısı, alt ve üst sınırı ne kadardır?İlkokullarda; bir sınıftaki öğrenci sayısı alt sınırı 10 öğrencidir. Ortaokullarda; bir sınıftaki öğrenci sayısı alt sınırı 20 öğrencidir. İlkokul ve Ortaokullarda; bir sınıftaki öğrenci sayısı üst sınırı ise 30 öğrencidir. Bu bilgi öğretmenlerin norm kadroların belirlenememesinde ve açılacak sınıfları belirlemede kullanılmaktadır.
 
 
15:20
22 Ekim 2019
Yeni açılan okulların öğretmen ihtiyacı için yer değiştirme duyurusuna çıkılmalı!Milli Eğitim Bakanlığı; yeni açılan eğitim kurumlarına öğretmen yer değiştirme duyurusuna çıkılarak atama yapılması ve uygulama birliği sağlanabilmesi için il milli eğitim müdürlüklerine talimat vermelidir.
 
 
10:25
21 Ekim 2019
Neden sadece Kastamonu, il içi özür duyurusuna çıktı?Türkiye'de 81 il var iken neden Kastamonu İl Mili Eğitim Müdürlüğü il içi özür durumu atama duyurusuna çıkmış diğer iller çıkmamıştır? Milli Eğitim Bakanlığında iller arasında uygulama birliği bulunmamaktadır.
 
 
10:10
19 Ekim 2019
Yükseköğretim Kanunu, disiplin cezasına itiraz yönünden eksik düzenlenmiş2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki eksik düzenleme, Rektörlük bünyesindeki idari personele verilen disiplin cezasını sakatlamaktadır. Çünkü rektörlükler bünyesinde görev yapan idari personele disiplin kurulu tarafından verilen cezaların itirazlarını görüşecek olan kurula kanunda yer verilmemiştir. İtiraz mercii kanunda düzenlenmemiştir.
 
 
10:10
12 Ekim 2019
Destek eğitim odasını 3 öğrenci ile açma zorunluğu var mıdır?Destek eğitim odasında görev alacak öğretmenlerin çalışma programları okul yönetimince yapılmakta, Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okullarda birden fazla destek eğitim odası açılabilmekte ve destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bire bir eğitim yapılacağından bir öğrenciyle destek eğitim odası açılabilmektedir.
 
 
12:00
03 Ekim 2019
Ekim 2019 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
 
 
00:05
30 Eylül 2019
Özel kurumlardaki öğretmenlerin ek ders ücretlerinden sigorta primi kesilir mi?Özel öğretim kurumlarında çalışan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendine tabi eğitim personeline yapılan ek ders ücreti ödemelerinden sigorta primi kesintisi yapılıp yapılmayacağına ilişkin SGK görüş yazısı.
 
 
16:50
21 Eylül 2019
Müdür yardımcısı zümre toplantısı kararlarını kabul etmeyebilir mi?Yönetmeliğe göre, zümre öğretmenler kurulundaki kararlar oy çokluğuyla alınmakta olup, bu kararlar müdürün onayından sonra yürürlüğe konulmaktadır. Müdürün, kanunlara açıkça aykırı olmayan kurul kararlarını uygulamaya koyması gerekmektedir.
 
 
16:00
26 Ağustos 2019
Bakanlık ivedi durumları sitesinde neden duyurmaz ya da öğretmenlere neden mesaj atmaz?Kadrolu öğretmenlere sözleşmeli öğretmen eşlerin yanına gidebilmesi için özür durumu başvurusu hakkı verildiği halde, Milli Eğitim Bakanlığın duyurular kısmında özellikle personel genel müdürlüğünün duyurular kısmında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. MEB yetkililerinin sosyal medya hesaplarında da bir açıklama yayınlanmamıştır.
 
 
10:00
24 Ağustos 2019
Ders yılı ve eğitim öğretim yılı nedir, ne zaman başlar ne zaman biter?Ders yılı; derslerin başladığı gün ile bittiği gün arasındaki ara ve yarıyıl tatilleri hariç iki dönemden oluşan süredir. Öğretim yılı; Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen ara ve yarıyıl tatilleri ile yaz tatilini de içine alan süredir.
 
 
10:05
21 Ağustos 2019
Destekleme ve yetiştirme kurslarında yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere sadece 10 saat ek ders görevi verilebilirDestekleme ve yetiştirme kurslarında, Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilemez. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun imzası bulunan görüşü mevcut mevzuata aykırıdır.
 
 
00:03
20 Ağustos 2019
Okul, yurt ve pansiyonlarda sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmelidirMEB, belleticilik hizmetinin yanında okul, yurt ve pansiyonlarında bu işin eğitimini almış, özel olarak bu iş için yetiştirilmiş Sosyal Hizmet Uzmanları istihdam etmelidir.
 
 
00:20
18 Ağustos 2019
Öğretmen, yönetici görevlendirmeye esas puanı ile başka bir ile yönetici olarak atanabilir mi?Yönetici görevlendirmeye esas puan; yönetmeliğin "eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır" hükmünden hareketle sadece o il için geçerli olan bir puandır.
 
 
14:15
17 Ağustos 2019
Ücretli öğretmenlikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlere göre hizmet puanı verilmektedir.
 
 
11:05
09 Ağustos 2019
Okullarda ders saati, teneffüs ve öğle arası süreleri ne kadardır?Okul öncesi eğitim kurumlarında, İlköğretim kurumlarında, Ortaöğretim kurumlarında ve diğer eğitim kurumlarında ders saati, teneffüs ve öğle arası süreleri ne kadardır?
 
 
15:10
07 Ağustos 2019
Ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda ve bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıflarda, destek eğitimi odalarında ve cezaevlerinde görevli ücretli öğretmenlere %25 ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?
 
 
00:03
29 Temmuz 2019
Ankete MEB'den 149 bin personel katıldıMilli Eğitim Bakanlığından ankete 149 bin personel katılmıştır.
 
 
10:15
27 Temmuz 2019
Mesleki çalışma süresi ne kadardır?Genellikle mesleki çalışmalar MEB tarafından belirlenen program göre 09.30- 13.30 saatleri arasında yapılmaktadır
 
 
11:10
22 Temmuz 2019
Çalışma takvimi nedir, nasıl hazırlanır?İçinde bulunduğumuz dönem, il milli eğitim müdürlüklerinin, il çalışma takvimlerini hazırlayıp internet sitelerinde yayınladıkları dönemdir.
 
 
00:01
11 Temmuz 2019
MEB'den ücretsiz ders kitaplarının teslimi yazısı
 
 
09:29
03 Temmuz 2019
Okul yöneticiliği, ön başvurusundaki sorunlarDün açılan Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca açılan "Mebbis > Başvuru Onay Modülü > Yöneticilik Onayları > Yönetici Görevlendirme Başvuru Listeleme (İlk Defa)" ekranında bazı sorunların yaşandığı sitemize iletilmiştir.
 
 
01:33
26 Haziran 2019
Rehberlikciler resen görevlendirilemez dilekçe örneğiRehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin; 37. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberlik öğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir." hükümlerine, Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Uluslararası Sözleşmenin "öğretmenler, öğrenciler cebri veya mecburi çalıştırmadan muaf tutulur." hükümlerine, 657 Sayılı Kanununun "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar." hükmü ve izinlerle ilgili maddelerine ve Anayasanın "angarya yasaktır" ve "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır." hükümlerine göre Kanun ile Yönetmelik ile getirilmeyen ve normlar hiyerarşisine aykırı olarak yetkililerce; rehber öğretmenler, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda kanunen izinli oldukları izin ve tatil dönemlerinde günlük 3 saat ücret karşılığı zorunlu/resen görevlendirilemezler
 
SON HABERLER
08:39 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı08:38 - 'Bütün kesimler İslam karşıtlığında birleştiler'08:34 - Yazar katiline ikinci kez müebbet08:31 - O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı08:29 - Bakanlık karar değiştirdi, yasak getirildi. Bungalov yapılamayacak08:25 - Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
08:10 - Ankara'da dehşet: Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi08:08 - 400 polisle yasa dışı bahis operasyonu: 69 şüpheli aranıyor!08:01 - Sahte doktor hesabıyla dolandırıcılık07:55 - Yapılandırma için geri sayım07:53 - Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?07:50 - AK Parti'de 'İstanbul' düğümü! 13 ilçe başkanı aday olmayacak
07:42 - Şehirlerin otopark sorununa 'dijital değnekçi' teknolojisi geliyor07:39 - İstanbul'da sis etkili oldu07:35 - İstanbul'un yarısı virüse yakalanabilir07:20 - Bitmeyen dert dolar! 8 lirayı da geçti, peki şimdi ne olacak?07:05 - Çocuklar siber zorba mağduru
06:50 - Hamileye grip aşısı şart
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam