1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Araştırma Dosyaları

Araştırma Dosyaları

 
10:05
04 Ocak 2019
Okul pansiyonlarında sözleşmeli öğretmen görevlendirilebilir mi?Sözleşmeli öğretmenler için de, pansiyonlu okuldaki belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi asli görevidir
 
 
10:30
30 Aralık 2018
Sınıf öğretmeni, branşcı dersine girdiğinde kendisine verilen eğitim öğretimle ilgili görevleri yapmayabilir mi?Sınıf öğretmeni, branşcı dersine girdiğinde kendisine verilen eğitim öğretimle ilgili görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretini istemediğini yazılı olarak beyan etmesi halinde kendisine verilen eğitim ve öğretimle ilgili görevleri yapmayabilir ve bu süreler dahilinde okuldan ayrılabilir.
 
 
00:04
28 Aralık 2018
Ön lisans mezunlarına, sağlık bilimleri lisansiyerliğine bağlı olarak ilave bir derece eklenir mi?2 yıllık mezunu hemşire, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde yer alan 1 kademe ilerlemesinden yararlanabilir mi?
 
 
10:30
21 Aralık 2018
Sınav görevi almamış olan bir öğretmene, neden yine de sınav puanı verilir?Eski/yeni personel ile görev yasağı alan/almayan personel arasında denge oluşturulması, daha adil ve şeffaf bir görev dağılımı yapılması amacıyla görev puanı ile birlikte ortalama puan uygulaması yapılmaktadır yani sınavlarda görev almamasına rağmen öğretmenlere sınav puanı verilmektedir.
 
 
00:05
21 Aralık 2018
Özel eğitim öğrencileriyle yapılacak egzersizlerde ve seçmeli derslerde öğrenci sayılarına uyma zorunluluğu var mıdır?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" konulu 2010/49 sayılı genelgeyle, bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak öğretmenler ve her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar belirlenmiştir. Özel Eğitim öğrencileriyle yapılacak ders dışı eğitim çalışmalarında, (egzersizlerde) bu genelgedeki öğrenci sayılarına ve seçmeli derslerdeki öğrenci sayılarına uyma zorunluluğu var mıdır?
 
 
00:02
20 Aralık 2018
Görevden ihraç edilenler sağlıkta özelde çalışabiliyor iken eğitimde özelde çalışamıyorMEB; "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı, yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin özel okullarda, özel temel liselerde ve özel etüt merkezlerinde görev almaları mümkün görülmemektedir." diyor
 
 
10:05
16 Aralık 2018
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı göreve iade edilenlerin eski görev yerlerine dönmeyecekleri istemeyeceklerini varsayarak kişin elini genişletmek için il milli eğitim müdürlüğü emrine vermekte olup bu uygulama yerinde bir uygulamadır. Fakat göreve iade edilen eski okuluna dönmek istiyorsa da boş norm olup olmadığına bakılmaksızın bunun yerine getirilme zorunluluğu bulunmaktadır.
 
 
10:05
13 Aralık 2018
Okul pansiyonlarında belletici öğretmen görevlendirme işlemleri nasıl yapılmalıdır?Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.
 
 
00:10
11 Aralık 2018
Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?Bir okul iki ayrı okula ayrılırsa, ana okulda yer alan ve ayrılan okula gitmek isteyen mevcut öğretmenlere duyuruya çıkılarak mazeretleri (sağlık, eş durumu, can güvenliği vb), tercih ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak norm kadro ihtiyacı kadar atamalarının yapılması gerekmektedir.
 
 
00:02
10 Aralık 2018
Usta öğreticiler hangi sendikalara üye olabilir?
 
 
00:04
29 Ekim 2018
KDK, MEB'e; "Boş derse giren öğretmenlere nasıl ek ders ödeneceği konusunda düzenleme yap" dedi.
 
 
00:03
29 Ekim 2018
Yüz yüze eğitim uygulamalarında hazırlık ve planlama ek dersi ödenecek
 
 
00:01
29 Ekim 2018
Destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilemeyecekÜcretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe atanmasında sigorta prim süresinin hesabında dikkate alınacak başvuru tarihinde hata yapılmaktadır
 
 
10:21
19 Ekim 2018
İmam hatip yöneticileri tam gün tam yıl kapsamında ek ders ücreti alabilir mi?Anadolu imam hatip liselerinde görev yapan müdür ve müdür başyardımcıları; tam gün tam yıl eğitim için öngörülen ek ders ücretini alabilirler mi?
 
 
00:02
18 Ekim 2018
MEB, sınıf oluşturmada üst sayılar belirlemelidirMilli Eğitim Bakanlığının sınıf/şube öğrenci sayısının kaç olması gerektiğiyle ilgili olarak bir Genelge yayınlamalıdır.
 
 
00:04
15 Ekim 2018
Sportif yetenek taramasında Beden Eğtimi Öğretmenleri görevlendirilecek
 
 
23:58
14 Ekim 2018
Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?
 
 
23:57
14 Ekim 2018
Müdür Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?
 
 
00:02
27 Eylül 2018
İşte İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi
 
 
10:10
17 Eylül 2018
MEB Yüksek Disiplin Kurulu, itirazları 30 gün içinde karara bağlamadığı için, dava açılamıyorMEB yüksek disiplin kurulu, itirazları yasal olarak zorunlu olduğu 30 gün içinde karara bağlamadığından, dava açma sürelerinde sorun yaşanmaktadır.
 
 
14:50
13 Eylül 2018
Boş geçen derse giren nöbetçi öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecekMilli Eğitim Bakanlığı görüş yazısına binaen artık boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretleri görev yaptıkları okul/kurum tarafından ödenecektir.
 
 
15:15
11 Eylül 2018
Normlar güncellenmeden, norm fazlası atama duyurusuna çıkılmasınMilli Eğitim Bakanlığı'nın norm kadro güncelleme işlemleri tamamlanmadan yapılacak olan isteğe bağlı yer değiştirme ve resen atamalar beraberinde çeşitli sorunlara yol açacak ve sağlıklı bir sonuç doğurmayacak.
 
 
10:10
08 Eylül 2018
MEB, görev tanımlarını 9,5 yıldır sonuçlandırmadı gözler yeni bakandaMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2008 ve 2013 yıllarında biteceğini belirttiği görev tanımı çalışmalarını tamamlayamamıştır.
 
 
10:10
03 Eylül 2018
MEB bürokrasisi 16,5 yıldır Lisans tamamlamayı başlatamadıMEB bürokrasisi 16,5 yıldır Lisans tamamlamayı başlatamadı gözler yeni bakanda
 
 
00:00
03 Eylül 2018
Ara sınıflar birleştirilerek öğretmenler norm fazlası yapılamaz
 
 
14:05
30 Ağustos 2018
Ders kitabı incelemek üzere görevlendirilen panelistlere yolluk ödenmiyorMilli Eğitim Bakanlığına bağlı kitap inceleme komisyonlarında görev verilen panelistlere, inceleme dönemi sonunda raporlarını sunmak, diğer panelistlerle bir araya gelerek değerlendirme yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen bir ilde toplantı yapılmakta, öğretmenler bu ildeki toplantılara görevlendirildikleri halde, bu görevlendirmeye bağlı olarak yolluk (geçici görev yolluğu) ödemesi yapılmamaktadır.
 
 
00:05
17 Ağustos 2018
Fazla çalışma ücreti yeniden düzenlenmelidirFazla çalışma ücretlerinin ILO ve Avrupa Sosyal Şartı'nda belirlenen standartlara çıkarılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ya da belli bir oranla sınırlandırılması yolundaki düzenlemelerin iptal edilmesi gerekmektedir.
 
 
14:00
27 Haziran 2018
Yönetici mülakatları iptal edilmeli atamalar sil baştan yeni yönetmeliğe göre yapılmalıdırMilli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
 
 
10:00
17 Haziran 2018
Rehber öğretmenlere yaz tatilinde tercih danışmanlığı görevi verilmesiTercih danışmanlığı dönemi Temmuz ve Ağustos aylarına rastlamakta olup, bu aylarda öğretmenler kanunen izinlidir. Bu nedenle gönüllü öğretmenlere görev verilmesi daha uygun olacaktır.
 
 
00:49
09 Haziran 2018
Öğretmenlere fazla çalışma yaptırılabilir mi?Kastamonu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü; "657 Sayılı kanunun 178. Maddesi doğrultusunda düzenlenen fazla çalışmanın uygulama esaslarını Gösterir Yönetmelik'in 6. maddesine göre ise "Amir memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak bildirir." Denilmektedir." şeklinde kurulan bu cümle ile hafta sonu yapılacak olan seminer çalışmaların öğretmenlere yaptırabileceğini savunmaktadır. Peki bu doğru bir gerekçe midir?
 
 
00:00
25 Nisan 2018
Nisan 2018 normlar güncellenmeye başlandı kadronuza sahip çıkın
 
 
17:05
10 Nisan 2018
MEB'den açığa alınan veya ihraç edilmiş iken göreve iade edilenlerin ek dersleri hakkında olumsuz görüş yazısıAnayasanın "Yargı yolu" başlıklı 125. maddesinde; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü ile idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Açığa alınmış iken görevine geri döndürülen veya ihraç edilmiş iken görevine geri iade edilen bir öğretmeni örnek verecek olursak bu öğretmene açıkta kaldığı yada ihraç edildiği süre içerisinde eğer görevde olsalardı alabilecekleri dilekçe örneği için tıklayınız.
 
 
00:01
06 Nisan 2018
MEB'den sorumluluk sınavları açıklaması
 
 
16:00
05 Nisan 2018
Öğretmenler odasına veya sınıflara kamera konulamazMilli Eğitim Bakanlığı "Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları hariç derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez" görüşündedir.
 
 
10:05
04 Nisan 2018
Okullarda boş geçen dersler nasıl doldurulur?Boş geçen derslere pedagojik açıdan o dersin branş öğretmenin girmesi gerekmektedir. Bu da boş geçen derslere telafi programı hazırlamakla mümkün olacaktır. Boş geçen dersler sorunu en kısa sürede ve pedagojik açıdan çözmenin pratik yolu ise boş geçen derslere okuldaki tüm öğretmen ve idarecilerin ücret onayları ful alınarak ders ve ek ders saatlerini dolduramayan uygun branş ve durumdaki yönetici ve öğretmenin o derse girmesi ve dersi işlemesi karşılında ek ders ücreti ödenmesi ile çözümlenecektir.
 
 
00:02
19 Mart 2018
Öğretmen tarafından dersler doldurulmadan ücretli öğretmene ders verilemezYönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesi, ücretli öğretmen görevlendirmesini "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde" şartına bağlamıştır.
 
 
14:07
28 Şubat 2018
Haftalık ders programında müdürün yetkisi kaldırıldıTürk Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2017/710 YD İtiraz No'lu yürütmeyi durdurma kararına göre; öğretmenlerin haftalık ders programları; öğretmenler kurulunda, görüşülmeden, tartışılmadan değerlendirilmeden yapılamayacak.
 
 
00:01
12 Şubat 2018
Adana Valisi, aileleri parçalayan il milli eğitimin işlemlerini incelemeli!Adana il milli eğitim müdürlüğü, mazeretleri olmasına rağmen yüzü aşkı öğretmene uzak ilçelere atadı
 
 
11:01
01 Şubat 2018
Kadrolu öğretmen ataması yapılmadığından yeniden atamalar tıkanmıştırÖğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, yeniden atamalar, kadrolu atamaların yüzde 1'i olarak belirlendiğinden ve kadrolu öğretmen alınmadığından, yeniden atamalar yapılamamaktadır.
 
 
14:30
31 Ocak 2018
İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti yarıyıl tatilinde ödenir mi?İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti yarıyıl tatilinde ödenir
 
 
10:05
25 Ocak 2018
MEB, 4 farklı unvanda uyguladığı hizmet süresi hesabını teke indirmelidirBu haberimizde; Öğretmenlerin, zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin ve Maarif Müfettişlerinin yer değiştirme işlemlerinde il içi ve il dışı yer değiştirmeye esas sürelerin ve bu sürelerin hesabında kullanılan tarihleri araştırdık.
 
 
13:50
23 Ocak 2018
MEB, görev tanımlarını 9 yıldır sonuçlandıramadıMilli Eğitim Bakanlığı 2008 ve 2013 yıllarında biteceğini belirttiği görev tanımı çalışmalarını tamamlayamamıştır.
 
 
10:30
19 Ocak 2018
Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcıları ile öğretmenlerine de nöbet ücreti ödenmelidirYaygın eğitim kurumu olan Halk Eğitim Merkezlerindeki kurslarda çeşitle yaş gruplarındaki kursiyerlere eğitim veren öğretmenler de nöbet tutmakta olup, bu personele de nöbet ücreti verilmelidir
 
 
20:52
13 Ocak 2018
MEB'den yer değişikliğinde 30 eylül düzenlemesiMilli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliklerinde il dışı için 5 yıl olan şart 3 yıla indirilmiş ve il içi yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi ile il dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 30 Haziran tarihi 30 Eylül olarak değiştirilmiştir.
 
 
00:04
25 Aralık 2017
Aracı stop ettiren sürücü adayını araçtan indirmeyen öğretmene verilen ceza iptal edildi
 
 
00:03
25 Aralık 2017
MEB'den alan değişikliği açıklaması
 
 
00:02
25 Aralık 2017
MEB'den okul pansiyonlarından kesilen ödenek yazısı
 
 
00:01
25 Aralık 2017
2017 taşınır mali yıl sonu işlemleri
 
 
00:07
06 Aralık 2017
19. Milli Eğitim Şürası kararları Tebligler Dergisinde neden yayınlanmadı?Şüra kararlarının Tebliğler Dergisinde yayınlanması gerekirken 3 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen yayımlanmamıştır.
 
 
00:06
04 Aralık 2017
Sınıf öğretmenlerine iki yıl önce verilen söz ne zaman yerine getirilecek?Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce kararını aldığı ek ders adaletsizliğinin düzeltilmesine yönelik hala tedbir almadı
 
SON HABERLER
21:47 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret21:24 - Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu21:18 - Bakan Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti20:56 - Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi20:54 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma destek20:51 - Kırıkkale'de komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı20:43 - Gaziantep'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 tutuklama20:40 - Mahkumlara uyuşturucu temin eden İKM tutuklandı20:36 - TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor20:29 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
20:21 - Öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı20:15 - Kadir Topbaş'ın damadı ceza verilerek tahliye edildi20:10 - AK Partili Kurtulmuş'tan Gezi Parkı olayları değerlendirmesi20:01 - Minik uzaylılar müdür odasına indi19:52 - Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü19:35 - Erdoğan'dan Putin'e: Rejimi İdlib'de dizginlemek şart19:29 - Arşivci ve belge yöneticilerine mesleki standart getirildi19:25 - FETÖ'nün mahrem imamları itirafçı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam