Elektrik, doğalgaz ve ısınma desteği kimlere verilecek?

Çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesinin ayrıntıları netleşti. Maaşlara aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK priminden istisna edildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 19:58, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 20:02
Elektrik, doğalgaz ve ısınma desteği kimlere verilecek?

Çalışanlara 1000 TL desteğinde merak edilenler

İstisnanın şartları neler? Destek ödemesi ücret bordrosunda gösterilecek mi? Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, ntv.com.tr için düzenlemenin ayrıntılarını yazdı.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 sayılı Kanun ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılacak aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK priminden istisna edildi.

Bu şekilde, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik edilmiş oldu.

NTV'de yer alan habere göre;

Maliye tebliğ taslağını hazırlayarak kamuoyu görüşüne açtı.

Maliye, bu istisnanın usul ve esaslarına ilişkin Tebliğ Taslağını (322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı) hazırlayarak, kendi internet sitesinde yayınladı. Bu şekilde kamuoyu görüşüne açılan taslakla ilgili görüş bildirmek isteyenler, görüşlerini mail yoluyla Maliye'ye bildirebilecek.

İstisnanın şartları neler?

I.s,verenler tarafından çalışanlara yapılacak söz konusu odemelerin istisna kapsamında deg^erlendirilebilmesi ic,in,

- 9 Kasım 2022 - 30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması,

- Elektrik, dog^algaz ve dig^er ısınma giderlerine kars,ılık olmak uzere yapılması,

- Aylık 1.000 TL'yi as,maması,

- Mevcut ucretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor.

Mevcut ücretlerde artış yapılmadan istisnadan yararlanılabilir mi?

Elektrik, dog^algaz ve dig^er ısınma giderlerine kars,ılık yapılacak 1.000 TL'ye kadar odemelerin çalışanların mevcut ucretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor. Çalışanların ucretlerinde bir artıs, olmaksızın, mevcut ucret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi odemelerin bir kısmının elektrik, dog^algaz ve dig^er ısınma gideri kars,ılıg^ı olarak gosterilerek istisnadan yararlanılması mumkun bulunmuyor.

Yani, çalışanların ücretinde bir artış olmadan, mevcut ücret kalemlerinin adları değiştirilerek, bu istisnadan yararlanılması mümkün değil.

1.000 TL'nin üzerinde yapılan destek ödemesinde istisna uygulanacak mı?

I.stisna, çalışanların ucretlerine ilave olarak odenen 1.000 TL ile sınırlı. Dolayısıyla, elektrik, dog^algaz ve dig^er ısınma giderlerine kars,ılık olsa dahi bu tutarın uzerinde bir odeme yapılması halinde, 1.000 TL'yi as,an kısım ucret olarak Gelir Vergisi ve SGK primine tabi tutulacak.

Destek ödemesi ücret bordrosunda gösterilecek mi?

Evet, çalışanlara ucretlerine ilave olarak yapılacak olan bu odeme, ucret bordrosunda gosterilecek ancak bu odemenin 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulundug^undan, gelir vergisi ve SGK prim matrahına matrahına dahil edilmeyecek. Aşan kısım ise, vergi ve SGK primine tabi tutulacak.

İstisna 9 Kasım 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli!

İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılacak ödemeler için geçerli.

Bu ödemeler için çalışanlardan fatura istenilecek mi?

Hayır, is,verenler yapacakları bu ödemeler için çalışanlarından elektrik, dog^algaz ve dig^er ısınma giderleriyle ilgili fatura veya herhangi bir belge istemeyecek.

Bu ödemelerin yapılması işverenler için zorunlu mu?

Hayır, çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı.

Hazine asgari bir ücretlide 633 TL vergi ve SGK priminden vazgeçti!

Hazine'nin bu istisna nedeniyle bir asgari ücretlide vazgeçtiği gelir vergisi 178,4 TL, SGK primi ise 454,6 TL. Yani, Hazine'nin vazgeçtiği toplam tutar, 633,00 TL! Çok önemli bir teşvik.

Destek ödemesi yapan işveren 633 TL ödemekten kurtuldu!

İşverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle bir asgari ücretlide 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi ödemekten kurtuldu. Yani, işverenlerin istisna nedeniyle bir asgari ücretlideki toplam kazancı 633 TL. Ücret tutarı arttıkça, istisnadan kaynaklı kazanç da artıyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz