Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını uyararak bireysel başvuru taleplerinin gönderilmemesini istedi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 11:59, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 10:25
Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Devlet Personel Başkanlığı, 9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile 2019 yılı itibarıyla kapatılarak görevleri Cumhurbaşkanlığı PPGM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmak üzere 4 kuruma devredilmiştir.

Başkanlığın kapatılması sonrasında en çok sorun yaşanan alan bireysel başvurulardır. 2019 öncesinde, kamu kurumları, cevabını tam olarak bilmedikleri bireysel başvuruları Devlet Personel Başkanlığına göndermekte, gelen cevaba göre de işlem yapmaktaydı.

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de uygulama birliğini sağlayıcı tedbirler almak Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak Cumhurbaşkanlığı PPGM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazdığı yazıda, 73 sayılı CBK'da, mülga DPB'nin veya Çalışma Genel Müdürlüğünün bütün görevlerinin doğrudan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne devredildiği yönünde bir hüküm bulunmadığına dikkat çekmiştir. Yazıda bireysel başvuru taleplerinin öncelikle kamu kurumlarının kendileri tarafından cevaplanması, sadece tereddüt hasıl olması halinde başvurunun Cumhurbaşkanlığı PPGM'ne iletilmesi istenmiştir.

Cumhurbaşkanlığından yazılan yazının sonuç cümlesi şu şekildedir:

"Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan başvuru sahiplerinin mezkür nitelikteki görüş taleplerinin Genel Müdürlüğümüze yönlendirilmemesi ve ilgide kayıtlı yazılara benzer yazıların konuyla ilgili iş ve işlemleri yapmakla görevli ve yetkili olan kamu kurum ve kuruluşuna iletilmesi gerektiği hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim"

İşte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün yazısı

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-74073113-622.02-143081
Konu : Görüş ve Teklifler

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

İlgide örneklerine yer verilen çeşitli yazılarda, kamu kurum ve kuruluşları dışındaki başvuru sahiplerinin kamu personel mevzuatının uygulanmasına yönelik görüş taleplerinin doğrudan Genel Müdürlüğümüze yönlendirildiği görülmüştür.

Bilindiği üzere, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Genel Müdürlüğümüzün görevlerine ilişkin 8 inci maddesinde; "Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak", "Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef ve amaçlar çerçevesinde; memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin temel ilke ve esaslarının belirlenmesine, hukuki ve mali statülerinin ve uygulama esaslarının tespit edilmesine, düzenlenmesine, geliştirilmesine, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek", "Memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamayı yönlendirmek ve ortaya çıkacak tereddütleri gidermek" hususları yer almaktadır. Görüldüğü üzere Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki tanımı "koordinasyonu sağlamak", "temel ilke ve esasları belirlemek", "uygulamayı izlemek", "uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak", "uygulamayı yönlendirmek" ve "ortaya çıkacak tereddütleri gidermek" şeklinde belirlenmiştir. Dolayısıyla Genel Müdürlüğümüz kamu personel mevzuatının uygulanması çerçevesindeki görev yetki ve sorumluluklarını anılan mevzuatı uygulamakla görevli kamu kurum ve kuruluşlarını koordine ederek ve bunlar arasında uygulama birliğini sağlayarak yerine getirmektedir.

Diğer taraftan, 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenlemeler arasında mülga Devlet Personel Başkanlığının veya Çalışma Genel Müdürlüğünün bütün görevlerinin doğrudan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne devredildiği şeklinde anlaşılabilecek hiçbir hüküm yer almamaktadır.Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Genel Müdürlüğümüzün görevlerini düzenleyen hükümleri arasında yukarıda belirtilen nitelikte bireysel görüş taleplerinin ilgili kurum yerine Genel Müdürlüğümüzce cevaplanmasını öngören hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

Öte yandan, ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan başvuru sahiplerince kamu personel mevzuatının uygulanmasına ilişkin iletilen görüş taleplerinin hızlı ve etkili bir biçimde karşılanmasının iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde zaruri olduğu, bu nedenle taleplerin doğrudan başvuru konusuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından cevaplandırılması gerektiği, aksi takdirde başvuruların zamanında ve hızlı sonuç alacak şekilde yerine getirilemeyeceği, bunun da başvuru sahiplerinin mağduriyetine yol açabileceği hususları da dikkate alındığında, başvuruların ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinin ancak bu başvurulara ilişkin tereddüt hasıl olması halinde tercih edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan başvuru sahiplerinin mezkür nitelikteki görüş taleplerinin Genel Müdürlüğümüze yönlendirilmemesi ve ilgide kayıtlı yazılara benzer yazıların konuyla ilgili iş ve işlemleri yapmakla görevli ve yetkili olan kamu kurum ve kuruluşuna iletilmesi gerektiği hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber