Görev yeri değiştirilen memurun disiplin cezasını kim verir?

Görev yeri değiştirilen memurun disiplin cezasının, disipline aykırı fiil ve halin işlendiği tarihte görevli olduğu kurum disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilmesi gerekir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 14:00, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 09:02
Görev yeri değiştirilen memurun disiplin cezasını kim verir?

Disiplin soruşturması devam ederken görev yeri değiştirilen memur hakkında disiplin yönünden getirilen teklifin, soruşturmaya konu olan fiili işlediği tarihte görevde bulunduğu kurumdaki disiplin amiri tarafından mı yoksa yeni görev yerindeki disiplin amiri tarafından mı değerlendirileceği konusunda mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın 30.12.2015 tarih ve 7885 sayılı görüşü mevcuttur.

Bu görüşe göre; cezaların yerelliği ilkesinden hareketle disipline aykırı fiil ve halin öğrenildiği andan itibaren 657 sayılı Kanunda hüküm altına alınan usul, esaslar ve süre kısıtları içerisinde etkili bir soruşturma yapılarak işlenen suça münasip bir cezanın tayin edilebilmesi için, disipline aykırı fiil ve hal işlendikten sonra asaleten, geçici görevle, ikinci görevle, vekaleten veya başka bir sebeple kurum içinde aynı veya başka yerdeki ya da başka kurumlardaki kadro veya görevlerde görevlendirilen yahut atananlar hakkında disiplin soruşturmasının açılmasının ve sonuçlandırılmasının söz konusu disipline aykırı fiil ve halin işlendiği tarihte görevli olduğu kurum disiplin amirleri ve kurulları tarafından gerçekleştirilmesinin Kanunun öngördüğü amaca daha uygun olduğu değerlendirilmektedir denilmiştir.

Kısaca; memurun eski görev yerinde belirlenen disipline konu işlem, karar ve eylem ile tutum ve davranışları nedeniyle önerilen disiplin cezasına yönelik değerlendirmenin görev statüsü ile fiilin işlendiği tarih esas alınarak fiilin işlendiği dönemdeki görevli bulunduğu yer disiplin amiri tarafından yapılması disiplin hukuku açısından uygun olanıdır. Danıştay 8. Dairesinin 22.11.1997 tarihli kararları da (E:1995/3916, K:1997/4112) bu yöndedir.

Bu Habere Tepkiniz