Akademik Teşvik Ödeneği, Ödenek İşlemleri ve Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri hakkında KBS duyurusu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 29.01.2024 tarih ve 2839320 sayılı ve Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Duyurusu SIRA NO: (2024/4) başlıklı yazılarıyla Akademik Teşvik Ödeneği, Ödenek İşlemleri ve Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri hakkında açıklama yaptı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 23:16
Akademik Teşvik Ödeneği,  Ödenek İşlemleri ve Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri hakkında KBS duyurusu

1- Akademik Teşvik Ödeneği

Bilindiği üzere, 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de (3. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde "Akademik teşvik ödeneği; her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetler esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir" hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şubat/2023 - Ocak/2024 dönemi arasında ödenen akademik teşvik ödenekleri puanlarının güncellenmesi gerektiğinden, 2024 yılı Şubat ayından itibaren yeni dönemde akademik teşvik ödeneği alacak akademik personelin akademik teşvik ödenekleri puanlarının Diğer Tazminat Bilgi Girişi Ekranından ilgili tazminat kodu seçilerek girilmesi gerekmektedir.

2- Ödenek İşlemleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan "2024 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)"nin (A) bölümünün üçüncü maddesinde; Anayasa Mahkemesinin 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/9/2023 tarihli ve E:2020/33, K:2023/161 sayılı Kararından bahisle, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak ödemeler için de yeterli ödeneği ve dolayısıyla ödenek gönderme belgesi olmaksızın harcama yapılmayacağı belirtilmektedir. Buna göre, personel ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması bakımından, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) maaş işlemlerini yürüten gerçekleştirme görevlilerince (maaş mutemedi) Harcama Yönetim Sisteminden (HYS) "Veri Giriş Görevlisi" rolü alınarak, HYS üzerinden söz konusu ekonomik kodlar için yeterli ödeneğinin bulunup bulunmadığına yönelik kontrollerin yapılması gerekmektedir.

3- Yabancı Dil Tazminatı

KBS'de yabancı dil tazminatı bilgi girişine yönelik yapılan kontrollerde; yabancı dil tazminatı bilgi girişinde dil seviyesi 5 yıllık süresi dolması nedeniyle bir alt seviyeye düşmesi gerektiği halde veri girişi hatasından kaynaklı nedenlerle bir alt seviyeye düşmediği için hatalı olduğu düşünülen ekli listede yer alan personelin dil tazminat bilgilerinin kontrol edilerek, yabancı dil tazminatı tutarının ödenmesine devam edilecek personel için yeniden yabancı dil tazminatı bilgi girişinin yapılması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber