MEB'in Şef Atamalarında Son Nokta

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2006 yılı Aralık ayı sonunda şeflik kadroları için görevde yükselme eğitimi düzenleyerek gerçekleştirdiği "Şef atamaları da dava konusu olabilir" diyerek hazırladığımız haberde bunun gerekçelerini sunmuştuk... Haberimiz ve basında çıkan diğer haberler üzerine bakanlık aynı gün açıklama yaparak 2006 yılı içinde 773 boş şef kadrosu için elektronik ortamda müracaatların alındığı, daha sonra 571 adet yeni şef kadrosunun bu sayıya dâhil edildiği, atamaların elektronik ortamda ve puan üstünlüğüne göre yapıldığını belirmişti. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2008 00:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığının 2006 yılı sonunda yaptığı bu ikinci grup şef atamaları büyük yankı uyandırmıştı. Konuya ilişkin olarak Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan dava, 571 kişilik 2. grup şef atamalarının iptali ile sonuçlanmıştı.

MEB'de, şef atamalarının 2. kısmı iptal edildi

Mahkeme kararında gerekçe olarak şu hususlara yer verilmiştir.

?Bu durumda, İdarece 14.12.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tahsis edilen boş kadrolar için Görevde Yükselme Eğitimi sınavı için ayrıca ilan yapılması ve bu sayının 3 katı kadar adayın sınav için eğitime çağırılması gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şef kadroları için Başvuru ve Atama Kılavuzumda yer alan düzenlemeye aykırı olarak; başlangıçta ilan edilen 773 Kadro dışında Bakanlar Kurulu'nca ilan edilen 571 kadroya daha atama yapılmasına ilişkin işlemlerde bu sınava girecek olanların haklarının ihlal edilmiş olması nedeniyle kamu yararı ve hizmet gerekleri bakamından hukuka uygunluk bulunmamaktadır.?

Milli Eğitim Bakanlığının kararı temyiz etmesi üzerine; Danıştay İkinci Dairesi Esas No 2007/4501 Karar No 2008/1392 sayılı Dosyasında Ankara 10. İdare Mahkemesinin Esas No 2007/738 Karar No 2007/1737 dosyasını onayladı.

571 kişilik 2. grup şef atamalarının iptaline de böylece son nokta konmuş oldu.

KARARIN ÖNEMİ

Bu karar, eski görevde yükselme sınav sonuçlarına dayanılarak daha sonra boşalan kadrolara yapılacak atama işlemlerinin yanlış olacağını göstermektedir. Bu mahkeme kararı, boşalan her yeni görevde yükselme kadrosu için yeniden ilana çıkılması gerektiğini belirtmektedir.

Bu Habere Tepkiniz