MEB, Alan Değişikliği Kılavuzunu Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği kılavuzunu yayımladı. Buna göre başvurular internet üzerinden 19? 27 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılacak. 2008 yılı Yer Değiştirme döneminde, İl içinde sıraya girmiş olanlar başvuru yapabilecek iken, iller arası yer değiştirme suretiyle ataması yapılan öğretmenler alan değişikliği isteyemeyeceklerdir. Kılavuzun tam metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2008 12:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2008 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği İşlemleri

2008 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine ilişkin üst yazı için tıklayınız.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2008 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU 2008

1. İLGİLİ MEVZUAT
Bu kılavuz; alan değişikliği isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.
Alan değişikliğinde aşağıdaki mevzuat esas alınır:
a)10.08.1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik? ve 30.11.2003 tarihli ve 25302 sayılı ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?,
b)04.03.2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?,
c)2008 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu,
d)Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kararı.

2.İLKELER
Alan değişikliği işlemlerinde;
a) Öğretmenlikte stajyerliğin kalkmış olması,
b) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,
c) Atamalarda, hizmet puanı üstünlüğü,
d) Hizmet puanı ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi
Esas alınır.

3.GENEL AÇIKLAMALAR
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları, ilgi (a), (b) yönetmelikler, ilgi (c) kılavuz, ilgi (d) karar çerçevesinde, EK-1 takvimde belirtilen tarihler arasında http://ilsis.meb.gov.tr. İnternet adresindeki (alan değişikliği elektronik başvuru formu) ile yapılacaktır. Ancak başvuru formu il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarında onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

2008 yılı alan değişikliği döneminde;

a) Öğrenim durumu bakımından ilgi (d) karar eki çizelgeye göre EK-2 tablodaki alanlara kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olan öğretmenler, alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

b) Alanını değiştirmek isteyen eğitim kurumu yöneticileri bulundukları eğitim kurumunda geçecekleri alanda ders yükü bulunması şartıyla yöneticilikleri üzerinde kalmak üzere, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibariyle atanabilecekleri alanlara, alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

Eğitim Kurumu Yöneticileri, kendi kurumu dışında e-başvuru formuna yansıtılacak diğer eğitim kurumlarına da tercihte bulunabileceklerdir. Bunlardan bulunduğu eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden herhangi birine atananların yöneticilik görevi sona erecektir.

c) Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Kurumlarında görevli olanlar ile Merkeze bağlı taşra teşkilatı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibariyle atanabilecekleri alanlara kendi eğitim kurumları ile birlikte, diğer eğitim kurumlarını da tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunacaklardır.

Merkez ve Merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilenlerden, alan değişikliği gerçekleştirilenlerin görevlendirmeleri sona erecektir.

Kendi eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verilecektir. Kendi kurumunu diğer önceliklerde tercih edenler, kendi kurumu ile birlikte tercih ettiği diğer kurumlarına başvuru yapanlar arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir.

İki yıllık Eğitim Enstitüsü ve Eğitim Yüksek Okulu mezunu sınıf öğretmenlerinden lisans tamamlayanların ve yüksek lisans/doktora öğrenimine bağlı olarak alan değişikliği isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2008 yılı Yer Değiştirme döneminde, İl içinde sıraya girmiş olanlarda, alan değişikliği için başvurabileceklerdir. Ancak, alan değişikliğinin yapılması halinde il içi sıraları iptal edilecektir.

İller arası yer değiştirme suretiyle ataması yapılan öğretmenler alan değişikliği isteyemeyeceklerdir.

Başvurular, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir. Hizmet puanının eşit olması halinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Öğretmenlerin hizmet puanları ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31.07.2008 tarihi esas alınacaktır.

Birinci Hizmet Bölgesi illerinde görevli Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler görev yaptıkları illerin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü eş ve sağlık özrü nedeniyle ertelenenler ise D ve E sınıfı ilçeler dışındaki eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

Alan değişikliği için başvuruda bulunacakların elektronik başvuru formunu doldurmadan önce ilsis özlük modülündeki bilgilerini kontrol etmeleri ve bu bilgilerin güncellemesini sağlamaları gerekmektedir. Aksi halde başvuru onay işleminden sonra form üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuruları Bakanlıkça da uygun görülenlerin alan değişikliği işlemleri, alanlara göre norm kadro açığı sınırlarında EK-1 takvimde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.

A.ALAN DEĞİŞTİRMELER

1.Başvuru Şartları

EK?2 de belirtilen alanlar için;
1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararına göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna uygun olmak,

1.2. Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak veya ilköğretim kurumlarına alan değiştireceklerden 3 yıllık eğitim enstitüsü mezunu olmak,

2.Başvuru Yerleri

Başvurular http://ilsis.meb.gov.tr internet adresindeki ?Alan Değişikliği Elektronik Başvuru Formu? ile yapılacaktır.

Başvurular yetkili birimler tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
?Gerekli şartları taşımadan,
?Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan ?Alan Değişikliği Elektronik Başvuru Formu? dışında bir belgeyle,
?Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
?Posta yoluyla,
?İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
??Elektronik Başvuru Formu? çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,
Yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.

B. BAŞVURU FORMU

1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi

1.1.Alan değişikliği isteğinde bulunacakların, İLSİS Özlük Modülü'ndeki mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

1.2.Öğrenim bilgilerinde eksik veya farklılık olması hâlinde belgeye dayalı olarak İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgilerin düzeltilmesinden sonra elektronik ortamda başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1.3.Elektronik ortamda başvuru yapan öğretmenlerin başvurularının onaylanması aşamasında; İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgileri; hizmet süresi, hizmet puanı ve lisans öğrenimi itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin elektronik başvuru formu okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

2.Tercihler

Alan değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenler, başvuru formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından bulundukları il içinde en fazla 5 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

C.YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİ

Kurum Müdürlüğü Onay Süreci

1. Kadrosunun bulunduğu kurum tarafından adayın başvuru formuna yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığına ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

2. Bilgisayar ortamında onaylanan formun iki adet çıktısı alınarak öğretmene imzalatıldıktan sonra yetkililerce de onaylanıp biri öğretmene verilecek diğer sureti bir yıl süreyle muhafaza edilecektir. Bakanlığın ilgili atama birimlerince de incelenerek onaylanan başvurular değerlendirmeye alınacaktır

3. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini, başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu hâlinde reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

D. ATAMALAR

Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının Duyurulması

Alan değiştirme isteğinde bulunanlar kendi eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu durumda bulunduğu eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verilecektir. Kendi kurumunu ilk sıra dışında tercih edenler, kendi kurumu ile birlikte tercih ettiği diğer kurumlarına başvuru yapanlar arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre alan değişikliği istekleri değerlendirilecektir.

Bunlardan hizmet puanının eşit olması hâlinde ise öğretmenlikteki geçen hizmet süresine göre değerlendirilecektir.

Bilgisayar ortamında ataması yapılan öğretmenler sonuçlarını belirtilen tarihte http://personel.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

2. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Alan değişikliği yapılan öğretmenlerin tebliğ belgeleri, internet aracılığıyla PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

Görevden ayrılma ve başlama işlemleri İLSİS Atama Modülü üzerinden iller tarafından yapılacaktır.

3 Atama İşleminin İptali

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin iptal istekleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İş ve İşlemler ile dikkat edilecek hususlar:

1-Bu kapsamda yapılacak başvuruların süresi içinde alınması, incelenmesi ve onaylanması için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır

2-Alan değişikliği başvuru formu öğretmenin ilsis özlük modülündeki bilgilerinden;
a)Lisans öğrenimi itibariyle atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olup olmadığı (Üniversitesi/Fakülte/Bölüm/Ana Bilim Dalı tam olarak yazılması kaydıyla)
b)Hizmet süresi
c)Hizmet puanı
gibi bilgiler kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin elektronik başvuru formu okul, ilçe, il milli eğitim müdürlüklerince ve Bakanlıkça onaylanacaktır.

Bilgisayar ortamında, elektronik başvuru yapanlar iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğüne başvuracaklardır. Okul Müdürlüğünce başvurusu uygun görülenlerin başvuru formu belge ve sistem üzerinde onaylanıp belgenin bir örneği öğretmene geri verilecektir. Diğer sureti İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

İlçe/İl ve Bakanlığın ilgili atama birimlerince de incelenerek onaylanan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru ve tereddüt edilen hususlarda iletişim adresleri ile irtibat kurulacaktır.

EK-1
E.ALAN DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

?Alan Değiştirme Başvuruların Kabul Edilmesi: 19? 27 Haziran 2008
?Onay Süreci: 19 ? 30 Haziran 2008
?Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi: 01 Temmuz 2008
?Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması: Temmuz ayı içinde

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK ALANLAR EK-2
Sıra No--Branş Kodu--Branş Adı--Sıra No--Branş Kodu--Branş Adı
1-4921-Adalete M.L.Meslek Dersleri-28-4439-Okul Öncesi Öğretmenliği
2-4933-Bahçecilik-29-4919- Ortopedi-
3-2265-Beden Eğitimi-30-4978-Pazarlama ve Perakende
4-1119-Bilişim Teknolojileri-31-4979-Plastik Teknolojisi
5-1123-Biyoloji-32-1894-Rehber Öğretmen
6-1207-Coğrafya-33-1925-Resim İş/Görsel Sanatlar
7-4936-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi-34-4901-Sağlık Bilgisi
8-4940-(Denizcilik-1)-35-4993-(Sanat ve Tasarım -1)
9-1245-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-36-4995- (Sanat ve Tasarım -3)
10-4943-El Sanatları Teknolojisi -1-37-4996-Seramik ve Cam Teknolojisi
11-4944-El Sanatları Teknolojisi -2-38-2510-Sosyal Bilgiler
12-1371-Felsefe-39-4909-Tarım Teknolojisi
13-1386-Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi-40-2036- Tarih
15-4902-Gıda Kontrol ve Analizleri-41-4900-Teknoloji Tasarım
16-4954-Giyim Üretim Teknolojisi-42-4983-Tekstil Teknolojisi-1
17- 2647-Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği-43-4984-Tekstil Teknolojisi-2
18-4956-Grafik ve Fotoğraf-2-44-4985-Tekstil Teknolojisi-3
19-4958-Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri-45-4986-Tekstil Teknolojisi-4
20-4959-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri-46-4987-Tekstil Teknolojisi-5
21-4897-İHL Meslek Dersleri-Arapça-47-4988-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
22-1715-İlköğretim Matematik-
23-1524-İngilizce-48-1283-Türk Dili ve Edebiyatı /Dil ve Anlatım/
24-4961-(İnşaat Teknolojisi-2)-49-2143-Türkçe
25-4962-İnşaat Teknolojisi-3-50-4991-Ulaştırma Hizmetleri
26-2651-İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği-51-4904-Veteriner Sağlık
27-1822-Müzik-52-4992-Yiyecek İçecek Hizmetleri

Bu Habere Tepkiniz