1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ MEB Duyuruları

MEB Duyuruları

 
10:21
18 Aralık 2018
Alanında ders yükü ile işletmede meslek eğitimi ders yükü nasıl hesaplanır?Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Alanın Ders Yükü ile İşletmede Meslek Eğitimi Ders Yükünün nasıl hesaplanacağını açıkladı.
 
 
00:05
17 Aralık 2018
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu düzenlenecekÖzel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursuna, Okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi veya sınıf öğretmenliği alanına kaynak gösterilen yükseköğretim mezunlarından özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan veya çalışmak üzere sözleşme imzalayıp belirtilen tarihlerde görevlendirme onayı alanlar katılabileceklerdir.
 
 
00:04
17 Aralık 2018
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında 36 alanda değişiklik yapıldıTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Aralık 2018 - 2735 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 22/11/2018 tarihli ve 137 sayılı Kurul kararıyla; Mart 2014- 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında değişiklik yapıldı.
 
 
00:01
17 Aralık 2018
Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması YönergesiGüvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine ilişkin yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde, 25.10.2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 228 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişikliğe gidildiğinden Yönetmeliğin Geçici 4. maddesindeki; "Kamu kurum ve kuruluşları, 6 ncı maddede öngörülen yönergeyi bu Yönetmelikte yapılan değişikliklere uygun bir şekilde hazırlayarak bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kuramlara gönderirler." hükmü gereğince "Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi" tekrar hazırlanmıştır.
 
 
00:04
10 Aralık 2018
Okul güvenlik kameraları standartları belirlendiİçişleri Bakanlığı okul güvenlik kameralarının standartlarını belirledi
 
 
00:03
10 Aralık 2018
Mesleki okulların döner sermaye işletmeleri hazine payı oranı % 1'e indirildiMilli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları döner sermaye işletmelerinin aylık gayrisafi hasılatından ödenen tutarlara ilişkin uygulanacak Hazine payı oranı Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile % l'e indirilmiştir.
 
 
16:04
07 Aralık 2018
Öğretmenlerin, 2018 yılı alan değişikliği işlemleri, 12 Aralıkta başlayacakMilli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 07.12.2018 tarih ve 23607410 sayılı yazısıyla 2018 Yılı Alan Değişikliği işlemlerini başlattı
 
 
00:01
05 Aralık 2018
Tek dersten sorumluluğu bulunanlara sınav hakkı verildiTek dersten sorumluluğu bulunanlar ve staj bitirme sınavına girmesi gerekenlere bir sınav hakkı daha verildi
 
 
00:01
05 Aralık 2018
MEB'den ödenek harcama uyarısıEğitim öğretimin sağlıklı ve uygun ortamlarda yürütülmesi, ihtiyaçların zamanında karşılanması ile mümkün olabildiği gibi ödeneklerin etkili, ekonomik verimli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu çerçevesinde kullanılması bütçe hedeflerine ulaşılmasında önem arz etmektedir.
 
 
01:15
29 Kasım 2018
Milli eğitim müdür yardımcıları sendika üyesi olamayacak
 
 
00:50
29 Kasım 2018
Okul sağlığı hakkında alınacak önlemler açıklandı"Okul Sağlığı Önlem ve Önerileri" bilgi notu
 
 
00:24
29 Kasım 2018
Okul, giriş-çıkışlarından okul kolluk görevlileri sorumlu olacakÜlke genelinde Polis ve Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan ve öncelik derecelerine ayrılan okullarda sabit görev yapacak "Okul Kolluk Görevlisi", "Özel Güvenlik Görevlisi", okul yönetimiyle sürekli iletişim halinde olacak "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" ve okulların giriş-çıkışlarını sağlayacak ekipler görevlendirilecektir.
 
 
00:04
28 Kasım 2018
MEB, ders kitapları ile ilgili merak edilenleri açıkladıMilli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı "Ders Kitapları Hakkında Merak Edilenler" adlı broşür
 
 
00:03
28 Kasım 2018
Özel okul öğrencileri de resmi okul pansiyonlardan faydalanacakMEB; Özel öğretim kuramlarında öğrenim gören ve barınma ihtiyacı olan öğrencilerin, resmi okul pansiyonlardan yararlandırılması hakkında yazı yayımladı
 
 
00:01
28 Kasım 2018
Hizmet içi eğitime alınacaklar bir gün önce ve sonrasında da görevli izinli sayılacaklarMEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ; Ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve il, ilçe ve eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerimize yol göstermesi amacıyla açıklamalarda bulundu.
 
 
02:22
27 Kasım 2018
MEB; "MEBBİS personel verilerini günceleyin!" diye uyardı
 
 
02:09
27 Kasım 2018
MEB'den yetiştirme programının (İYEP) uygulanmasına ilişkin açıklamalarMEB'den yetiştirme programı (İYEP) uygulanmasına ilişkin açıklamalar ve revize edilmiş çalışma takvimi
 
 
02:00
27 Kasım 2018
MEB; görevde yükselme sınav konularını değiştirdiMilli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı konularını değiştirdi
 
 
00:02
27 Kasım 2018
MEB merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek sorularıSınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soruları
 
 
00:02
29 Ekim 2018
MEB; "Bir sınıftaki öğrenci sayısı 40 öğrenciyi geçemez" dedi
 
 
00:03
15 Ekim 2018
Etkileşimli tahta bir sınftan başka bir sınıfa sökülerek nasıl taşınır?
 
 
00:02
15 Ekim 2018
MEB'de İYEP tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları
 
 
00:01
15 Ekim 2018
MEB'den yardımcı materyallerin fotokopi ile çoğaltılması yazısı
 
 
23:59
14 Ekim 2018
Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?
 
 
12:01
08 Ekim 2018
MEB'in 2018 yılı Ekim ayı norm kadro güncellemelerine dair yazısıMilli Eğitim Bakanlığının 2018 yılı Ekim ayı norm kadro yazısı
 
 
09:30
01 Ekim 2018
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacakMEB, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanına alan değişikliği yoluyla öğretmen atayacak
 
 
00:04
01 Ekim 2018
Açık öğretim kurumları kayıtları 01-08 Ekim de yapılacak
 
 
00:03
01 Ekim 2018
MEB, okulların açma ve kapama işlemlerinde dikkat edilecek hususları açıkladı
 
 
00:02
01 Ekim 2018
MEB'den mesleki eğitimde zorunlu nakil ve geçiş işlemleri yazısı
 
 
00:01
01 Ekim 2018
MEB'den uluslararası yarışmalarda derece alan öğrencilerin tespiti yazısı
 
 
00:01
28 Eylül 2018
MEB, kaynak yayın aldıran okullara soruşturma açın, dediMilli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 81 il Valiliğine resmi yazı yazarak Bakanlıkça dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki hiçbir materyalin öğrencilere aldırılmaması, bunun aksine hareket edenler hakkında Valilikçe işlem tesis edilmesini istedi
 
 
00:05
24 Eylül 2018
Kimler, açık öğretim okulları sınav ücretinde muaf tutulmaktadır?
 
 
00:05
24 Eylül 2018
MEB'den ilave ders kitaplarının alınıp dağıtılması yazısı
 
 
00:04
24 Eylül 2018
Ortaöğretimden eğitim öğretime hazırlık yazısı
 
 
00:03
24 Eylül 2018
MEB'den meslek eğitim merkezi öğrencilerinin nakil işlemleri yazısı
 
 
00:02
24 Eylül 2018
Ana snıflarına yardımcı meteryal aldırılması yasaklandı
 
 
00:01
24 Eylül 2018
MEB'den rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi yazısı
 
 
00:12
14 Eylül 2018
MEB'den okul belediye işbirliği yazısı
 
 
00:11
14 Eylül 2018
Din Öğretimi, kalite takip sistemi uygulama usul ve esaslarını yayınladı
 
 
00:10
14 Eylül 2018
MEB'den özel eğitimde erişilebilirlik yazısı
 
 
00:09
14 Eylül 2018
Okullar tek tek ölçülecek
 
 
00:08
14 Eylül 2018
MEB'den beden eğitimi öğretmenlerine uyarı
 
 
00:07
14 Eylül 2018
MEB'den kamera sistemleri yazısı
 
 
00:06
14 Eylül 2018
MEB'den öğrenci aşıları yazısı
 
 
00:05
14 Eylül 2018
Öğretmenler için e-sınav başvurusu nasıl yapılır?
 
 
00:04
14 Eylül 2018
MEB'den MEBİM genelgesi
 
 
00:03
14 Eylül 2018
Din Öğretimi, öğretmen gelişim programı yayınladı
 
 
00:02
14 Eylül 2018
Din Öğretimi 2018-2019 ders kitaplarını yayınlandı
 
 
00:01
14 Eylül 2018
MEB iki genelgeyi yürürlükten kaldırdı
 
 
01:44
13 Eylül 2018
Kapsayıcı eğitim öğretmen eğitimi modülü geliştirilmesi programı
 
12345678910111213»
ANKET
Hiç CİMER veya BİMER üzerinden başvuru yaptınız mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam