1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ MEB Duyuruları

MEB Duyuruları

 
00:08
18 Şubat 2019
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar, Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıdır.
 
 
00:06
18 Şubat 2019
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ilköğretim öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanunda öngörülen temel usul olan açık ihale usulü ile yapılması gerekmektedir.
 
 
00:05
18 Şubat 2019
Eğitim Müşavirleri ve Eğitim Ataşelerinin görevleri nelerdir?Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına daimi görevle atanan personelin görev ve sorumlulukları ile kurum düzeyindeki hizmet içi eğitim süreçleri genelgesi.
 
 
00:04
18 Şubat 2019
MEB'den Büyük Onarım Giderleri GenelgesiMilli Eğitim Bakanlığına okul ve birimlerde ihtiyaç duyulan büyük onarımların eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanıp yürütülmesi, yaz ve sömestr tatili dönemlerinde süresi içinde başlanıp bitirilmesi esastır.
 
 
00:03
18 Şubat 2019
Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi2019 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi
 
 
00:02
18 Şubat 2019
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladıÖzel okullar için eğitim öğretim desteği 2. taksit ödemeleri
 
 
00:01
18 Şubat 2019
MEB, Burs ücretleri ödeniyorİlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir.
 
 
14:05
17 Şubat 2019
Okullardaki Özel Güvenlik Görevlilerine Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunlu mudur?Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri ve ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları arasında imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" hükümlerine istinaden okullarda istihdam edilen özel güvenlik görevlisi personeline, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılıp yaptırılamayacağı konusunda MEB görüş yazısı.
 
 
00:06
17 Şubat 2019
Birbirleriyle yardımlaşan öğretmenler internette buluşuyor"The Networked Teacher - Teaching in the 2İst Century" çevrimiçi kitlesel açıköğretim kursuna anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi seviyesindeki okullarımızda görev yapan bütün öğretmenlerimiz kayıt yapabilirler.
 
 
00:18
14 Şubat 2019
MEB, SHÇEK kapsamında kendi bünyesine atanan personelden öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanları öğretmen olarak atayacakMilli Eğitim Bakanlığı; bağlı okul/kurumlarında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında istihdam edilen personelden aynı Kanunun geçici 16'ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 27/03/2018 tarihinde öğrenimleri itibarıyla öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanların Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına öğretmen olarak atayacak
 
 
00:05
11 Şubat 2019
MEB, Proje Okullarına Yönetici ve Öğretmen atama duyurusuna çıktıMilli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Okullarına Yönetici Ve Öğretmen atama duyurusuna çıktı
 
 
00:03
11 Şubat 2019
MEB'den öğrencilerin zorunlu nedenlere dayalı nakil ve geçişleri hakkında yazıResmi güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin de zorunlu nedenlere dayalı nakil ve geçişleri hakkında yazı
 
 
00:02
11 Şubat 2019
Özel eğitim destek eğitimi öğretici yetiştirme kursu başlıyorÖzel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları başlıyor
 
 
00:08
04 Şubat 2019
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri pazar günü çalışabilir mi?Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin pazar günleri de destek eğitim hizmeti verip veremeyeceği hususunda MEB görüş yazısı
 
 
00:07
04 Şubat 2019
MTSK uygulama sınavı görevlendirmeleri nasıl yapılıyor?MTSK direksiyon uygulama sınavı işlem basamakları kılavuzu
 
 
00:06
04 Şubat 2019
Öğrenci nakil ve geçişleri şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılacakMilli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ikinci dönemin ilk gününden, şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılacak.
 
 
00:05
04 Şubat 2019
MEB'den ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısıResmi ve özel bütün okul/kurumların 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının MEBBİS Kitap Seçim Modülüne girileceği ve veri girişine ilişkin iş ve işlemlerin Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranında ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir.
 
 
00:04
04 Şubat 2019
MEB'den ders seçimi yazısıOkul yönetimince; okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi ve eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun; öğrencilerimizi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak seçmeli dersler belirlenecektir.
 
 
00:03
04 Şubat 2019
12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyelerinin kurulum hazırlıkları başladı"DENEYAP Türkiye" projesi kapsamında Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı olan "Milli Teknoloji Hamlesi"nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulacak.
 
 
00:02
04 Şubat 2019
MEB'den kontenjan girişi ve kayıt alanlarının belirlenmesi yazısı2018-2019 öğretim yılında ortaokul, özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. Sınıfını başarıyla tamamlayacak öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş kapsamında sınavlı ve sınavsız okullara tercih ve yerleştirme süreci başlayacaktır. Bu süreçte merkezi ve yerel yerleştirme kapsamında mevcut ortaöğretim kurumlarının derslik kapasitelerinin en verimli şekilde planlanması, kayıt alanlarının belirlenmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.
 
 
00:01
04 Şubat 2019
MEB'den okul sağlığı önlemleri yazısı"Solunum Yolu İle Bulaşan Hastalıklardan Korunma Önlemleri " bilgi notuna göre resmi ve özel okul/kurumlarda, durumun tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 
 
00:01
03 Şubat 2019
DYK 2. dönem ücretli öğretmen başvuruları başladı
 
 
00:01
03 Şubat 2019
Merkezi sınava yönelik ocak ayı örnek soruları yayımlandı
 
 
17:04
29 Ocak 2019
MEB, 2019 yönetici görevlendirme takvimini durdurduMeb geçen hafta yayımladığı yönetici görevlendirme takvimini geri çekti
 
 
09:01
29 Ocak 2019
MEB'den sınav görevlendirmeleri ve ücret ödemeleri konusunda açıklamaMilli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü "MEBBIS Sınav İşlemleri" ile ilgili 18.01.2019 tarihli ve 1300964 sayılı yazısında; Merkezi sistem sınavlarında görev alan personele yönelik kimlik bilgisi/IBAN Numarası güncellenmesi veya değişikliği, Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk veya KBS Sistemine veri giriş işleminin yapılmaması veya hatalı giriş yapılması konularını açıkladı.
 
 
14:12
28 Ocak 2019
İşte gelecek yıl okutulacak seçmeli dersler2019-2020 eğitim öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler
 
 
00:05
22 Ocak 2019
MEB'den 2018 taşınır yıl sonu işlemleri yazısıMilli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra harcama birimlerinin yukarıda açıklanan şekilde; KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden yıl sonu işlemlerinin yapılması ve yönetim hesabı cetvellerinin alınması işlemlerinin, en geç 31 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar tamamlaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
 
 
00:04
22 Ocak 2019
MEB'den 2019 yılı e-talep modülü taşınır talepleri yazısıMilli Eğitim Bakanlığı birimlerinin taşınır mal iş ve işlemlerini hukuka uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, taşınır mal yönetiminde etkili, ekonomik ve verimliliği arttırarak kamu kaynağı kullanımında tasarruf ve hesap verebilirliği sağlamak üzere "e-talep modülü" kullanılmaya başlanmıştır.
 
 
00:02
22 Ocak 2019
Okullardaki özel güvenlik görevlileri valiliklere bildirilecekHerhangi bir adli ve idari cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan özel güvenlik görevlerinin mutlak surette özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının olması ve göreve başlama bildirimlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ilgili valiliğe yapılması gerekmektedir.
 
 
00:01
22 Ocak 2019
Okul kantinlerinde glutensiz gıdalarda satılacakÇölyaklı öğrencilerin bulunduğu okullarda glutensiz paketli gıdaların okul kantinlerinde satışı amaçlanıyor.
 
 
00:04
21 Ocak 2019
MEB'den dikkat edilecek hususlar yazısıÖzel kurumlarında muhtelif zamanlarda kurumlarda yapılan denetim ve açılış raporlarının incelemesinde bazı konularda eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir.
 
 
00:03
21 Ocak 2019
MEB'den yarıyıl tatili kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar yazısıMilli Eğitim Bakanlığının öncelikli hedeflerinden biri de eğitimi, toplumun her bireyine en üst seviyede ulaştırmak; öğrencileri dünyadaki akranlar ile rekabet edebilecek çağın becerileri ile donanmış, problem çözebilen, üretken, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaların yanında, sosyal etkinliklere katılımları da önemsenmeli ve desteklenmelidir.
 
 
00:01
21 Ocak 2019
Alan değiştiren yöneticiler Haziran'a kadar görevine devam edecek

Yönetici olarak görev yapmakta iken görev yerinden farklı bir eğitim kurumunu tercih edip öğretmen olarak atanan yöneticilerin ayrılma ve başlama işlemleri "14 Haziran 2019 tarihi itibariyle" gerçekleştirilecek.

Ahmet KANDEMİR

 
 
16:53
18 Ocak 2019
Zorunlusu 30 Eylül'de bitecekler BİLSEM'e başvurabilir mi?Zorunlu hizmeti 30.09.2019 tarihine bitecek olan öğretmenlerde Bilim ve Sanat Merkezlerine atanmaya başvurabilecektir.
 
 
13:55
18 Ocak 2019
Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin notları nasıl girilir?Evde eğitim gören öğrenciler ile ilgili MEBBİS-Bilgi İşlem ve Teknolojileri Birimi tarafından gönderilen mail aşağıda maddelerde belirtildiği şekildedir.
 
 
00:02
16 Ocak 2019
Öğrencilerin sağlık raporu hangi kurumdan alınacak?Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt sırasında istenilen, öğrencilerin eğitim alacağı meslek dalına sağlığının uygun olduğunu gösterir sağlık raporu hangi kurumdan alınacak
 
 
00:01
16 Ocak 2019
MEB'den ödeneklerin harcanması uyarısıEğitim öğretimin sağlıklı ve uygun ortamlarda yürütülmesi, ihtiyaçların zamanında karşılanması ile mümkün olabildiği gibi ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu çerçevesinde kullanılması bütçe hedeflerine ulaşılması için MEB'den ödeneklerin harcanması uyarısı.
 
 
00:02
15 Ocak 2019
MEB'de yeni bir daire başkanlığı kuruldu652 sayılı KHK, daha sonra 6528 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen Daire Başkanlıklarından 6'sı isim olarak tanımlanmış ve görev alanları belirtilmiştir.
 
 
00:01
15 Ocak 2019
MEB'den özel güvenlik personeli kıyafeti uyarısıOkullarda görev yapan özel güvenlik personeli kıyafetlerinin tedarik edilmesi ve özel güvenlik personelinin görevlerini belirlenen kıyafete göre sürdürmeleri konusunda yetkililer uyarıldı.
 
 
00:03
14 Ocak 2019
Açık öğretim okulları kayıt tarihleriAçık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri
 
 
00:01
14 Ocak 2019
Soruşturmalarda kullanılacak belgeler yayımlandıİnceleme ve soruşturma ile ön incelemede kullanılacak belge örneklerini
 
 
00:04
11 Ocak 2019
MEB'den staj ücretlerinin ödenmesi uyarısı
 
 
00:03
11 Ocak 2019
MEB'den tanık koruma kapsamına alınanların çocuklarının nakilleri hakkında uyarıTanık Koruma Kanunu gereği haklarında koruma ve gizlilik kararı verilenlere ait bilgilerin gizli tutulmasında ve öğrenci olan çocuklarının zorunlu hallerde yapılması istenilen nakillerinde yaşanılan sorunlarla ilgili MEB yazısı.
 
 
00:02
11 Ocak 2019
Direksiyon uygulama sınav ücretleri belli oldu2019 yılı için direksiyon uygulama sınav ücretine kadar olacak?
 
 
00:01
11 Ocak 2019
Okul sporları takvimi yayınlandı2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Türkiye birinciliği okul sporları yarışma takvimi
 
 
00:03
10 Ocak 2019
MEB'den seramik alan öğretmenleri hakkında açıklamaSeramik alan öğretmenlerinin okutacağı dersler arasına özel eğitim okullarında okutulan iş ve beceri uygulamaları dersinin eklenmesi düşünülüyor.
 
 
00:02
10 Ocak 2019
Aile hekimleri randevu sistemine "Öğrenci Muayenesi" seçeneği eklendiMerkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu alma seçeneklerine "Öğrenci Muayenesi" seçeneği eklenmiştir.
 
 
00:02
09 Ocak 2019
MEB'den mesleki yeterlilik belgeleri açıklamasıMilli Eğitim Bakanlığı mesleki yeterlilik belgelerinin değerlendirilmesi açıklaması
 
 
00:01
09 Ocak 2019
MEB, maddi ve manevi tazminat ödememek için okulları uyardıBaşta sportif etkinlikler olmak üzere, okullarımızda düzenlenecek bilimsel, kültürel ve sanatsa! etkinliklerde okul çalışanlarının, öğrenci ve velilerimizin herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmamaları bakımından okullarımızın/sorumluların gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir
 
 
20:14
03 Ocak 2019
Alan değiştirenler özür durumuna nasıl başvurabilecek?Alan Değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmen ve yöneticilerden aynı zamanda 2019 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme döneminde başvuruda bulunacakların, ayrılma-başlama işlemlerinin ivedilikle yapılarak yeni eğitim kurumları ve yeni alanları üzerinden mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir
 
12345678910111213»
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam