Aksaray, MEB'in Emirlerine Uymuyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2006 yılında yaptığı yönetmelik değişikliği ile bazı iller ile Aksaray ilini zorunlu hizmet kapsamındaki illerden çıkarmıştır. Ancak, 4.3.2006 tarihinden önce buraya atanmış olanların hakkı saklı tutulduğundan, bu öğretmenlere iki yıla bir kademe hakkının verilmesi için Bakanlık müteakip defalar genelge ve yazılarla emretmesine rağmen Aksaray ilinde bu işlem halen uygulanmış değildir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2008 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB'de İki Yıla Bir Kademe Uygulaması başlıklı haberimizde; durumu açıklamış ve bu illerde görev yapan öğretmenlerden faydalanabilecek durumda olanların, haberimiz linkinde örneğini yayınladığımız dilekçe ile kurumlarına başvurmalarını istemiştik.

Diğer illerdeki uygulamalarda bir sorun yaşanmaz iken Aksaray ilinde öğretmenlerin Bakanlığa yapmış oldukları başvurulara olumlu cevap verilmesine rağmen bu konuda Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından herhangi bir adım atılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına başvuran bir öğretmen ve Aksaray Valiliğine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 31.07.2008 tarih ve 059236 Sayı ile yazılan yazının orjinal hali için tıklayınız

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.1.06.24?1705/059236 31.07.2008
Konu: Koray VURAL

Sayın Koray VURAL
Kamber Demir Lisesi

AKSARAY

İlgi: a) Koray VURAL'a ait bila tarihli dilekçe.

b) Milli Eğitim Bakanlığının 04/04/2006 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.4?1094/31343 sayılı yazısı.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

d) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

İliniz kamber demir Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta olan Koray VURAL'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 64'ncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılması isteğine ilişkin ilgi (a) dilekçesi ve ekleri incelenmiş olup, ilgi (a) dilekçe ekte gönderilmiştir.

İlgi (a) dilekçe ve ekleri ve ilgiliye ait ilsis kayıtlarının incelenmesinden; ilgilinin ilk defa öğretmenlik görevine 23/11/2000 tarihinde Aksaray ilinde başladığı ve halen ilinizde görevine devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 11/06/2000 tarih ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (d) Yönetmelik ile Aksaray ili ikinci Hizmet Bölgesi illeri kapsamında iken, 04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (c) Yönetmelik ile bu kapsamdan çıkarılmıştır.

Diğer taraftan ilgi (c) Yönetmeliğin geçici 3'ncü maddesinde; ?Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.? hükmüne yer verilerek, kazanılmış hakların korunması amaçlanmıştır.

Bu nedenle; daha önce iliniz emrine zorunlu bölge hizmeti yükümlüsü olarak atanan ve bu görevini sürdürmekte olanların: anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 04/03/2006 tarihinden sonrada ilinizde görev yapmaya devam ettikleri sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılmaya devam edecekleri ilgi (b) yazımızla valiliklere duyurulmuştur.

Bu durumda İlgilin mağduriyetine meydan verilmemesi bakımından, hakkında bu çerçevede işlem yapılarak, adı geçene gerekli cevabın Valiliğinizce verilmesi ve sonucundan bakanlığımızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tahir KILIÇARSLAN

Bakan a.

Daire Başkanı


Yukarıdaki yazı hükümlerine uyulmadığından bazı öğretmenler tekrar Bakanlığa başvurmuştur. İlgili öğretmenler ve Aksaray Valiliğine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 08.09.2008 tarih ve 77340 Sayı ile yazılan yazının orjinal hali için tıklayınız.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.1.06.24?1964/77340 08.09.2008
Konu: 64'üncü maddenin uygulanması

AKSARAY VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) İbrahim DEMIRCAN'a ait 28/08/2008 tarihli dilekçe.
b) Emine KARAKUŞ'a ait 01/09/2008 tarihli dilekçe.
c) Cihat KARAKUŞ'a ait 01/09/2008 tarihli dilekçe.
d) Millî Eğitim Bakanlığının 31/07/2008 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.24-1705/ 59236 sayılı yazısı.

İliniz Yavuz Sultan Selim Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Teknoloji ve Tasarım öğretmeni ibrahim DEMİRCAN ile aynı il Gülağaç ilçesi Gülağaç İlköğretim Okulu öğretmeni Emine KARAKUŞ ve Gülpınar İlköğretim Okulu öğretmeni Cihat KARAKUŞ'un 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılmaları isteklerine ilişkin ilgi (a,b-ve c) dilekçeleri incelenmiş olup, birer örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilindiği gibi daha önce, aynı konumda olan iliniz öğretmenlerinden Koray VURAL'ın bu doğrultudaki' dilekçesi üzerine ilgi (d) yazımızla ilinize münhasıran açıklama yapılmıştır.

Bu durumda ilgililerin daha fazla mağduriyetlerine meydan verilmemesi bakımından haklarında ilgi (d) yazımız doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.

Tahir KILIÇARSLAN
Bakan a.
Daire Başkanı


Bakanlık, Aksaray Valiliğine 31.07.2008 tarih ve 059236 Sayılı yazı ve 08.09.2008 tarih ve 77340 Sayılı yazı ile iki yıla bir kademe uygulamasının mağduriyetlerine meydan verilmemesi bakımından uygulanmasını emretmesine rağmen bu güne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Konuyu inceleyecek olursak;

Milli Eğitim Bakanlığının, 2006 yılında yaptığı yönetmelik değişikliği ile Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerini zorunlu hizmet kapsamından çıkardığını belirmiştik. Ancak, 4.3.2006 tarihinden önce bu illere zorunlu hizmet kapsamında atananların hakkı saklı tutulmuştur. Peki, bu saklılık ne anlama gelmektedir?

06.12.2000 tarih ve 24252 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekindeki Ek?1 Çizelgenin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" ile Adıyaman, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada), Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illeri ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri olarak belirlenmişti.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığının 04/04/2006 tarih 31343 sayılı yazılarının 3. maddesindeki; ?3- İlgi (a) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2 inci hizmet bölgelerindeki illerde (ilk atama, özür durumuna bağlı olarak atananlar dahil) zorunlu çalışma yükümlülüğünü ifa etmekte iken, ilgi (a) Yönetmelikle görev yaptıkları illerin 1 inci hizmet bölgesine alınanlar, 4/3/2006 tarihinden sonra bu illerde kaldıkları sürece bu illerde geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacaktır.? Açıklamalarına göre de yukarıda bahsedilen öğretmenlerin 4/3/2006 tarihinden sonra bu illerde kaldıkları sürece bu illerde geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacağından bu personel iki yıla bir kademe hakkından faydalanacaklardır.

Bu şu anlama gelmektedir: Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illeri zorunlu hizmetin yapıldığı iller olmaktan çıkarılmıştır. Zira bu iller 1. inci hizmet bölgesine alınmışlardır.

Ancak, bu illere 04.03.2006 tarihinden sonra zorunlu hizmetin ifası amacıyla atanan öğretmenlerin haklarının korunması için yönetmeliğe geçici 3. madde konulmuştu.

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.? hükümleri nedeniyle;

11.06.2000 ile 04.03.2006 tarihleri arasında, Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerine atanan ve atama şekli veya türü ( kur'a, rotasyon, istek, özür hali, ilk atama, yeniden atama vb.) her ne olursa olsun, mecburi hizmet diğer bir ifadeyle zorunlu hizmet veya Devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa ediyor olan öğretmen (Okul yöneticileri dâhil), ilköğretim müfettişi ve yardımcılarının başarılı olmak şartıyla her iki yılına bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmektedir.

İki yıla bir kademe uygulamasının oluşması için gereken şartlar:

Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle kimlerin her iki yılına bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken personelin,

1-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle o ile atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olması,

2-Görev yaptığı ilin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında olması,

3-Görev yaptığı ilde veya aynı kapsamda (zorunlu hizmet (rotasyon) yükümlüsü ve kalkınmada birinci derecede öncelikli) olan birden çok illerde görev yapanların bu illerde başarılı geçen hizmet süreleri toplamının iki yılını doldurmuş olması,

4-Görev yaptığı il/yer'in zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması,

5-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması,

gerekmektedir.

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.? Hükümleri dolayısıyla bu haktan kimler faydalanabilecek kimler faydalanamayacaktır.

1. 11/06/2000 tarihinden sonra bakanlık kadrolarına atanması şartıyla yukarıda bahsedilen illerden birine zorunlu hizmetin ifası amacıyla atanan veya yer değiştiren personel, bu haktan faydalanabileceklerdir. Kısacası personelin bu haktan faydalanabilmesi için ilk göreve başlama tarihinin 11/06/2000 tarihinden sonra ki bir tarih olması gerekir.

2. 11/06/2000 tarihinden sonra bakanlık kadrolarına atanması şartıyla yukarıda bahsedilen illerden birine zorunlu hizmetin ifası amacıyla atanan, yer değiştirenler 04.03.2006 tarihine kadar eğer zorunlu hizmetlerini tamamlamışlarsa 04.03.2006 tarihinden sonraki görevlerine iki yıla bir kademe verilmemelidir. Bunun sebebi iki yıla bir kademe hakkını tanıyan; 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?GEÇİCİ MADDE 3- ???..zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.? Hükümlerindeki ?zorunlu çalışma süreleri? bakımından ifadesidir.

Bu kişi zaten göreve başladığı günden itibaren 04.03.2006 tarihine kadar iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanmıştır. Kişi zorunlu çalışama süresini tamamlamıştır ve bir hak kaybına uğramamaktadır. Dolayısıyla iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanamayacaktır.

3. 11/06/2000 tarih ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenler, zorunlu çalışma sürelerini veya bulundukları illerde geçirilmesi gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ilk yer değiştirme döneminde bulundukları il dışına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.? Hükümleri ile 11/06/2000 tarihinden önce bakanlık kadrolarına atanan personel, zorunlu hizmet süresinden muaf tutulduğu için iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanamayacaktır.

Kısaca; 11/06/2000 tarihinden önce bakanlık kadrolarına atanan personel bu haktan faydalanamaz. Bunun sebebi; 11/06/2000 tarihli yönetmelikle mecburi hizmetten muaf tutulmalarıdır.

(04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yukarıdaki illerin zorunlu hizmet kapsamından çıkarılmasıyla bu durumdaki kişilerin almakta olduğu iki yıla bir kademe uygulamasına son verilmiştir. Yani 11/06/2000 tarihinden önce bakanlık kadrolarına atanan ve yukarıdaki ilerde zorunlu hizmetin ifası amacıyla görev yapan personel bu haktan 04.03.2006 tarihine kadar faydalanmışlardır bu tarihten sonra faydalanamayacaklardır. Bunun sebebi bu personelin 11/06/2000 tarihli yönetmelikle mecburi hizmetten muaf tutulmalarıdır.)

4. 11/06/2000 tarihinden sonra bakanlık kadrolarına atanan ve yukarıdaki illerin birinde görev yapan personelin eşi mecburi hizmetini tamamlamış veya muafsa kendiside muaf olacağından iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanamayacaktır.

Konu ile ilgili diğer resmi belgeler;

1-Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Osmaniye Valiliği ve ilgili personele yazdığı 17.01.2008 tarih ve 3959 Sayılı yazısı için tıklayınız.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.1.06.24?139/3959 17.01.2008
Konu: Mustafa DEMİR

Mustafa DEMİR
80.yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Merkez/Osmaniye

İlgi: a) Mustafa DEMİR'e ait 25/12/2007 tarihli dilekçe.
b) Osmaniye Valiliğinin 04/12/2007 tarihi ve B.08.4.MEM.4.80.00.13-243.1/25141 sayılı yazısı.
c) Milli Eğitim Bakanlığının 04/04/2006 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.4?1094 /31343 sayılı yazısı.
d) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
e) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

İliniz Merkez 80.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmakta olan Mustafa DEMİR'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılması isteği ile Valiliğinize yapmış olduğu başvurusuna verilen ilgi (b) cevabi yazı üzerine Bakanlığımıza göndermiş olduğu ilgi (a) dilekçesi ve ekleri incelenmiştir.

İlgi (a) dilekçe ve ekleri ve ilgiliye ait ilsis kayıtlarının incelenmesinden; ilgilinin ilk defa öğretmenlik görevine 24/09/2001 tarihinde Hatay ilinde başladığı, 30/06/2005 tarihinde

Zorunlu bölge hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere iliniz emrine naklen atandığı ve halen görevine devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 11/06/2000 tarih ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (e) Yönetmelik ile Osmaniye ili ikinci Hizmet Bölgesi illeri kapsamında iken, 04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (d) Yönetmelik ile Birinci Hizmet Bölgesi illeri kapsamına alınmış Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ise (D) ve (E) ilçeleri dahil edilmiştir.

Diğer taraftan ilgi (d) Yönetmeliğin geçici 3'ncü maddesinde; ?Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.? hükmüne yer verilerek, kazanılmış hakların korunması amaçlanmıştır.

Bu nedenle; daha önce iliniz emrine zorunlu bölge hizmeti yükümlüsü olarak atanan ve bu görevini sürdürmekte olanların: anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 04/03/2006 tarihinden sonrada ilinizde görev yapmaya devam ettikleri sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılmaya devam edecekleri ilgi (c) yazımızla valiliklere duyurulmuştur.

İlgililerin mağduriyetine meydan verilmemesi bakımından, haklarında bu çerçevede işlem yapılarak, gereksiz iş ve zaman kaybına neden olunmaması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Tahir KILIÇARSLAN
Bakan a.
Daire Başkanı


2-Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Trabzon Valiliğine yazdığı 13.4.2006 tarih ve 33618 Sayılı yazısı için tıklayınız.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.G 1.06.24-1210/33618 13.4.2006
Konu: 64 üncü maddenin uygulanması.

TRABZON VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Trabzon Valiliğinin 05/04/2006 tarih ve B.08.4.MEM.4.6100.03-00.231.1/12685 sayılı yazısı.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

İliniz, ilgi (c) Yönetmeliğe göre İkinci Hizmet Bölgesi illeri arasında yer almakta iken,

04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (b) Yönetmelik ile Birinci Hizmet Bölgesi illeri arasına alınarak (D) ve (E) sınıfı ilçelerin zorunlu hizmet bölgelerinden sayılması nedeniyle daha önce zorunlu bölge hizmeti yükümlüsü olarak ilinize atanan ve halen (A),(B),(C) sınıfı ilçelerde görev yapmakta olan öğretmenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlandırılmaya devam edilip edilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi, ilgi (b) Yönetmeliğin Geçici 3' üncü maddesinde; ?Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede; daha önce iliniz emrine zorunlu bölge hizmeti yükümlüsü olarak atanan ve bu görevini sürdürmekte olanlar: ilgi (b) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 04/03/2006 tarihinden sonrada bu illerde görev yapmaya devam ettikleri sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılmaya devam edeceklerdir.

Söz konusu tarihten sonra iliniz emrine atanan ve zorunlu bölge hizmeti ile yükümlü olan öğretmenlerin ise ancak (D) ve (E) sınıfı ilçelerde görevlendirilmeleri halinde buralarda geçen hizmet süreleri bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesi son fıkrası hükmünden yararlandırılması mümkündür.

Ayrıca 04/04/2006 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.4-1094-31343 sayılı yazımız ile valiliklere gerekli açıklama yapılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Tahir KILIÇARSLAN
Bakan a.
Daire Başkanı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber