TARGEL projesi kapsamında çalıştırılan 4/B'li personele ilişkin önemli karar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2009 11:36, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

13. MADDENİN 6 VE 7. BENTLERİ

Danıştay, Mühendis ve Veteriner hekimlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasların 13. maddesinin 6 ve 7. bentlerini ipatl etti.

13. maddesinin 6. bendinde 3 defa uyarma veya kınama ile iki defa aylıktan kesme cezası alan 4/B'li personelin hzmet sözleşmesinin feshini düzenlemekteydi.

7. bent ise personelin çalıştığı yerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç kalmadığının Bakanlıkça belirlenmesi halinde sözleşmesinin fesih edilebilmesini düzenlemekteydi.

Türk Tarım Orman Sendikası tarafından açılan dava bu iki bendinden de yürürlüğü durdurulmuştur.

12. MADDENİN F FIKRASI

Danıştay aynı esasların 12. maddesinin (f) fıkrasında yer alan "Bakanlıça çıkarılacak yönegede belirtilen esas ve usullere göre performans ortalamasının altında başarı gösterenler... müdürlüğünce yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte uyarılırlar. Uyarılan personelin uyarı yazısında belirtilen aksaklıklarla ilgili açıklaması beklenir. Açıklama yapması istenilen personele 7 günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre sonunda da yazılı açıklama vermeyenler ile ... müdürlüğünce açıklaması yeterli görülmeyenlerin sözleşmesi Bakanlığın uygun görüşü ile fesih edilir." hükmü hakkında da yürürlüğü durdurma kararı verilmiştir.

Aşağıda mahkeme kararı yer almaktadır.

Bu Habere Tepkiniz