2009 5. dönem öğretmen atama sonuçları açıklandı

Kadrolu öğretmenliğe geçtiği için boşalan 6 bin 122 sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atama yapılması amacıyla 21-28 Aralık 2009 tarihleri arasında başvuru alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığının kılavuzda yer verdiği açıklamaya uygun olarak, sonuçlar 30 Aralık 2009 tarihi itibariyle açıklanmıştır. Sonuçlar ve istenen belgeler için başlığa tıklayınız.

2009 5. dönem öğretmen atama sonuçu oluşan minumum puanlar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2009 11:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2009 5. dönem kadrolu / sözleşmeli, atama / görevlendirme sonuçlandı..!

Sonuçlar için tıklayınız


2009 5. Dönem Kadrolu / Sözleşmeli, Atama / Görevlendirme Sonuçlarına İlişkin Basın Açıklaması

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 165 kadrolu, 6.122 sözleşmeli olmak üzere toplam 6.287 kadroya/pozisyona öğretmen ataması/görevlendirmesi sonuçlandırılmıştır.

21-28 Aralık 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda toplam 25.566 başvuru atama/görevlendirmeye tabi tutulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz personeli, öğretmen adayları ve velilerinin hazır bulunduğu atama/görevlendirmeler 30.12.2009 Çarşamba günü saat 10.00'da, 2. Kat B Blok'taki Toplantı Salonu'nda, 738561946 kura no ile bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda; koşulu uygun 163 kadrolu, 6.046 sözleşmeli olmak üzere toplam 6.209 öğretmen ataması/görevlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


KILAVUZDA YER ALAN TAKVİM

ARALIK 2009 ATAMA DÖNEMİ KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA/GÖREVLENDİRME TAKVİMİ
Sıra No---YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER--- TARİH
1 Başvuruların Kabul Edilmesi--- 21-28 Aralık 2009
2 Atama/Görevlendirmelerin Yapılması, Sonuçların Basın ve İnternet Yoluyla Duyurulması ----30 Aralık 2009
3 Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlamaları ----15 Ocak 2010 Tarihten İtibaren

9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir.

Kadrolu öğretmen olarak atanmış bütün adayların adreslerine, görevlerine başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, takvimde başka bir tarih belirtilmemiş ise atama sonuçlarının duyurulduğu günü takip eden tarihten itibaren atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanlara tebligatlar, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. İstemeleri hâlinde göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlerin SSK primleri ile aylıkları peşin olarak ödendiğinden, ödemelerin iadesi işlemlerine maruz kalınmaması açısından ödenmiş sigorta priminin son günü itibarıyla ilişikleri kesilecektir.

Göreve başlayacak adaylardan, bu kılavuzun ?Adaylardan İstenecek Belgeler? başlıklı 7.2'nci maddesinde belirtilen belgeler istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde ?Adli sicil kaydı vardır.? ibaresi bulunanlara ait belgeler Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Adayın sağlık durumu, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. Rapor, açıklayıcı bir resmî yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek görüş istenecektir.

9.1. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:
Başvuruda istenen belgelerle birlikte;
a) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği,
b) KPSSP10 sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
d) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair Sağlık Durumu Beyanı (EK-6),
e) Onaylı Elektronik Başvuru Formu,
f) Mal Bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
g) Bağlı olduğu Askerlik Şubesinden alınmış Askerlik Durum Belgesi,
h) Millî Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ya da ilgili federasyonlardan alınacak).

9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63'üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların görevlendirme işlemi iptal edilecektir.

Sonuçlar için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz