Eğitim İş'in yönetici atama önerileri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2010 23:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Eğitim İş Genel Başkanı Yüksel ADIBELLİ, yönetici atamaya ilişkin önerilerini MEB'e sundu.

Yönetici atama kılavuzunda yer alan başvuru ve değerlendirme uygulamalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla sunulduğu belirtilen öneriler şu şekilde

1- Kılavuzda açıkça belirtilmemekle beraber başvuru sahibinin belgelerinin öncelikle kurum sonra ilçe ve en son il komisyonlarınca değerlendirmeye tabi tutulması olası yanlış ya da eksik belge durumunda başvuru sahibinin bilgilendirilerek gerekli düzeltmeden sonra MEBBİS onayının verilmesinin sağlanması ve başvuru sahibinin sistemden takibine olanak verilmesi gerekmektedir.

2- Kılavuzda örneğin müdürlük için;
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci : 21-26 Ocak 2010
Atama Yapılması ve Elektronik Ortamda İlânı: 28 Ocak 2010
şeklinde bir takvim belirlenmiştir.

Açık kurum sayısı ile başvuru sahiplerinin çok olacağı beklendiğine göre adayların kamuoyunda oluşan şüpheler nedeniyle başvurularını son zamanlara bırakmaları durumunda atama takvimine uyulması mümkün olmayacaktır. Örneğin müdürlük sınavını İstanbul'da 2053, Ankara'da 772, İzmir'de 825, Konya'da 640, Adana'da 466 kişi kazanmıştır.
Bu adayların büyük bir çoğunluğunun başvurularını son anlarda yapmaları durumunda evrakların incelenmesi ve belirlenen sürede başvuruların tamamlanması mümkün olamayacaktır.
Bu noktadan hareketle başvuruların kabul edilmesi tarihi ile onay sürecinin birbirinden ayrılması gerekir. Şöyle ki;
Başvurular 21-25 Ocak 2010 tarihleri arasında alınır. 25 Ocak 2010 12:00'da sona erer.
25 Ocak 2010 12:00'a kadar Okul/Kurumların onayları kapalı tutulur. Okullara onay için 25 Ocak 2010 12:00 ile 26 Ocak 2010 12:00 arasında olanak verilir.
Listeler incelendiğinde görülmektedir ki, aynı okuldan sınavı kazanan sayısı örneğin en çok başvuru olacak İstanbul' da 6'dır. Yani okul/kurum müdürlükleri 6'dan fazla inceleme ve onay yapmayacaklardır. Bu süre evrakları inceleyip onay yapmaları için yeterli gelecektir.

Sistem öyle düzenlenmelidir ki okul onayları tamamlanmadan listeleri ilçeler ya da iller görememelidirler.

Fakat her başvuru sahibi kendi onay sürecini kendisi takip edebilmelidir.

Okul onaylarının tamamlanacağı 26 Ocak 2010 12:00'de sistemde başvuru yapanlar bakanlıkça sistemden görülmeli ve tercih ettikleri kurumlarla beraber adayların listesi bakanlıkça http://personel.meb.gov.tr internet adresinde ilçelere onay hakkı verilmeden o gün yayımlanmalıdır.

Bu aşamadan sonra yapılacak olan evrak incelemesidir. Keyfi ya da adam kayırmacılığa yönelik öngörülerin önüne geçmek, tartışma konusu olmaktan çıkarmak böylece mümkündür.

Listelerin yayımlanması ile beraber İlçe ve İl onayları açılmalı ve onaylar evrak incelemesi sonucunda hızla gerçekleştirilmelidir.

Böylece başvuruların son gün 24.00'a kadar süreceğinin belirtilmesi çok büyük tepkilerle karşılanmış olup bunun da önüne geçilmiş olacaktır.

Tercih değişikliği sadece adayların başvuru sürecinde yapılabilmeli okul/kurum onayından sonra yapılmamalıdır.

3- Müdürlük için atamaların tamamlanması sonucunda sonuçlar liste halinde tüm adayların hatta ve hatta öğrenci ve velilerin o okula kimin atandığını görebilecekleri şekilde yayımlanmalıdır.Bu listelerde atanan kişinin adı soyadı, atandığı görev, sınav puanı, Ek-2 puanı ve atanma puanı yer almalıdır. Böylece şaibeler ya da kuşkulu yaklaşımlar asgariye indirilebilecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber