Sendikaların yönetici atama talepleri

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Kurumları Yöneticilerinin atanmalarına ilişkin kılavuzu 05/01/2010 tarihinde yayımlanmıştı. Kılavuzda yer alan bazı hususlarla ilgili olarak düşünce, öneri ve kaygılarını ortaya koyan sendikalar, bu konudaki taleplerini bakanlığa iletmişlerdir. Bugüne kadar bize ulaşan başvuru sahipleri; Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş Sendikalarıdır. Bu sendikalar yönetici atama yönetmeliğinin yayımlanması aşamasında da bakanlık nezdindeki toplantıya katılmışlardı. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2010 00:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sendikaların konu ile ilgili bakanlığa yaptıkları başvuruları Memurlar.net'te yayımlanmıştır.

Türk Eğitim Sen'in Başvurusu,
Eğitim-Sen'in başvurusu;
Eğitim-İş'in başvurusu;

İncelenip değerlendirme yaptığımızda;
Türk Eğitim-Sen'in başvurusunda;
- Kurucu müdürlükte geçen sürenin hesaplamasında yanlışlık yapılmaması, yönetmelik gereği kurucu müdürlüğün norm kadro belirlenip okulun eğitim öğretime açıldığı tarihte sona ermesi gerektiği. Bu süreden sonra yapılan görevlerin vekaleten/görevlendirme olarak yapılmış görev kabul edilmesi hükmünün kılavuzda yer almadığı.
- Atamalar yapıldıktan sonraki gün atandığı kurumdan vazgeçen olursa bu okul için yeniden atama yapılıp yapılmayacağı ya da sonraki duyurulara bırakılıp bırakılmayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması
- Başvuru ve onay sürecinin 24.00'a kadar devam etmemesi gerektiği.

Eğitim-Sen'in başvurusunda;
- Kurucu müdürlük belirlemesinin objektif kriterlere göre yapılmadığı, kurucu müdürlükte müdür yetkililikte olduğu gibi süre sınırlaması olmadığı ve Kurucu müdürlüğün ne zaman sona erdiğinin kılavuzda yer almadığı,
- Teşekkür, takdir belgelerinin geçerliliği noktasında yönetmelik ve kılavuzun uyuşmadığı karışıklığa yol açabileceği
- Atamalar yapıldıktan sonraki gün atandığı kurumdan vazgeçen olursa bu okul için yeniden atama yapılıp yapılmayacağı ya da sonraki duyurulara bırakılıp bırakılmayacağı hususunun kılavuzda açıklığa kavuşturulmadığı,
- Yönetmeliğin 24.maddesinde puan eşitliği halinde uygulanacak kriterlerin belirlendiği kılavuzda ise bu yöntemle belirlenemezse bakanlığa danışılması gibi bir hükmün bulunmasının doğru olmadığı
- Saat 24.002a kadar başvuru alınması noktasında üyelerinin endişelerinin varlığı,

Eğitim-İş'in Başvurusunda;
- Başvuru saatinin 24.00 olmasının kafaları karıştırdığı, bir çok adayın başvurusunu son ana bırakacağından sürecin tıkanacağı ve takvime uyulmayacağı ve bazı yanlış uygulamaların olabileceği kaygısı taşıdıkları.
- Bu nedenle başvuru sisteminin "Başvurular 21-25 Ocak 2010 tarihleri arasında alınır. 25 Ocak 2010 12:00'da sona erer.
25 Ocak 2010 12:00'a kadar Okul/Kurumların onayları kapalı tutulur. Okullara onay için 25 Ocak 2010 12:00 ile 26 Ocak 2010 12:00 arasında olanak verilir. Okul onaylarının tamamlanacağı 26 Ocak 2010 12:00'de sistemde başvuru yapanlar bakanlıkça sistemden görülmeli ve tercih ettikleri kurumlarla beraber adayların listesi bakanlıkça http://personel.meb.gov.tr internet adresinde ilçelere onay hakkı verilmeden o gün yayımlanmalıdır.
Listelerin yayımlanması ile beraber İlçe ve İl onayları açılmalı ve onaylar evrak incelemesi sonucunda hızla gerçekleştirilmelidir."

şeklinde düzenlenmesi gerektiği,
- Müdürlük için atamaların tamamlanması sonucunda sonuçlar liste halinde tüm adayların hatta ve hatta öğrenci ve velilerin o okula kimin atandığını görebilecekleri şekilde yayımlanması gerektiği. Bu listelerde atanan kişinin adı soyadı, atandığı görev, sınav puanı, Ek-2 puanı ve atanma puanı yer almasının uygun olacağı,
şeklindedir.

Önerilerden de görüleceği üzere bu işe ön ayak olan, sürecin sağlıklı işlemesi adına sürece katkı sağlayan sendikalar atama aşamasında yaşanabilecek sorunları ve kaygılarını ifade etmektedirler. Bu öneriler yerine getirilemeyecek öneriler olmayıp uygulanması halinde, kimsenin zan altında kalmaması, atamaların amacına uygun yapılabilmesi sağlanmış olacaktır.

Tabir caizse şimdi top bakanlıktadır. İster bu pası değerlendirir gol yapar isterse boşa harcar.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz