YAŞ ve HSYK kararıyla atılanlar, haklarını yargıda arayabilecek

1982 Anayasası 3 konuda yargı yoluna başvurmaya dahi izin vermemiş durumdadır. Bunun en büyük sıkıntısı ise 28 Şubat döneminde yaşandı. Yüzlerce askeri personelin ilişiği kesildi ama bu personel haklarını hiçbir yerde arayamadı. Yine HSYK, bazı hakim ve savcıları meslekten attı ama atılanlar da haklarını yargıda arayamadı. Referandum tasarısında 3 işleme maruz kalan personel hakkında yargı yoluna başvurma imkanı getirilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2010 02:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- YAŞ İLE ATILANLARA YARGI YOLU

Hali hazırdaki düzenlemede, "Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışındadır" hükmü, Anayasanın 125. maddesinde yer almaktadır.

Referandum tasarısında bu hükme ?Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.? şeklinde bir ekleme yapılmaktadır. Dolaysıyla referandumda Evet çıkması halinde, terfi ve kadrosuzluk nedeniyle ilişik kesme kararlarına maruz kalan askeri personel yargıya gidip hakkını arayabilecektir.

2- HSYK İLE ATILANLARA YARGI YOLU

Hali hazırdaki 12 Eylül Anayasasının 159. maddesinde HSYK kararlarına karşı yoluna dahi gidilemeyeceği "Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz." şeklinde düzenlenmiştir.

Referandum tasarısında bu madde "Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz." şeklinde değiştirilmektedir. Buna göre meslekten atılan hakim ve savcılar yargı yoluna başvurabilecektir.

3- UYARMA VE KINAMAYA YARGI YOLU

Hali hazırdaki Anayasanın 129. maddesinde "Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz." hükmü yer almaktadır. Bu hükmüm nedeniyle uyarma ve kınama cezası alan memurlar yargı yoluna gidememektedir.

Referandum tasarısında bu madde ?Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.? şeklinde değiştirilmektedir. Referendumda Evet çıkması halinde, memurlar uyarma ve kınama cezaları içinde yargı yoluna başvurabilecektir.

Bu Habere Tepkiniz