Konfederasyonlar ile görüşülen 14 madde

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2013 23:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Konfederasyonlar ile görüşülen 14 madde

Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Bakan Faruk Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tonbul'un katılımıyla bir toplantı yapılmıştır.

Bu toplantıda, toplam 14 madde üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu maddeler aşağıda yer almaktadır. Maddeler üzerinde, nihai bir uzlaşmaya varılmamıştır.

Bürokratlar, aşağıda yer alan maddelerden hangilerinin kabul edilebilir, hangileri kabul edilemez olduğu üzerinde çalışma yapmaya devam edecek. Nihai çalışma sonrasında, hazırlanan düzenlemelerin ilgili mevzuatta değişiklik yapılarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

İşte üzerinde çalışılan ve sendikaların olumlu baktıkları 14 maddelik çalışma

1. 2005 yılından sonra göreve başlayan personele 1 derece verilmesi,

2. “Yardımcı hizmetler sınıfına” dahil personele ek gösterge verilmesi

3. Yüz kızartıcı suçlar hariç disiplin cezalarının affedilmesi,

4. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

5. En az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara yıllık izin verilmesi,

6. 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personel ile 4/C li geçici personelin izin sürelerinin memurlara paralel şekilde yeniden düzenlenmesi,

7. Kamuda memuriyet dışında ve özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

8. Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel statüsünde ki kadın kamu görevlilerine daha az gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmesi,

9. Nöbetçi memur uygulayan kurumlardan bu uygulamanın kaldırılması,

10. Sümer Holding'de çalışan sözleşmeli personelden kesilen işsizlik sigortası priminin kesilmemesi,

11. İş kazası riskine maruz kalanlara karşılık sorumluluk taşıyanlar ile mali işlerden sorumlu olan kamu görevlilerine rücu edilen tazminatlara karşılık kurum tarafından mali sorumluluk sigortasının yaptırılması,

12. 4046 sayılı kanun hükümleri uyarınca araştırmacı kadrosuna atanan personelin öğrenim durumları itibariyle ibraz etmiş oldukları unvanlara istekleri halinde atanmalarına imkan sağlaması,

13. Adaylık süresi içinde uyarma veya kınama cezası alan aday memurların adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişkilerinin kesilmesinin önlenmesi,

14. KİT (PTT) Başmüdürlerinin il müdürü düzeyine getirilmesi

Bu Habere Tepkiniz