26 soruda öğretmen atamaları

Öğretmen atamaları yaklaştı peki atamalar nasıl yapılacak, 26 soruda açıklamaya çalıştık.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ağustos 2013 21:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
26 soruda öğretmen atamaları

En çok sorulan sorulara cevaplar:

1-Öğretmen atamaları hangi yönetmelikle düzenlenmiştir?

Öğretmen atamaları 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin son hali için tıklayınız.

2-Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve bu öğretmenlerin hangi branşa atanacakları nasıl belirlenmektedir?

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin hangi branşa atanacakları yani öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler; 20 Şubat 2014 tarih ve 09 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu eki çizelge ile belirlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Eki Çizelge ve Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar aşagıda yer alamktadır.

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları - İndirmek İçin Tıklayınız...

20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar - İndirmek İçin Tıklayınız...

20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı - İndirmek İçin Tıklayınız...

3-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamındakilerin atanmasında hangi kriter kullanılır?

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla; a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar, b) Halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamındakilerin atamaları öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Kısacası "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuracaklarda hizmet süresi aranmaktadır.

4-"İlk atama" kapsamındakilerin atanmasında hangi kriter kullanılır?

"İlk atama" kapsamındakilerin atamaları Kamu Personel Seçme Sınavında öğretmenliğe atamaya esas alınan puan üstünlüğü esas alınarak atama çeşitlerine göre, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında, tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Kısacası "ilk atama" kapsamında başvuracaklarda KPSS puanı aranmaktadır.

5-"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında öğretmenliğe atanacaklar KPSS puanı ile başvurabilirler mi?

"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında öğretmenliğe atanacaklar, istemeleri halinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla "İlk atama" kapsamında da başvuruda bulunabilirler.

Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları "İlk atama" kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanların, öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir.

6-"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında atanacakların hizmet süreleri eşitse hangi yöntem kullanılır?

"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

7-"İlk atama" kapsamında atanacakların KPSS puanları eşitse hangi yöntem kullanılır?

"İlk atama"kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavında sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

8-"ilk atama" ve "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuranların atamalarında bir öncelik var mıdır?

"ilk atama" ve "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuranlar sadece kendi aralarında yarışmaktadır. "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuranlar "ilk atama" kapsamında başvuranlarla yarışmazlar çünkü kontenjanları ayrıdır. Dolayısıyla "ilk atama" ve "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuranların atamalarında bir öncelik bulunmamakta her iki grupta kendi arasında yarışmaktadır.

"İlk atama" kapsamında başvuranlar KPSS puanları ile yarışmakta, "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuranlar hizmet süreleri ile yarışmaktadır. Her iki gruba ayrılan da kontenjan da farklı farklıdır.

9-"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuranlara ne kadar kontenjan ayrılmaktadır?

"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuranlara Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından % 1'i kadar kontenjan ayrılmaktadır.

10-Öğretmen olmak için her hangi bir yaş şartı aranmakta mıdır?

Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz. (Madde 11'de düzenlenmiştir.)

11-Öğretmen atamaları ne zaman yapılmaktadır?

Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında yapılmaktadır. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabilmektedir. (Madde 19'da düzenlenmiştir.)

12-Atamalardan önce "Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzu" yayınlanmakta mıdır?

Eğitim kurumlarına öğretmen alınacağı hususu, ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının ilanından itibaren Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Kılavuzda; öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, kimlerin başvuruda bulunabileceği, atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türü ve taban puanlar, başvuruda istenecek belgeler, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru yeri ve süresi, puanların ya da hizmet sürelerinin eşitliği halinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilmektedir. (Madde 20'de düzenlenmiştir.)

13-Kaç adet tercih hakkı verilmektedir?

Öğretmenlik görevine atanma talebinde bulunan adaylar, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Adaylar başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler. (Madde 20'de düzenlenmiştir.)

14-Başvurularda istenecek belgeler nelerdir?

Öğretmenlik başvurularında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması halinde buna ilişkin belgeler ayrıca istenmez.

Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra başvuruya engel hali olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış ise ataması iptal edilir. (Madde 21'de düzenlenmiştir.)

15-Öğretmen atama çeşitleri nelerdir?

Bu yönetmeliğe göre atamalar bazı gruplara ayrılarak düzenlenmiştir. (Madde 12 ve 17'de düzenlenmiştir.)

Buna göre atama çeşitleri şunlardır.

1- İlk atama (Madde 13'de düzenlenmiştir.)

2- Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama (Madde 14'de düzenlenmiştir.)

3- Milli sporcuların ataması (Madde 16'da düzenlenmiştir.)

4- Bedensel engellilerin ataması (Madde 45'de düzenlenmiştir.)

4- Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları (Madde 17'de düzenlenmiştir.)

16-Öğretmen alımında kontenjanlar nasıl belirlenir?

İl milli eğitim müdürlükleri, il içi ve iller arası yer değiştirmeler ile emeklilik (Genellikle o yıl emekli olan öğretmenlerin % 50'si kadarı öğretmen alınmaktadır.) ve benzeri nedenlerden dolayı oluşan öğretmen ihtiyacını göz önüne alarak öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler ile mahalli imkanlarla ihtiyacı karşılanamayan ya da en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından başlanmak suretiyle atama yapılması istenilen alanlar ve eğitim kurumlarını tespit ederek Bakanlığa bildirmektedir. (Madde 18'de düzenlenmiştir.)

İl milli eğitim müdürlüklerinin tespitleri de dikkate alınarak atama yapılacak alanlar, atama çeşitleri ile kontenjanlar Bakanlıkça belirlenir.

Atama çeşitlerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.

17-Atamalarda taban puanlar kaç gün içinde açıklanmaktadır?

Atamalarda; ilk atama kapsamında yapılan atamaların alanlar itibarıyla taban puanları ile diğer atama çeşitlerine göre oluşan atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Yayınlanma süresi beş iş gününden az olamaz. Atama kararnameleri atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde valiliklere elektronik ortamda gönderilir. (Madde 22'de düzenlenmiştir.)

18-"İlk atama" nasıl yapılmaktadır?

"İlk atama" kapsamındakilerin atamaları Kamu Personel Seçme Sınavında öğretmenliğe atamaya esas alınan puan üstünlüğü esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır. (Madde 22'de düzenlenmiştir.)

"İlk atama" kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavında sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. (Madde 22'de düzenlenmiştir.)

19-Kimler " ilk atama" kapsamında başvuruda bulunabilir?

Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla aşağıda sıralananlar " İlk atama" kapsamında başvuruda bulunabilirler. (Madde 13'de düzenlenmiştir.)

1-Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar.

2-Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar.

3-Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar.

4-Aday veya asıl Devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan veya kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar.

20-"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" nasıl yapılmaktadır?

"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamındakilerin atamaları öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır. (Madde 22'de düzenlenmiştir.)

"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında öğretmenliğe atanacaklar istemeleri halinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla "İlk atama" kapsamında da başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları, "İlk atama" kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanların, öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir. (Madde 22'de düzenlenmiştir.)

"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. (Madde 22'de düzenlenmiştir.)

21-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama için ne kadar kontenjan ayrılmaktadır?

Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından % 1'i "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında yapılacak atamalar için ayrılmaktadır. (Madde 18'de düzenlenmiştir.)

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar, Halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuruda bulunabilirler.

Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak halen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar, öğretmen olarak atanmak üzere "Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuruda bulunabilirler.

"Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler ile Devlet memuriyetinde geçirilen süreler dikkate alınır. Başvuruda bulunanların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenlikte önce göreve başlayana öncelik verilir.

Yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dahil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler, atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, resmi görevle yurt dışına gönderilenlerin ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte, kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler hizmet süresi hesabında dikkate alınmaz. (Madde 14'de düzenlenmiştir.)

22-"Milli sporcuların ataması" nasıl yapılmaktadır?

Milli sporcuların ataması kapsamında yapılacak milli sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenen öncelik sırası esas alınarak kontenjan sınırlılığında yapılmaktadır. (Madde 22'de düzenlenmiştir.)

"İlk atama" kapsamında beden eğitimi alanı için belirlenen kontenjanın % 10'u milli sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanmaları için ayrılmaktadır. (Madde 18'de düzenlenmiştir.)

Milli sporculardan; Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler ile bu yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Milli sporculardan; Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile bu yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Atamalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuatına göre belirlenen öncelik sırası esas alınarak yapılır. (Madde 16'da düzenlenmiştir.)

23-"Bedensel engellilerin ataması" nasıl yapılmaktadır?

Bedensel engelli adayların ataması ilgili mevzuatına göre yapılacak sınav başarı sıralamasına göre yapılır. (Madde 22'de düzenlenmiştir.)

Bedensel engeli bulunanların öğretmenliğe atamaları, 20.08.2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanacaklarda; öğrenim durumu yönünden Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince mezuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması ve eğitim fakülteleri dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon belgesine, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise yükseköğrenimlerinin ve pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması gerekir.

Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

Bedensel engelli adayların, 16.07.2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kurumlarından rapor almaları gerekir.

Bakanlığa atama izni verilen kadro sayısı ile sınırlı olmak üzere, illere ve alanlara göre atama yapılacak engelli öğretmen sayıları, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir. (Madde 55'de düzenlenmiştir.)

24-"Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları" nasıl yapılmaktadır?

Öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik dışındaki görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Genel idare hizmetleri yönetim görevlerinde bulunanlarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

Bu atamalar zamana bağlı olmadan yapılabilir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılır. (Madde 17'de düzenlenmiştir.)

25-Tebligat ve göreve başlamada istenecek belgeler nelerdir?

Atamasının yapıldığını herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla öğrenenler, ilgili maddede belirtilen belgelerle birlikte, atandıkları il milli eğitim müdürlüğüne göreve başlamak üzere başvurduklarında tebligat beklemeksizin göreve başlatılır. (Madde 23'de düzenlenmiştir.)

26-Göreve başlamama halinde yapılacak işlemler nelerdir?

Ataması yapılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere valiliklerce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bakanlıkça ataması iptal edilenler, atama tarihi itibarıyla bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamazlar. (Madde 24'de düzenlenmiştir.)

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber