9 konuda çalışma yapılacak

14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan toplu sözleşme mutabakatına göre toplam 9 konuda, toplu sözleşmeler sonrasında çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. İşte o 9 konu....

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ağustos 2013 00:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
9 konuda çalışma yapılacak

Toplu sözleşme mutabakatının tam metni için tıklayınız.

Toplu sözleşmeler sırasında yüzlerce konuda talepte bulunulmuştur. Bunların bir kısmı hem acil hem de önemliydi. Ancak, aşağıdaki "çalışma yapılacaktır" ifadelerden de görüleceği üzere, normal şartlarda toplu sözleşme görüşmelerinde çözümlenmesi gereken konular, hızlı geçen toplu sözleşme görüşmelerinden dolayı, toplu sözleşme sonrasına bırakılmıştır.

Bürokrasinin ağır hareket eden karakteri göz önüne alındığında, aşağıdaki konuların ne zaman çözüleceğini tahmin etmek çok zordur. 2015 yılındaki toplu sözleşmelere kalmadan bu konularla ilgili bir gelişme kaydedilmesini temenni ediyoruz.

İŞTE ÇALIŞMA YAPILACAK 9 KONU

BÜRO HİZMETLERİ

Fazla çalışma ücreti

Madde 5- (1) 5235 sayılı Kanun ile 2576 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması hususunda Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çalışma yapılacaktır.

Servis hizmeti

Madde 6- (1) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılacaktır.

EĞİTİM HİZMETLERİ KOLU

Ek gösterge

Madde 14- (1) Yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Mesleki ve teknik öğretmenlerin ilave eğitim, öğretim tazminatı

Madde 15- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin A/II bölümünün, Talim ve Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Sınav ücretleri

Madde 16- (1) 6495 sayılı Kanunla 6114 sayılı Kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacak aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara farklı idarelerde aynı tutarda sınav ücreti ödenmesine yönelik anılan Bakanlar Kurulu Kararında düzenleme yapılacaktır.

YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ

Ek gösterge

Madde 4- (1) Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşların kadrolarında çalışmakta olan daire başkanlarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak düzenlenmesi konusunda yasal çalışma yapılacaktır.

BAYINDIRLIK HİZMET KOLU

Fazla çalışma genelgesi

Madde 2- (1) Kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıştırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178'inci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık genelgesi çıkarılacaktır.

Tapu Kadastro çalışanlarının sorumluluğu

Madde 3- (1) Tapu Kadastro çalışanlarının sorumlulukları ile ilgili olarak Medeni Kanunun 1007 nci maddesinden kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla ilgili kurumlarla da gerekli koordinasyon sağlanarak yasal çalışma yapılacaktır.

ENERJİ HİZMET KOLU

Sümer Holding personelinin işsizlik sigortası

Madde 6- (1) 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci maddesi uyarınca istihdam edilen personelin ücretlerinden 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun hükümleri kapsamında herhangi bir kesinti yapılmayacağı hususunda yasal çalışma yapılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber