'KPSS, Tarım Bakanlığı ve PTT kadroları' Tercih Kılavuzu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2006 21:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünün Kadro ve Sözleşmeli Pozisyonları için Tercih Kılavuzu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara

KPSS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO VE SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? (bundan sonra Yönetmelik olarak adlandırılacaktır) ile düzenlenmiştir.

Yönetmelik, kamu görevlerine atanmanın sınav sonuçlarına göre yapılmasını öngörmüştür. ?KPSS Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğünün Kadro ve Sözleşmeli Pozisyonları için Tercih Kılavuzu? (bundan böyle Kılavuz olarak geçecektir) bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yapılacak atamalarda 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS) sonuçları geçerli olacaktır.

1.2 Bu Kılavuz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünün açıktan atama yapılacak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarını, bunların kontenjanlarını ve bu kadro ve sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikleri kapsamaktadır.

Adaylar, bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan koşullarını karşıladıklarını, 15'i geçmemek üzere tercih sırasına koyacaklar ve tercihlerini sırasıyla, bu Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'ye internet yoluyla bildireceklerdir.

1.3 2004-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu adayların, bu Kılavuzdaki kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Ancak, daha önce yerleştirmesi yapılmış, fakat ataması yapılamamış olan adayların yapacağı işlem bu Kılavuzun ?3.Tercihlerin Yapılması ile ilgili İşlemler? bölümünde açıklanmıştır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Adayların bu Kılavuzdaki kadrolardan ve sözleşmeli pozisyonlardan koşullarını karşıladıklarını tercih edebilmeleri için 2004-KPSS'ye girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

2.2 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye gönderildiği tarihte, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihini ÖSYM'ye bildirdiği tarihte mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirme yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Tercihler internet yoluyla yapılacaktır. Tercihlerin yapılması ile ilgili işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

3.1 ÖSYM'nin internet adresindeki (www.osym.gov.tr) ana sayfasına girerek tercih yapma hakkınız olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer tercih yapma hakkınız varsa, yerleştirme ücretini (5,00 YTL) 22 Şubat-01 Mart 2006 tarihleri arasında, bu Kılavuzun arka sayfasındaki bankanın şubelerinden birine yatırınız. Banka yetkilisine T.C. Kimlik Numaranızı vererek KPSS yerleştirme ücretini yatıracağınızı söylemeniz yeterli olacaktır. Eğer tercih yapma hakkınız yoksa bu Kılavuzun 3.9 maddesindeki açıklamalara göre hareket ediniz.

Nedeni ne olursa olsun bankaya yatırılan yerleştirme ücreti geri verilmez.

3.2 Yerleştirme ücretini bankaya yatırdıktan en az iki iş günü sonra tercihlerinizi internet yoluyla yapabileceksiniz. Bu nedenle, tercihlerinizi internetle yapabilmenin ilk günü 24 Şubat 2006 olacaktır.

3.3 Bu Kılavuzun ekinde yerleştirme yapılacak kadro ve sözleşmeli pozisyonların yer aldığı tablolar bulunmaktadır.

Tablo-1'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2'de lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve sözleşmeli pozisyonlar yer almaktadır. Sınava girdiğiniz öğrenim düzeyindeki tablolardan tercihlerinizi yaparken kadro ve sözleşmeli pozisyonların yer aldığı tabloların ?Aranan Niteliklerin Kodları? sütunundaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Ayrıca, bu Kılavuzdaki T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen ?Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar? başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları göz önünde tutmanız gerekir.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve sıraya koyunuz. Tercihlerinizi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadroları ve PTT Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonları arasından isteklerinize göre karışık olarak yapabilirsiniz. Tercih hazırlığı yapmanız için bu Kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.5 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolar ve sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler incelendiğinde pek çok kadro ve sözleşmeli pozisyonda yaş koşulu olduğunu göreceksiniz. Yaşın tespitinde sınava girilen tarih esas alınmaktadır. Tercihlerinizi yaparken sınava girilen tarih itibarıyla yaş koşulunu karşılayıp karşılamadığınızı göz önünde tutmanız gerekir. Yaş tespiti için memurlar.net'in hazırladığı program için tıklayınız.

3.6 Adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyi ile ilgili tabloda (Tablo-1 veya Tablo-2) tercih edecekleri kadroları ve sözleşmeli pozisyonları tespit ettikten sonra bu kadro ve sözleşmeli pozisyonların hizasındaki nitelik kodlarını, bu Kılavuzda ?Kadro ve Sözleşmeli Pozisyonlar için Aranan Nitelikler ve Bu Niteliklerin Kodları? tablosunda bulmalı, bu nitelikleri mutlaka dikkatle incelemelidirler.

3.7 Tercihlerinizi ÖSYM'ye gönderebilmeniz için internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin adresine giriniz ve buradan KPSS tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı giriniz. En az iki iş günü önce yerleştirme ücretini bankaya yatırmamışsanız tercihlerinizi yapacağınız alan ekrana gelmeyecektir. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesi son gününün 03 Mart 2006 olduğunun ve bunun için de yerleştirme ücretinin en geç 01 Mart 2006 tarihinde mesai bitimine kadar yatırılmış olmasının zorunlu olduğunu unutmayınız.

3.8 T.C. Kimlik Numaranızı internete girdikten sonra ÖSYM kayıtlarındaki size ait bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgileri dikkatle inceleyiniz. Bu bilgilerden doğum tarihi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ve adres bilgilerinde bir değiştirme yapmak istiyorsanız bunları internet ekranında yapabileceksiniz. Mezun olunan program/alan bilgisinde bir değişiklik yapacaksanız bu Kılavuzdaki Tablo-3A veya Tablo-3B'deki kodları kullanmanız gerekir. Öğrenim düzeyi, sınava girilen düzey olduğu için bu alanda değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır. Ekranda mezuniyet tarihinizin gün, ay ve yıl olarak girilmesi için boş bir alan bulunacaktır. Bu alanı doldurmanız zorunludur.

3.9 Ekranda adayların 2004-KPSS sonuçlarına göre yerleşme durumları da belirtilmiş olacaktır. 2004-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına Merkezimizce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Yerleştirildiği halde kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmayan adayların çoğunluğunun atanamama durumları ilgili kurumlarca Merkezimize bildirilmiş durumdadır. Merkezimizde atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih listesine ulaşamayacaklardır.

ÖSYM'ce daha önce yerleştirildiği halde internette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adayların, tercih yapabilmeleri için yerleştirildikleri kurumdan atanmadıklarına ilişkin alacakları resmi bir belgeyi bu Kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği? ekinde ÖSYM'ye faksla göndermeleri veya elden teslim etmeleri ve yerleştirme ücretini bankaya yatırmaları gerekmektedir. Bu belge ÖSYM'ye ulaşmadığı veya ÖSYM'ce kabul edilmediği takdirde bu adayların tercih yapma hakları olmayacaktır.

Gönderilen resmi belge ÖSYM'ce kabul edilmediği takdirde bu adaylar yerleştirme ücretini yatırmış olsalar bile kendilerine bu ücret geri ödenmeyecektir. Kurumlardan alınacak resmi belgenin ÖSYM'ye gönderileceği faks numarası 0-312-266 46 74'tür.

3.10 Tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye gönderebilmeniz için aşağıdaki yolu izleyiniz: Daha önce hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve sözleşmeli pozisyon kodlarını ekrandaki ilgili alana giriniz. Tercihlerinizin doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. ÖSYM'ye gönderilen bu bilgilerde sonradan değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercihlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için yukarıda yazılı olan işlemler Çizim 1'de şematik olarak gösterilmiştir.

4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından bilgisayarla merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanları kullanılacaktır.

4.3 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.4 Yerleştirme yapılırken Merkezimizce cinsiyet, yaş, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi ile kadro ve sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.5 Yerleştirmede adayların internet yoluyla gerçekleştirdikleri değişiklikleri de içeren ÖSYM kayıtlarındaki bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.6 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yerleştirme işlemlerine giren her adaya KPSS Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünün Kadro ve Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuç Belgesi gönderilecektir. Bu belgede adayların herhangi bir kadroya veya sözleşmeli pozisyona yerleşip yerleşmedikleri, yerleşmişlerse yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşunun adı, yerleştirildiği kadro veya sözleşmeli pozisyon kodu ve adı, kaçıncı tercihine erleştirildiği ve yerleştirmede esas alınan puan yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinin sonuçları, aynı zamanda ÖSYM'nin internet sayfasından da öğrenilebilecektir.

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADRO VE SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA ATANMA

6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

6.2 Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME VE BELGE ÇIKARMA İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, bu sonuçların internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu Kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. Adaylar, Yerleştirme Sonuç Belgelerinin yenisini çıkarmak için de yukarıdaki hesaba 3,50 YTL yatıracaklardır.

KPSS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO VE SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA İLİŞKİN TERCİH LİSTESİ

(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM'ye gönderilmeyecektir.)

T.C. Kimlik Numarası: ?????????? Mezuniyet Tarihi: .... / .... /??.
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ????????????..?
Tercih
Sıra No Kadro Kodu Kurum/Kadro Unvanı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
5

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına yerleştirilmek için yapacağınız başvurularda uyulması gereken genel şartları aşağıdadır. Tercihlerinizi yapmadan önce aşağıdaki şartları dikkatle okumanız son derece önemlidir.

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).
6) Kılavuzda yer alan ?pozisyonları? tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).
Kılavuzda yer alan ?kadroları? tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
1. Adayların, tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

2. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

3. Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlar için aranan yaş şartının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Örnek1:
Sınav tarihinin 10.07.2004 olduğu göz önüne alındığında, doğum tarihi 10.07.1980 olan bir aday 24 yaşında olup, 25 yaşından gün almamıştır.

Bu durumda, ?Sınav tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak? şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1980 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.
Örnek2:
Sınav tarihinin 10.07.2004 olduğu göz önüne alındığında, doğum tarihi 10.07.1975 olan bir aday 29 yaşında olup, 30 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, ?Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak? şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1975 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşların bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dâhil) %3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.

Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.

TABLO-1 VE TABLO-2'DE YER ALAN BAŞLICA KISALTMALAR
S : Sözleşmeli Personel
SH : Sağlık Hizmetleri
TH : Teknik Hizmetler

Bu Habere Tepkiniz