KPDK toplantısı ne anlam ifade ediyor?

Sendikaların 'talepleri gündeme getirdik' şeklindeki açıklamaları yeterli değildir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Kasım 2013 11:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KPDK toplantısı ne anlam ifade ediyor?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre Kamu Personel Danışma Kurulu, her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmaktadır.

Kurul, Faruk Çelik'in başkanlığında, en çok üyeye sahip 3 konfderasyon başkanı ile yetkili sendika başkanlarından oluşmaktadır.

Kurul her ne kadar toplu sözleşmeye katılan sendika temsilcilerinden oluşmuş olsa da, aldığı kararlar bağlayıcı değildir.

2012 yılı KPDK toplantısında bir derece ve disiplin affı konusu görüşülmüş ve mutabakata bağlanmış olmasına rağmen, bir ilerleme kaydedilememiştir.

Dün yapılan toplantı sonrasında da, Kurul Başkanı Faruk Çelik şu açıklamayı yapmıştır:

"4/C'liler her yıl sözleşme yaptıkları için iş güvencesiyle ilgili sıkıntı yaşadıklarıyla ilgili sorununu dile getiriyorlardı. Burada bunu taraflarla tartıştık. 4/C'lilerin sözleşmesinin yıllık değil de dönemlik yapılması ya da 4/C statüsü bir skala içerisinde düzenlenir mi gibi konuları gündeme geldi. Ayrıca memura disiplin affı ve 2005'ten sonra çalışmaya başlayan memura bir derece verilmesi konusunu da tartıştık."

Memurlar açısından en önemli ve bağlayıcı görüşmeler, Ağustos ayındaki toplu sözleşmelerdi. Ancak o görüşmeler de sadece taban aylığa net 120 lira civarında artışla karara bağlanmıştır.

Bu nedenle, sendikaların ortak bir eylem kararı almaması halinde, dün yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkması çok zordur.

Sendikaların "Talepleri masada gündeme getirdik" şeklindeki ifadeleri bu bağlamda bize göre yeterli değildir.

Bu Habere Tepkiniz