'İki Yıla Bir Kademe' Hala Yanlış Uygulanıyor

657 sayılı Kanunun en sorunlu konularından bir tanesi 'iki yıla bir kademe' uygulamasıdır. Konuya ilişkin 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin üçüncü fıkrası, ilk olarak 1990 yılında düzenlenmiş, daha sonra Anayasa mahkemesince verilen iptal kararı üzerine 1994 yılında, 527 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Ancak maddenin uygulamasında, Maliye Bakanlığının çıkardığı çok sayıda Genel Tebliğe rağmen, hala bir standart sağlanamamıştır. Devamı için tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2006 16:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

657 sayılı Kanunun en sorunlu konularından bir tanesi 'iki yıla bir kademe' uygulamasıdır. Konuya ilişkin 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin üçüncü fıkrası, ilk olarak 1990 yılında düzenlenmiş, daha sonra Anayasa mahkemesince verilen iptal kararı üzerine 1994 yılında, 527 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir.

Ancak maddenin uygulamasında, Maliye Bakanlığının çıkardığı çok sayıda Genel Tebliğe rağmen, hala bir standart sağlanamamıştır.

Sınıf öğretmeninin mektubu

Sivas'tan yazan sınıf öğretmeni bir okuyucumuz zorunlu hizmetini tamamlayarak Sivas'a geldiğini, ancak iki yıla bir kademede uygulamasından faydalandırılmadığını belirtmektedir. Sebep olarak da, istek üzerine gelmiş olması gösterilmektedir. Okuyucumuz haklı olarak "Amaç zorunlu hizmet bölgelerinde öğretmen tutmaksa onlar zaten zorunlu olarak buraya geliyorlar ve zaten çalışmak zorundalar, o zaman isteğe bağlı çalışanlara bu hakkın verilmesi gerekmez mi?" tespitini yapıyor. Sivas'tan yazan okuyucumuz uygulamanın çarpıklığına ilişkin olarak, iki yıla bir kademenin kendisine uygulanmadığını ancak, görev süreleri bitince isteğe bağlı çalışmaya devam edenlere verildiğini belirtiyor. Bu örnek, uygulamada hala bir çok hatanın yapıldığını gösteriyor.

Uygulamanın dayanağı nedir?

Bilindiği üzere, bu uygulama 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesine dayanılarak yapılmaktadır. Bu maddeye göre iki yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilmek için,

1- Memurun, 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesi hükmü uyarınca belirli bir süre görev yapmak üzere kalkınmada 1 inci derece öncelikli yörelere sürekli görevle atanmak,

2-Başarılı iki hizmet yılı görev yapmak, gerekmektedir.

"Başarılı Hizmet Yılı" kavramından, Sicil notu 60 ve daha yukarı olduğu için olumlu sicil alarak geçirilen sürelerin anlaşılması gerekmektedir.

"Hizmet süresine dahil olan süreler" işe şu şekilde belirlenmektedir: Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılmakta olup, hizmet süresine dahil edilmekte, bunun dışındaki süreler bu süreye dahil edilmemektedir. Mecburi hizmet süresi 2 yıldan olması veya 2 yıldan arta kalan süreler yine hesaba katılmamaktadır.

Maliye'nin tebliği ne diyor?

Diğer taraftan Maliye Bakanlığınca uygulamanın nasıl olacağını göstermek üzere "150 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği" çıkarılmıştır. Bu Tebliğ'de yukarıda görüşlerine yer verdiğimiz sınıf öğretmeni için yapılan uygulamanın yanlış olduğuna ilişkin olarak şu açıklama yer almaktadır: "Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır."

Tebliğin bu açıklamasının devamında iki de örnek verilmektedir.

Uygulamadan herkes yararlanamıyor

Gerek bu tebliğ açıklamasında gerekse de bu açıklamanın dayanağını oluşturan 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinde gözden kaçırılmaması gereken bir detay bulunmaktadır. Bu detayda, bu haktan, sadece ve sadece, kurumların atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi olan personelinin yararlanacak olduğudur. Personelin zorunlu yer değiştirmeye tabi olup olmadığı buna yönelik olarak çıkarılan kurumsal yönetmeliklerde yer almaktadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenler atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi iken, memurlar zorunlu yer değiştirmeye tabi personel değildir.

Sivas'tan yazan okuyucu haklıdır

Tebliğin yukarıda yer verdiğimi bölümü dikkatli bir şekilde incelendiğinde ve tebliğ baştan sona bir bütün olarak tekrar okunduğunda, Sivas'tan yazan sınıf öğretmeni okurumuzun yanlış bir uygulamayla karşı karşıya olduğu ortaya çıkmaktadır.

Zira, öğretmenler zaten atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olup, öğretmenin, daha sonra, zorunlu çalışmasını tamamladığı gerekçesiyle yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmasının dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ziyaretçimize ilgili Tebliğ ile birlikte idaresine başvurması ve hakkını aranmasını öneriyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber