28 Şubat döneminde sınavları iptal edilenlere kadro hakkı

28 Şubat döneminde, SHÇEK ve Bigadiç Maden İşletmelerinin yaptığı sınavları kazanmış olmasına rağmen, Refahyol'un devrilmesi sonrasında yeni gelen Anasol-D iktidarının sınavları iptal etmesi nedeniyle mağdur olanlara kadro hakkı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Şubat 2014 21:49, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
28 Şubat döneminde sınavları iptal edilenlere kadro hakkı

28 Şubat döneminde, SHÇEK ve Bigadiç Maden İşletmelerinin yaptığı sınavları kazanmış olmasına rağmen, Refahyol'un devrilmesi sonrasında yeni gelen Anasol-D iktidarının sınavları iptal etmesi nedeniyle mağdur olanlara kadro hakkı verildi.

19 Şubat 2014'te yayımlanan 6518 sayılı Kanunla yapılan düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel alımı sınavı sonucunda asil listede yer alan ve sınavın iptal edilmesi nedeniyle; atanma şartlarını haiz olduğu halde Devlet memurluğuna atanmayan, Devlet memurluğuna atanıp göreve başlatılmayan kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat etmeleri halinde ve Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartları kaybetmemiş olmaları şartıyla, mezkür Bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memur kadrolarına herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atamaları yapılır.

27 Şubat 2014'te yayımlanan 6525 sayılı Kanunla yapılan düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1- Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi, Şarkkromları Ferrokrom İşletmesi Müessesesi, Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi, Seydişehir Alüminyum İşletmesi ve 100. Yıl Gümüş İşletmesi müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapılan sınavda başarı gösterip 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetvelinde yer alan koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma hakkı kazandığı halde sınavlarının iptal edilmesi nedeniyle görevlerine başlayamayanlardan, tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya sürekli tam iş göremezlik geliri bağlananlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar hariç olmak üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde aranan genel şartları kaybetmemiş olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, anılan Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde memur unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanırlar. Bu fıkra çerçevesinde atama işlemi yapılmasıyla birlikte memur unvanlı pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir sebeple boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde çerçevesinde ataması yapılanlar bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunlara geçmişe dönük herhangi bir hak sağlanmaz.

MEMURLAR.NET AÇIKLAMASI

1- Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi (REFAHYOL) 1997 yılında koalisyon kurarak hükümeti kurdular. Bu koalisyon hükümetinin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan olmuştur. Siyasal islama karşı yürütülen medya operasyonu sonrasında Erbakan, Başbakanlığı Tansu Çiller'e bırakmak için 18 Haziran'da istifa etmiştir. Bu koalisyon 28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 tarihleri arasında görev yapmıştır.

2- Ancak, o günkü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakanlığı kurma görevini Tansu Çiller'e değil, Mesut Yılmaz'a vermiştir. Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz, Demokratik Sol Parti ve o günkü Refah ve DYP'den koparılan milletvekillerinin oluşturduğu Demokrat Türkiye Partisi ile koalisyon kurarak hükümet olmuştur. Bu koalisyon hükümeti tarihte ANASOL-D olarak bilinmektedir.

3- 30 Haziran'da kurulan Anasol-D hükümeti, Erbakan döneminde yapılan iki sınavı, kazananlar açıklanmasına rağmen iptal etmiştir. Bu sınavlar, SHÇEK ve Maden İşletmeleridir. İşte yapılan yasal düzenlemeler ile sınavları iptal edilerek memurluk hakları iptal edilenlere, 6 ay içinde başvurmaları halinde memur olma hakkı verilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz