İl Valilerinin Maaşı Artıyor

Torba kanun tasarısı olarak bilenen tasarı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunununda iki değişiklik yapılmaktadır. Bunlardan birincisi aylıksız izin maddesidir. Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına giden devlet memurlarının eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilmekteydi. Bu süre 8 yıla çıkarılmaktadır. İkincisi ise İl Valilerinin maaşına ilişkindir. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde İl valilerinin maaşı 40 YTL artacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2006 12:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

MADDE 5- a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "dört" ibaresi "sekiz" olarak değiştirilmiştir.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (b) bendine "Olağanüstü Hal Bölge Valisi," ibaresinden sonra gelmek üzere "İl Valileri ve" ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "ve İl Valileri" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN ŞUANKİ ALİ

MADDE 108/4: Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

MADDE 152:
MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
a) Müsteşar için % 345 ine,
b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Emniyet Genel Müdürü (Vali) için % 335 ine,
c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten Merkezde görevli Valiler ve İl Valileri için % 325 ine,
d) Merkezde görevli diğer Valiler için % 290 ına,
e) Diğerlerinden;
- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 270 ine,
- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 230 una,
- Diğer derecelerden aylık alanlar için % 180 ine,
- Kaymakam adayları için % 145 ine,

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber