İlk Defa Atananların Harcırah Alabilme Durumu

Naklen atama dışında ilk defa ve yeniden olmak üzere iki atama şekli daha bulunmaktadır. "İlk defa" bir memur adayının kamu görevine atanmasını, "yeniden" ise daha önce memuriyeti olan ancak kamudan ayrılan birisinin yeniden kamu görevine dönmesini ifade etmektedir. 12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5538 sayılı Kanun sadece naklen atananlara geçmişe yönelik harcırah verilmesini öngörmüştür. Devamı için başlığa tıklayın.

Haber Giriş : 12 Temmuz 2006 08:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bu Kanun sadece naklen atamalara yöneliktir

12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, sadece naklen ataması yapılanlara, geçmişe yönelik harcırah verilmesini öngörmektedir. Bu nedenle, 2002 yılı başından bu yana, KPSS yolu ile kamuya ilk defa atanan öğretmen ve memur adayları ile istifa sonrası dönüş yoluyla kamuya yeniden atananlara, bu Kanun ile geçmişe yönelik harcırah verilmemektedir.

Ancak;

Ancak, Maliye Bakanlığının hazırlamış olduğu ve Mecliste kabul edilen Kanuni düzenleme, açılan davaların kazanılması nedeniyle gündeme gelmiştir. Öyleki 2002 yılında naklen ataması yapılmış ve bugün bile idareye başvurup, olumsuz cevap aldıktan sonra mahkemeye gidenlerin davaları olumlu sonuçlanmıştır.

Dikkat edilmesi gereken husus, harcırah verilmemesine dayanak olan Kanunun iptal edilip, edilmediğidir.

Bugüne değin harcırah konusunda dört Kanuni düzenleme olmuştur. Bu düzenlemelerden ilk ikisi Bütçe Kanunlarıyla, kalanlar ise 4969 ve 5335 sayılı Kanunla yapılmıştır. Bütçe Kanunları ile yapılan düzenleme tek maddelik olup, bu tek maddeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 4969 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ise bir kaç maddeden oluşmaktadır ve Anayasa Mahkemesi sadece naklen atamalara harcırah verilmemesini öngören hükmü iptal etmiştir.

Bütçe Kanunlarının iptal edilen hükümlerinde ilk defa ve yeniden atama nedeniyle harcırah verilmemesini düzenleyen hükümler de bulunmaktadır. Bu nedenle,
- 1.1.2002- 31.03.2003
- 01.04.2003-.22.07.2003,
ilk defa veya yeniden atanalar da
bugün itibariyle dava açmaları halinde harcırahlarını alabilecektir. Bu konuda daha önce dava dilekçeleri yayımlamıştık. Bu dilekçelere ulaşmak için tıklayınız.

Ancak, 22.07.2003 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atananların, harcırahlarını alabilmesi için, öncelikle, Anayasa Mahkemesinin bu konuya ilişkin hükmü iptal etmesi gerekmektedir. Bu hüküm, iptal edilmediği sürece bugün dahi ilk defa veya naklen atananlar harcırah alamayacaktır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için daha önce hazırladığımız dosyaya tıklayınız.

Bugün dahi, ilk defa veya yeniden atananlar harcırah alamıyor

Harcırah Kanunundaki son düzenleme naklen atamaya ilişkindir. İlk defa veya yeniden atananlara harcırah verilmemesini öngören hükümde bir değişiklik olmamamıştır. Bu nedenle, 22.07.2003 tarihinden bu yana olduğu gibi 12.07.2006 tarihinden sonra da ilk defa veya yeniden atananlar harcırah alamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz