Maliye, Tebliğ Yayımlamazsa Neler Olabilir: Bir Örnek

Geçmişe yönelik harcırah uygulamasına ilişkin hazırlamış olduğumuz dosyaları http://www.memurlar.net/ozelkategori/33/ adresinde, biraraya getirdik... Yayımladığımız bir başka haberde ise Maliye Bakanlığının bir Tebliğ uygulamasının yerinde olacağını belirttik. Böyle bir tebliğ uygulanmazsa ne tür işlemler tesis edilebileceğine ilişkin ilk örneği yayımlıyoruz. Örneğimiz Adana Seyhan'dan...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2006 00:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sitemizi takip edenler dava açanlara ilişkin bir dosya yayımladığımızı hatırlayacaklardır. Bu dosyamızda, dava açanların yapması gereken bir işlem olmadığı, harcırahlarını alabileceklerini, dava konusuz kaldığında ise mahkeme masraflarının idare üzerine kalacağını belirtmiştik....

Adana Seyhan'da yaşanan bir örnek ise tümüyle komedi niteliğindedir. Bize iletin bilgiye göre Seyhan'daki maliyeciler kendilerinin hazırladığı başvuru dilekçesi ile başvuru yapılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu başvuru dilekçesi, memurun, açtığı davadan vazgeçeceği içermektedir. Bazı ilçelerde ise daha vahim olarak mahkeme masraflarının memur tarafından ödeneceği yönünde beyanda bulnulması istenmektedir.

Bu komedi türü olaylar Tebliğ yayımladığı sürece devam edecektir. Ancak, memurlar.net olarak bir kaç şey söylemek istiyoruz:

1- Geçmişe yönelik harcırah konusunda memura matbu olarak şu dilekçeyi vermelisiniz yönünde bir zorlama yapılamaz. Memurun dilekçesi sonrasında, 3 ay içerisinde gerekli ödemeyi yapmayanlar, 657 sayılı Kanunun 125'inci maddesinde yer alan disiplin cezalarından birisiyle karşılaşabilirler. Zira bahis konusu olan Kanundur ve Kanun emredici bir şekilde ödemenin 3 ay içinde yapılması gerektiğini belirtmektedir.

2- Mahkeme masraflarının memur tarafından ödeneceği yönündeki bir beyan veya davadan vazgeçilmesi yönündeki bir beyanı hiçbir memur vermek zorunda değildir. Memur arkadaşlar daha önce hazırladığımız örnek dilekçeyi usulüne uygun olarak idrelerine vermeli ve beklemelidir. Üç ay içinde gerekli işlemleri tesis etmeyenler hakkında hem mülki idare amirliği hem de merkez teşkilatı teftiş kuruluna müracaat edilmeli ve disiplin cezası talebinde bulunulmalıdır.

657 sayılı Kanunun 125'inci maddesine göre Kanun ile verilen bir emrin tam ve zamanında yerine getirilmesinde kusurlu davranmak en az KINAMA cezası gerektirmektedir. 5538 sayılı Kanunla verilen görevde idarelerin Maliye Bakanlığını bekleme mecburiyeti bulunmamaktadır ancak idarelerin başvuru üzerine 3 ay içinde harcırahları ödeme mecburiyeti bulunmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber