Harcırahta Yeni Sıkıntı: Ödenek Üstü Harcama

Bugüne değin, geçmişe yönelik harcırah uygulaması için Maliye Bakanlığı tarafından ayrıntılı bir açıklama yayımlanmamıştır. Maliye Bakanlığının uygulama farklılıklarını gidermeye yönelik bir girişimde bulunmaması yanında, geçmişe yönelik harcırah uygulamasında her gün farklı bir sorun yaşanmaktadır. Sitemize iletilen bilgilere göre bazı illerde ödenek olmadığı için ödeme yapılamayacağı belirtmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2006 13:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Geçmişe yönelik harcırah ödenmesine imkan veren yasal düzenleme ile 6245 sayılı Kanuna eklenen geçici 5'inci maddenin son cümlesi şu şekildedir:

"... bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yürürlükte olan kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenir.?

Diğer yandan, 5018 sayılı Kanunun "Ödenek üstü harcamayı" düzenleyen 70'inci maddesinde; ?Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu iki ayrı hüküm karşısında idarelerin, ödenek üstü harcama yapamayacakları kesindir. Ancak, 6245 sayılı Kanunun amir hükmü karşısında da idareler 3 aylık sınırlı süreyi göz önünde bulundurarak zamanında ödenek talebinde bulunmalıdırlar. Ödenek talebiyle ilgili olarak da Kanunun amir hükmünü gerekçelerine koymalıdırlar.

Zamanında gerekli girişimde bulunmayan idareciler daha sonra yapılması muhtemel soruşturmalarda görevin yerine getirilmesinde kusurlu davrandıklarından dolayı kınama veya daha üstü disiplin cezası almakla karşılaşabilirler.

Bu Habere Tepkiniz