KİT'lerdeki Hangi Atamalara Harcırah Verilecektir?

Geçmişe yönelik harcırah uygulaması kapsamında bir çok soruyu cevaplaya çalıştık. Bu dosyalarımız memurlara yönelik idi... Peki KİT'lerdeki personelde geçmişe yönelik harcırah alacak mıdır? Bu sorutya cevap verebilmek için 399 sayılı KHK'ya tabi KİT'lerde naklen atama olup olmadığı, bir KİT'den başka bir KİT'e atamanın hangi kapsamda olduğu gibi sorulara cevap vermek gerekmektedir. Dosyamız için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2006 16:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SORU: TEDAŞ' ta tekniker olarak çalışmakta iken 2005 yılı içerisinde Van İlinden İzmir iline tayin istedim. Malumunuz harcırah alamadım .Mahkemeye başvurdum doğal olarak.Son çıkan harcırahların ödenmesi yasasına çok sevinmiştik.Fakat maalesef hevesimiz kursağımızda kaldı.TEDAŞ Genel Müdürlüğü 17.07.2006 tarih ve 5891 sayılı yazıları ile iller arası tayinler açıktan atama sayıldığı bahanesiyle ödeme yapılmamasını istemiştir. Bu haksızlığın devam etmemesi için sizden yardım bekliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

CEVAP:

Geçmişe yönelik harcırah ödemesine imkan veren 5538 sayılı Kanun, 12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Geçmişe yönelik harcırah uygulaması, 2002 yılından bu yana naklen atanmış olup da harcırahlarını alamayanlara yöneliktir. Dolaysıyla bir KİT'deki personelin geçmişe yönelik harcırah uygulamasından yararlanabilmesi için yapılan işlemin bir nakil olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

KİT personelinin özlük hakları 399 sayılı KHK'da düzenlenmiştir. 399 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde şu hüküm yer alamkatdır:

"Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekir.
Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için 15 gündür.
"

Bu maddeye göre, sözleşmeli personelin görevli olduğu kamu iktisadi teşebbüsü dahilinde görevinin ve görev yerinin değiştirilmesi mümkündür. olduğu belirtilmiştir. Zaten 15 günlük mehil müddetinden bahsedilmesi de kurumda bulundukları yer dışına nakillerinin mümkün olduğunu göstermektedir.
399'a Tabi KİT'lerde Çalışan Personelin Nakli hususunda hazırlanmış olan ayrıntılı haber için tıklayınız..

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde,

1-II sayılı Cetvele tabii sözleşmeli personelin, bir kamu iktisadi teşebbüsünden başka bir kamu iktisadi teşebbüsüne atanması nakil olmayıp açıktan atamadır. Bu nedenle geçmişe yönelik harcırah uygulaması bu durumda söz konusu olmayacaktır.

2- II sayılı Cetvele tabii sözleşmeli personelin, aynı Kamu iktisadi Teşebbüsü içerisinde olmak kaydıyla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mezkur 9 uncu maddesi yerinin değiştirilmesi ise bir nakil işlemidir. Bu nedenle de bu durumdaki personelin 5535 sayılı Kanun kapsamındaki geçmişe yönelik harcırahlarının ödenmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz