İntibak, hizmet değerleme, Genelge kapsamına girer mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Ağustos 2015 15:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
İntibak, hizmet değerleme, Genelge kapsamına girer mi?

SORU: 2015-9 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 1-aday memurlar asli devlet memurluğuna atanabilir mi 2-memuriyette iken öğrenim değişikliği olanların intibaklarının yapılıp yapılamayacağı 3- her türlü hizmet değerlendirmesinin yapılıp yapılamayacağı konularının incelenerek görüşünüzün bildirilmesini arz ederim.

CEVAP: 2015/9 sayılı Başbakanlık Genelgesinde şu açıklama yer almaktadır.

"Mükteseben yapılacak derece terfileri ve görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalar,... hariç olmak üzere her statüdeki personelin görev ve unvan değişikliği niteliğinde olanlar dahil naklen veya açıktan atamaları, ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur."

Başbakanlık Genelgesinin, derece terfileri için verdiği izin sadece "mükteseben yapılan derece terfilerini" kapsıyor gözükmektedir.

Ancak bu şekilde bir yorum, tüm kamuyu kitleyebilir. Zira 2 milyon memurun derece terfii dışındaki her intibakı için Başbakanlıktan izin almak, bürokrasi içinde boğulmaktan başka bir şey değildir. HDP'li bakanlar düşünülerek uygulamaya konan Genelgenin, bu sorudaki seçenekler bağlamında, kötüye çekilebilecek bir yönü bulunmadığını düşünüyoruz.

Bu nedenle, zaten kanunen yapılmak zorunda olunan;
- aday memurların asli memurluğa atanması,
- öğrenim nedeniyle intibak değişikliği,
- hizmet değerlendirmesine bağlı ilave derece veya kademe uygulamasının,
"mükteseben yapılacak derece terfileri" kapsamında ele alınarak, Başbakanlıktan izin almaksızın yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Diğer taraftan, Genelge naklen veya açıktan atamaları kapsamaktadır. Bu bağlamda, bu yönüyle de, yukarıda yer verilen 3 durumun naklen veya açıktan atama kapsamına girmediğini düşünüyoruz.

Bu Habere Tepkiniz