Alt bölge tayinleri durduruldu mu?

2015/9 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre alt bölge tayinleri durduruldu mu?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Eylül 2015 16:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Alt bölge tayinleri durduruldu mu?

Hem Tarım Bakanlığında hem de Sağlık Bakanlığında alt bölge tayinleri, döneme bağlı olmaksızın yapılabilmektedir.

Bazı ziyaretçilerimiz, alt bölge tayinlerinin durdurulup durdurulmadığını sormaktadır.

2015/9 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre, "Eş durumu ve mazeret nedeniyle yapılacak naklen atamalar," haricindeki tüm naklen atama işlemleri de durdurulmuştur.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına dair genel çerçeve yönetmeliğinin 12. maddesinde, "mazeret" ifadesi sağlık, aile birliği ve can güvenliği olmak üzere 3 durumu ifade etmekte kullanılmıştır.

Dolaysıyla, eğer yapılacak nakil işlemi bir eş durumu, bir sağlık durumu veya bir can güvenliği durumuna binaen yapılıyorsa, Başbakanlık Genelgesi kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, alt bölge tayinleri de dahil olmak üzere, mazereti gösteren bu 3 durum dışındaki tüm nakil işlemleri durdurulmuştur ve Başbakanlıktan izin alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre, sağlık personeli "Sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere" nakil yapılabilmektedir. Eğitim durumundan nakil olarak adlandırılan bu nakil işlemi, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde, mazeret atamaları başlığından değil, isteğe bağlı atama başlığı altında yer almıştır. Bu nedenle, eğitim durumundan yapılacak nakil işlemlerinde de Başbakanlıktan izin alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığının bir açıklama yaparak, alt bölge ve eğitim durumundan tayin işlemlerini, Genelge hükmünü geniş yorumlayarak ve 217 sayılı KHK'ın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Başbakanlık Genelgesi kapsamına dışına çıkarmasında fayda bulunmaktadır.


memurlar.net üyelerinin bilgi paylaşımları

Eğitim durumu nakilleri

Alt bölge tayinleri

Bu Habere Tepkiniz