Yönetmeliklere ilişkin iki test

2 Aralık'ta yapılacak Gelir Uzmanlığı sınavına yönelik testleri yayımlamaya devam ediyoruz. 3 ve 4 nolu testi yayımlamadan önce birinci testin cevap anahtarının tüm sorular için (E), ikinci testin cevap anahtarının da tüm sorular için (B) şıkkı olduğunu belirtiyoruz. "Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" konusundaki toplam 60 soru ile "Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" konusunda toplam 25 soruya ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2006 02:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Testleri hazırlayan: Atilla Mutlu ALKIŞ

Gelir uzmanlığı sınav konuları

1 - 178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.
2 - 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
3 - Vergi Mevzuatı,
4 - Gider Kanunları,
5 - Muhasebe,
6 - Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
7 - Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
8 - Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,

BİRİNCİ TEST VE CEVAP ANAHTARI

- 178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya ilişkin 68 adetlik bir soru grubu için tıklayınız... (12/10/2006 tarihinde yayımlandı. Tüm sorular için cevap anahtarı (E) şıkkıdır)

Test-1'in 10-11. soruları ile ilgili tartışma oluşmuştur. Tartışmaları sonlandırmak için 178 sayılı KHK'nın son halinin ilgili maddelerini yayımlıyoruz. (Kaynak için tıklayınız.)

Bağlı Kuruluşlar(5)
Madde 35/A ? (Ek: 2/7/1993 - KHK - 484/9 md.)
Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:
a) (Ek: 5/5/2005-5345/34 md.) Gelir İdaresi Başkanlığı,
b) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
c) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, (3)
d) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü (4)
e) (Ek:20/8/1993 -KHK- 516/12 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme:19/6/1994-KHK-543/12 md.) Kefalet Sandığı.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları:
Madde 36 ? Bakanlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
(1) "Tarife Politikası Yüksek Kurulu" olan 33 üncü madde başlığı, 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile "Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) "Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı" olan,üçüncü kısmın başlığı,2/7/1993 tarih ve 484 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile "Taşra,Yurtdışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 28/5/1999 tarih ve 39-08/D-6-99-232 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlanmıştır.
(4) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 28/5/1999 tarih ve 39-08/D-6-99-232 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlanmıştır.
(5) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle bu maddeye ?a) Gelir İdaresi Başkanlığı,? bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.


İKİNCİ TEST VE CEVAP ANAHTARI

- 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dair 60 adetlik soru grubu için tıklayınız... (13/10/2006 tarihinde yayımlandı. Tüm sorular için cevap anahtarı (B) şıkkıdır)


ÜÇÜNCÜ TEST

"Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" konusundaki toplam 60 soruya ulaşmak için tıklayınız.
Üçüncü testin doğru cevapları için tıklayınız.


DÖRDÜNCÜ TEST

"Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" konusunda toplam 25 soruya ulaşmak için tıklayınız.
Üçüncü testin doğru cevapları için tıklayınız.

VERGİ HUKUKU

Yukarıdaki testlerin tümü Atilla Mutlu ALKIŞ tarafından hazırlanmıştır.Ancak Zekeriye Uyanık adlı ziyaretçimiz de Vergi Hukuk konusuna yönelik 30 adetlik bir soru grubu oluşturmuştur. Soruları ve cevapları görmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz